Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Siostra nie chce podzielić się pieniędzmi ze sprzedaży majątku matki - co zrobić?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2019-07-03

Moja mama jeszcze żyje, ale jest w podeszłym wieku i schorowana. Ok. 10 lat temu przepisała cały majątek na rzecz mojej siostry, ale pieniądze ze sprzedaży miały być do podziału na nas dwie (ustna prośba mamy). Siostra jednak już sprzedała część majątku po matce, ale nie chce podzielić się pieniędzmi. Co mogę zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Siostra nie chce podzielić się pieniędzmi ze sprzedaży majątku matki - co zrobić?

Jak wynika z Pana pytania, przed około 10 laty Pana mama przepisała cały swój majątek na Pana siostrę. Jak domyślam się, przepisanie nastąpiło na podstawie umowy darowizny, czyli inaczej mówiąc, Pańska matka darowała notarialnie cały swój majątek Pana siostrze. Oczywiście miała do tego prawo, ponieważ właściciel rzeczy (ruchomości, nieruchomości, pieniędzy itp.) może zrobić ze swoją własnością wszystko, co chce, a co nie jest zabronione przez prawo. Czyli może swój majątek darować, sprzedać, komu tylko chce, i nikt inny nie jest mu w stanie tego zabronić. Pana matka przekazała swój majątek córce – do czego miała pełne prawo. Jak rozumiem, przekazaniu majątku w darowiźnie dla Pana siostry towarzyszyło ustne zapewnienie, że w razie sprzedaży tego majątku (lub jego części) siostra winna się z Panem częścią pieniędzy uzyskanej ze sprzedaży podzielić. Niestety zapewnienia ustne nie mają żadnej mocy prawnej. Jeżeli oświadczenie takie nie zostało nigdzie spisane, a jedynie wypowiedziane ustnie, np. w gronie rodzinnym, przy obiedzie, przy okazji spotkania itp., to nie ma ono żadnej mocy prawnej. Nie może Pan powoływać się na to zapewnienie i na drodze prawnej egzekwować od siostry jego wykonania, ponieważ nie będzie Pan w stanie udowodnić, że miało ono faktycznie miejsce. Jeżeli nie zostało nigdzie spisane, to tak jakby nigdy nie istniało. Może się Pan odwoływać wyłącznie do sumienia siostry i jej poczucia sprawiedliwości, że skoro tak Państwo między sobą ustaliliście, to tak też siostra powinna postąpić i wypłacić Panu część pieniędzy uzyskanej ze sprzedaży. Ale przy zapewnieniach ustnych drogą prawną, jak już pisałam powyżej, nijak Pan siostry do zapłaty pieniędzy nie zmusi. Zgodnie z umową darowizny to Pana siostra stała się wyłączną właścicielką majątku darowanego jej przez matkę i to siostra, jako właścicielka, może z tym majątkiem robić, co chce, może go sprzedać, darować, komu chce, i czerpać z tego korzyści. Panu niestety prawnie nic się z tego majątku aktualnie nie należy.

Dopiero po śmierci matki, jeżeli nie dostanie Pan niczego od niej w spadku, będzie Pan mógł wystąpić do siostry o wypłatę zachowku od wartości darowanego jej majątku. Uprawnienie do zachowku wynika z art. 991 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

„§ 1. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).

§ 2. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia”.

Z cytowanego powyżej przepisu wynikają następujące zasady:

  • roszczenie z tytułu zachowku jest zawsze roszczeniem o zapłatę określonej sumy pieniężnej (równowartość w pieniądzu 2/3 – gdy uprawniony do zachowku jest trwale niezdolny do pracy albo małoletni lub 1/2 udziału spadkowego – w pozostałych wypadkach – przysługującego spadkobiercy ustawowemu, który nie został powołany do dziedziczenia z mocy testamentu);
  • roszczenie z tytułu zachowku przysługuje wtedy, gdy dany spadkobierca należy do kręgu spadkobierców ustawowych, a przy dziedziczeniu testamentowym nie został powołany do spadku i nie otrzymał od spadkodawcy darowizny i/lub zapisu w testamencie. Należy pamiętać, że o zachowek można wystąpić tylko w ściśle określonym okresie czasu.

Uprawnienie do zachowku opiera się na istnieniu bliskiej więzi rodzinnej między spadkodawcą a uprawnionym. Ustawa zakreśla więc krąg uprawnionych podmiotów stosunkowo wąsko. Zgodnie z powyższym przepisem są to jedynie zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki itd.), małżonek oraz rodzice spadkodawcy. Tylko i wyłącznie te osoby mogą żądać od spadkobiercy obdarowanego darowizną zachowku.

O zachowek występuję się do osoby będącej spadkobiercą lub tej, która otrzymała darowiznę od spadkodawcy. Czyli dopiero po śmierci matki będzie mógł Pan wystąpić do siostry o zapłatę należnego Panu zachowku. Póki matka żyje, niestety nic z tego, co zostało siostrze darowane, się Panu nie należy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Prawo do pieniędzy zmarłej babci

Kilka miesięcy temu zmarła moja babcia. Mieszkałem z babcią przez ok. 11 lat. Upoważniła mnie do odbioru jej renty. Dodatkowo zarządzałem gotówką...

 

Podział majątku między dzieci za życia rodzica

Podział majątku między dzieci za życia rodzica

Moje pytanie dotyczy podziału majątku między dzieci za życia rodzica. Tata od 6 lat nie żyje. Jest mama i trójka dorosłych dzieci. Wszyscy mieszkamy...

Jak odzyskać emeryturę zmarłej osoby?

Mama zmarła 23 lutego br., jej emerytura wpłynęła na konto 3.03. Byłam pełnomocnikiem do konta – mama nie posiadała innego majątku. Jak odzyskać...

 

Kupno nieruchomości od spadkobierców

Kupno nieruchomości od spadkobierców

Moja babcia zmarła 15 lat temu. Dzieci przeprowadziły sprawę spadkową, teraz dwoje z nich już nie żyje. Chciałabym kupić odziedziczoną nieruchomość...

Problem z ustaleniem majątku zmarłego

Problem z ustaleniem majątku zmarłego

Zmarł mój ociec. Jestem jedynym jego dzieckiem. Oprócz mnie spadkobierczynią jest tylko jego ostatnia żona. Mam problem z ustaleniem majątku ojca...

Nakłanianie do zrzeczenia się spadku i obietnica podziału

Nakłanianie do zrzeczenia się spadku i obietnica podziału

Mój brat zmarł pół roku temu. Od dawna nie miałam z nim kontaktu. Drugi brat aktywnie zajął się sprawą spadku. Teraz nakłania mnie do zrzeczenia się...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »