Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenie nabycia spadku po ojcu na formularzu SD-Z2

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-04-20

Mam problem z rozliczeniem nabycia spadku po ojcu na formularzu SD-Z2. Cały majątek po nim dziedziczy żona, ja i brat po 1/3 na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia. Problem polega na tym, że nie ma przeprowadzonego spadku po dziadku. Po babci jest orzeczenie sądu, na podstawie którego majątek został podzielony po 1/3 dla dziadka, ojca i siostry ojca. W jaki sposób mogę się rozliczyć, nie przeprowadzając spadku po dziadku? Dodam, że dziadek spisał testament i powołał do całości spadku mojego ojca. Czy w formularzu mam umieścić to, co po ojcu, plus to, co po babci, a także to, co po dziadku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 i art. 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; Dz.U.2014.121 j.t. ze zm.). Zatem nabycie spadku przez Pana po ojcu nastąpiło w momencie jego śmierci. Akt poświadczenia dziedziczenia jedynie to potwierdza. Nie inaczej jest w przypadku nabycia przez Pana ojca spadku po swoich rodzicach, którzy zmarli za jego życia, nabył on ten spadek w dniu ich śmierci. Nie zmienia tego fakt, że postępowań nie przeprowadzono, albowiem one „tylko” potwierdzają nabycie, a nie tworzą go. Potwierdza takie rozumienie powyższego orzecznictwo; m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. III SA/Wa 1036/08) wskazuje, że wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku nie ma wpływu na datę nabycia spadku przez spadkobiercę, uzasadniając, że:

„Moment, z jakim następuje nabycie spadku w sposób jednoznaczny i niebudzący żadnych wątpliwości interpretacyjnych, określony został w art. 925 K.c. Stosownie do tego przepisu spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Zgodnie zaś z art. 924 K.c. spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Nabycie spadku w chwili otwarcia spadku następuje bez żadnej aktywności ze strony spadkobiercy, czy też czynności ze strony sądu. Zasadnie organy podatkowe wskazywały, że postanowienie o nabyciu spadku potwierdza jedynie nabycie spadku, które z mocy art. 925 K.c. nastąpiło już wcześniej – z chwilą otwarcia spadku, tj. śmierci spadkodawczyni. Istotne jest więc to, że wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku nie ma wpływu na datę nabycia spadku przez spadkobiercę. W świetle wskazanych wyżej przepisów na moment nabycia spadku nie ma również wpływu przyjęcie spadku.”

Innymi słowy Pan dziedziczy po tacie, nie dziedziczy Pan bezpośrednio po dziadku czy babci. W związku z powyższym przywołuje Pan w formularzu SD-Z2 wszystko, co nabył Pan w drodze dziedziczenia po tacie, w tym także to, co on nabył wcześniej po swoich rodzicach.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Dziedziczenie mieszkania własnościowego po rodzicach

Moje pytanie dotyczy dziedziczenia mieszkania własnościowego po rodzicach, a konkretnie podatku od tego dziedziczenia. Rodzice spisali już odręczne...

 

Nabycie w drodze dziedziczenia akcji pracowniczych a obowiązek podatkowy

Przed dziewięcioma laty zmarła moja mama. Jestem jedyną spadkobierczynią, od nabytego spadku zapłaciłam podatek. Końcem 2008 roku podpisałam umowę...

 

Nabycie spadku przed 2007 rokiem a podatek

Dostałem zawiadomienie z sądu o konieczności zapłacenia podatku od nieruchomości, którą otrzymałem po moim zmarłym w 2006 roku ojcu....

 

Skutki finansowe niezgłoszenia spadku do Urzędu Skarbowego

Skutki finansowe niezgłoszenia spadku do Urzędu Skarbowego

Po śmierci ojca przeprowadzono w 2011 r. postępowanie spadkowe. Na podstawie testamentu spadek nabyłam ja i siostra. Zapomniałam o zgłoszeniu...

Odnalezienie dyspozycji 2 lata po śmierci ojca

Mój ojciec zmarł 2 lata temu. 2 maja sprzątałam ostatecznie jego dom przed sprzedażą i przypadkiem znalazłam dyspozycję na wypadek śmierci –...

 

Zwolnienie z podatku, gdy środki przeznaczono na własne cele mieszkaniowe

Rok temu mąż wraz z bratem odziedziczył mieszkanie po śmieci rodziców. Mieszkanie sprzedaliśmy od razu i mąż uzyskał udział w kwocie 140...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »