Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skuteczne prawne postanowienia w sprawie spadku

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-09-19

Moja narzeczona i ja mamy dorosłe dzieci. Zamierzamy się pobrać i będziemy budować dom na stare lata. Chcemy, aby jej syn dziedziczył 58% całej nieruchomości ,a moje dzieci po 21%. Sęk w tym, aby to się stało po śmierci drugiego z nas, bez możliwości żądania spłaty przez którekolwiek dziecko od drugiego żyjącego. Prawdopodobnie będziemy na emeryturze i nie będzie nas na to stać. Chcemy dożyć swoich dni, nie będąc nękanymi żądaniami finansowymi ani nie chcemy by ć zmuszani do sprzedaży domu.  Chcemy również, aby po śmierci jednego z nas drugie nie miało możliwości dokonania zmian tego postanowienia bez porozumienia z przyszłymi spadkobiercami. Nie chcemy skrzywdzić ani jej syna, ani moich córek. Chodzi nam o skuteczne prawne postanowienie. Czy jest to możliwe?

Na wstępie warto przeanalizować, kto może dochodzić zachowku po śmierci Pana i Pana narzeczonej:

Po Panu – uprawnionymi do zachowku będą: Pana żona oraz Pana dzieci (sprzed ślubu jak i wspólne dzieci ślubne). Dzieci Pana aktualnej narzeczonej nie będą uprawnione ani do spadku, ani do zachowku po Pana śmierci, chyba że je Pan oficjalnie, sądownie adoptuje.

Po Pana żonie – uprawnionymi do zachowku będą: jej dziecko oraz Pan (jeśli Pan zawrze małżeństwo z narzeczoną) oraz Państwa wspólne dzieci, jeżeli będziecie takowe mieć.

Jak rozumiem, po śmierci jednego z Państwa cały majątek ma dziedziczyć drugi współmałżonek. Tak więc w tym celu warto spisać testamenty, tzw. wzajemne. Co się tyczy ujęcia dzieci w tych testamentach, które miałyby dziedziczyć dopiero po Państwa śmierci, to można skorzystać z tzw. instytucji podstawienia.

Zgodnie z art. 963 K.c. można powołać spadkobiercę testamentowego na wypadek, gdyby inna osoba powołana jako spadkobierca ustawowy lub testamentowy nie chciała lub nie mogła być spadkobiercą (podstawienie). Czyli w testamentach Państwa można zamieścić taki zapis: „Powołuję do całości spadku małżonka/małżonkę (imię, nazwisko, rok urodzenia), a gdyby ona/on nie chciał/a lub nie mógł/a dziedziczyć, to powołuję do spadku następujące osoby (wymienić dzieci i ich udziały w spadku)”.

Żeby każdy z Państwa był pewny, że po śmierci jednego z Państwa dzieci nie będą żądać od niego zachowku, to warto jeszcze za życia spisać umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia (z każdym z dzieci, o ile są pełnoletnie).

„Art. 1048 Kodeksu cywilnego [Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia]

Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Art. 1049 Kodeksu cywilnego [Skutki umowy o zrzeczenie]

§ 1. Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się, chyba że umówiono się inaczej.

§ 2. Zrzekający się oraz jego zstępni, których obejmuje zrzeczenie się dziedziczenia, zostają wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku”.

Osoby objęte zrzeczeniem mogą dziedziczyć z testamentu oraz stać się zapisobiercami testamentowymi. Skutkiem umowy o zrzeczenie się dziedziczenia jest pozbawienie prawa do zachowku, gdyż należy się on tylko określonym spadkobiercom, którzy byliby powołani do spadku z mocy ustawy. W przypadku zrzeczenia się jedynie prawa do zachowku osoba objęta zrzeczeniem może dziedziczyć nie tylko na podstawie testamentu, ale także z ustawy. Ta ostatnia możliwość istnieje wtedy, gdy zrzeczeniem objęto jedynie zachowek, a spadkodawca odwoła testament, który przewidywał dziedziczenie osób trzecich, lub gdy jeden ze spadkobierców testamentowych nie chce lub nie może dziedziczyć, a nie stosuje się przyrostu (A. Malinowski, Umowa o zrzeczenie…, s. 34).

Co się tyczy zapisu, że drugie z Państwa nie będzie miało możliwości dokonania zmian postanowienia zawartych w testamencie bez porozumienia z przyszłymi spadkobiercami, to niestety nie da się przed tym skutecznie się uchronić. Spadkodawca może w każdej chwili zmienić swój testament. Zostaje Państwu tylko zaufać jedno drugiemu lub za życia w formie umów dożywocia zapisać udziały w nieruchomościach na rzecz dzieci w zamian za opiekę nad każdym z Państwa aż do śmierci. Pan może swoje 50% udziału nieruchomości przepisać na swoje dzieci, a Pana narzeczona na swoje. Od umowy dożywocia nie można domagać się zachowku. W mojej ocenie taki wariant byłby najbardziej bezpieczny dla Państwa dzieci.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Wspólne konto bankowe a śmierć współposiadacza

Rok temu uczyniłam mamę współwłaścicielką konta bankowego. Mama niedawno zmarła, czy środki, które są na tym koncie muszę zgłaszać do US jako spadek?...

Stwierdzenie nabycia spadku po matce i ojcu w jednym postępowaniu

Mama zmarła 8 lat temu, po jej śmierci ojciec nie przeprowadzał sprawy spadkowej. Ojciec zmarł miesiąc temu, proszę więc o poradę, co teraz należy...

Czy teściowa może sama zadecydować o mieszkaniu?

Sprawa dotyczy prawa spadkowego i mieszkania w bloku. Właścicielami była moja teściowa i mój teść. 12 lat temu teściowie się rozwiedli....

Podział spadku bez angażowania małych dzieci

Moja mama żyje, mam również jedną siostrę. Czy jeśli odrzucę spadek (chcąc, aby mama dostała moją część), to czy spadkobiercami nie staną się moje...

Jak zabezpieczyć interesy wychowanki?

Chciałabym przekazać cały swój majątek mojej siostrzenicy. Byłam dla niej rodziną zastępczą i opiekunem prawnym .Moi rodzice oraz rodzeństwo nie...

Spór o pieniądze ze sprzedaży mieszkania jeszcze za życia matki

Kto dziedziczy mieszkanie mojej matki? Ja czy brat, który ma pełnomocnictwo do jego sprzedaży? Kilka lat temu to mieszkanie wykupiliśmy na własność...

Czy przelew na opiekę może być uznany za darowiznę?

Pełniłam opiekę nad wujostwem bezdzietnym. Około 3 lata przed ich śmiercią otrzymałam przelew „na opiekę i za opiekę” (nie darowiznę)....

Formalności związane ze spadkiem po zmarłej w młodym wieku siostrze

Przed niespełna miesiącem w młodym wieku zmarła moja siostra, była panną i nie miała dzieci. Wraz z rodzicami sprawdziliśmy dokumenty...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »