Kategoria: Spadek

Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Różnice w udziałach domu przy podziale spadku

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-12-05

Rok temu zmarł mój mąż. Byliśmy kilka lat małżeństwem, oboje po rozwodach. Mąż miał małe mieszkanie, ja większe. Sprzedaliśmy je oba (cena 1:2) i kupiliśmy dom. W akcie notarialnym jesteśmy wpisani jako współwłaściciele, bez określania różnicy w udziałach. Po mężu dziedziczę ja i jego córka. Czy obecnie sąd może wziąć pod uwagę różnice w udziałach, określając podział majątku spadkowego?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Jeśli dobrze rozumiem sens Pani pytania i opisany stan faktyczny, to Pani zapłaciła za kupno domu jakieś 3/4 ceny, tj. połowa wartości pochodziła ze sprzedaży majątku, a nadto dołożyła Pani środku pochodzące także z Pani majątku osobistego. W ten sposób wartość wkładu męża to ok. 1/4, a Pani wspomniane 3/4.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Aktualnie ponieważ czeka Panią postępowanie o dział spadku i zniesienie współwłasności pomiędzy Panią a córką męża z pierwszego małżeństwa, jest Pani zainteresowana uwzględnieniem tych różnic.

Informuję zatem, że do podziału majątku dorobkowego, który będzie trzeba de facto w Pani przypadku przeprowadzić, może dojść po śmierci jednego z małżonków. Postępowanie toczy się wówczas z udziałem jego spadkobierców i może być połączone z działem spadku (postanowienie SN z 14.7.1983 r., sygn. akt IV CR 282/83). Art. 689 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi bowiem, że jeżeli cały majątek spadkowy lub poszczególne rzeczy wchodzące w jego skład stanowią współwłasność z innego tytułu niż dziedziczenie, dział spadku i zniesienie współwłasności mogą być połączone w jednym postępowaniu.

Co więcej przyjmuje się, że gdy w skład spadku wchodzi udział w małżeńskiej wspólności ustawowej i wcześniej nie doszło do przesądzenia kwestii ewentualnych nierównych udziałów czy zwrotu z tytułu nakładów, wydatków oraz innych świadczeń z majątku wspólnego na majątek odrębny lub odwrotnie, to połączenie w jednym postępowaniu działu spadku z podziałem majątku wspólnego po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej jest konieczne.

Przy podziale majątku dorobkowego, także w takiej sytuacji, ma zatem zastosowanie art. 45 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przepis ten stanowi między innymi, że każde z małżonków może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło ze swego majątku odrębnego na majątek wspólny.

Tak więc odpowiedź na Pani pytanie jest twierdząca.

Należy przy tym pamiętać, że w myśl stanowiska Sądu Najwyższego wyrażonego m.in. w sprawie IIICR 97/67, rozliczenie nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny dzieje się na wniosek małżonka, żaden przepis nie daje sądowi uprawnień do prowadzenia z urzędu dochodzeń, czy i jaki istnieje inny wspólny majątek. Dlatego też musi Pani koniecznie w postępowaniu działowym sformułować wniosek o rozliczenie tych nakładów i oczywiście fakt ten udowodnić, jeśli Pani tego nie zrobi, sąd nie będzie w ogóle się tym zajmował.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »