Rozporządzenie samochodem po śmierci właściciela

• Autor: Katarzyna Bereda

Mój ojciec zmarł w 2018 roku. Rok przed śmiercią spisał ze mną umowę dożywocia, na mocy której po jego śmierci stałam się właścicielką domu i ogrodu. W tym samym czasie spisał testament u notariusza, w którym oświadcza, że odwołuje poprzedni testament, w którym moja siostra była powołana do spadku, i mnie powołuje do całości spadku. Testament nie został jeszcze otwarty. Tata przez długie lata żył w konkubinacie. Był współwłaścicielem starego samochodu wraz z partnerką. Obecnie jego partnerka pragnie sprzedać za symboliczną kwotę lub ofiarować ten samochód mojej córce, spełniając życzenie mojego ojca, który ten samochód obiecał jej, kiedy zdobędzie prawo jazdy. Co należy zrobić w tej sytuacji, aby moja córka mogła stać się właścicielką tego samochodu? Czy konieczne jest otwarcie testamentu? Wówczas musiałabym prosić moją siostrę o wyjście z domu i udanie się do notariusza. Siostra jest ze mną skłócona o ten spadek i nie wiem, czy zgodzi się na wizytę u notariusza ze względu na obecną sytuację pozostawania w domu. Czy jest inna możliwość?

Udzielamy porad prawnych przez internet! Jeżeli masz podobny problem, kliknij tutaj i opisz nam swój problem.

Rozporządzenie samochodem po śmierci właściciela

Ustalenie spadkobierców samochodu

Niestety, jeżeli Pani tata był współwłaścicielem samochodu, to aby dokonać rozporządzenia tym mieniem, konieczne jest dokonanie całego postępowania spadkowego, a wiec dokonania otworzenia i ogłoszenia testamentu, a następnie dział spadku zgodnie z niniejszym testamentem.

Nie jest możliwe bowiem rozporządzanie pojazdem, bez ustalenia spadkobierców, a wiec osób wchodzących w miejsce Pani taty.

Procedura nabycia i działu spadku

Postępowanie spadkowego składa się z dwóch postępowań – nabycia spadku i działu spadku. Oba postępowania mogą odbyć się przed sądem lub – jak Pani wskazała – przed notariuszem.

Należy podnieść, iż postępowanie przed sądem jest tańsze, jednak dużo dłuższe (biorąc także pod uwagę obecną sytuację), postępowanie przed notariuszem może zakończyć się podczas jednego spotkania. Warunkiem koniecznym jednak jest, aby w tym postepowaniu uczestniczyła Pani jako spadkobierca testamentowy i ustawowy po tacie oraz siostra jako spadkobierca ustawowy po tacie.

Wszelkie przepisy w poniższym zakresie dotyczą tak samo sądu, jak i notariusza.

Zgodnie bowiem z treścią art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia.

Stwierdzenie nabycia spadku następuje na wniosek i – co do zasady – w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Celem tego postępowania jest ustalenie wszystkich spadkobierców, którzy doszli do dziedziczenia (art. 677 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego), oraz wskazanie zapisobierców windykacyjnych i przedmiotów im przypadających (art. 677 § 2).

Uczestnicy postępowania spadkowego

Uczestnikami postępowania o stwierdzenie nabycia spadku są wszystkie osoby, które mogą być uznane za zainteresowane. Jak wynika natomiast z art. 510 § 1 zd. 1, zainteresowanym jest każdy, czyich praw dotyczy wynik postępowania. Taka osoba może brać udział w rozważanym postępowania na każdym jego etapie aż do chwili zakończenia postępowania w II instancji. Ponadto sąd powinien zawiadomić Skarb Państwa albo gminę ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, jeżeli okoliczności sprawy wskazują na wystąpienie dziedziczenia ustawowego spadkobierców koniecznych (orzeczenie SN z 28.1.1949 r., C 1089/48, PiP 1949, Nr 6–7, s. 149–152).

Z uwagi na powyższe, niestety, jeżeli chcą Panie rozporządzać majątkiem spadkowym, konieczne jest uregulowanie sytuacji spadkowej, a więc spotkanie się w sądzie lub u notariusza. Należy bowiem podnieść, iż bez dokumentów stwierdzających, iż to Pani nabyła spadek po tacie, żaden wydział komunikacji nie dokona zmian właściciela pojazdu.

Jeżeli dojdzie do zakończenia postępowania spadkowego i zmiany właściciela pojazdu w wydziale komunikacji na Panią, będzie Pani mogła wraz z partnerką taty darować córce pojazd.

Masz podobny problem prawny? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Indywidualne porady prawne przez internet

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl