Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Skuteczne prawne postanowienia w sprawie spadku

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-09-19

Moja narzeczona i ja mamy dorosłe dzieci. Zamierzamy się pobrać i będziemy budować dom na stare lata. Chcemy, aby jej syn dziedziczył 58% całej nieruchomości ,a moje dzieci po 21%. Sęk w tym, aby to się stało po śmierci drugiego z nas, bez możliwości żądania spłaty przez którekolwiek dziecko od drugiego żyjącego. Prawdopodobnie będziemy na emeryturze i nie będzie nas na to stać. Chcemy dożyć swoich dni, nie będąc nękanymi żądaniami finansowymi ani nie chcemy by ć zmuszani do sprzedaży domu.  Chcemy również, aby po śmierci jednego z nas drugie nie miało możliwości dokonania zmian tego postanowienia bez porozumienia z przyszłymi spadkobiercami. Nie chcemy skrzywdzić ani jej syna, ani moich córek. Chodzi nam o skuteczne prawne postanowienie. Czy jest to możliwe?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie warto przeanalizować, kto może dochodzić zachowku po śmierci Pana i Pana narzeczonej:

Po Panu – uprawnionymi do zachowku będą: Pana żona oraz Pana dzieci (sprzed ślubu jak i wspólne dzieci ślubne). Dzieci Pana aktualnej narzeczonej nie będą uprawnione ani do spadku, ani do zachowku po Pana śmierci, chyba że je Pan oficjalnie, sądownie adoptuje.

Po Pana żonie – uprawnionymi do zachowku będą: jej dziecko oraz Pan (jeśli Pan zawrze małżeństwo z narzeczoną) oraz Państwa wspólne dzieci, jeżeli będziecie takowe mieć.

Jak rozumiem, po śmierci jednego z Państwa cały majątek ma dziedziczyć drugi współmałżonek. Tak więc w tym celu warto spisać testamenty, tzw. wzajemne. Co się tyczy ujęcia dzieci w tych testamentach, które miałyby dziedziczyć dopiero po Państwa śmierci, to można skorzystać z tzw. instytucji podstawienia.

Zgodnie z art. 963 K.c. można powołać spadkobiercę testamentowego na wypadek, gdyby inna osoba powołana jako spadkobierca ustawowy lub testamentowy nie chciała lub nie mogła być spadkobiercą (podstawienie). Czyli w testamentach Państwa można zamieścić taki zapis: „Powołuję do całości spadku małżonka/małżonkę (imię, nazwisko, rok urodzenia), a gdyby ona/on nie chciał/a lub nie mógł/a dziedziczyć, to powołuję do spadku następujące osoby (wymienić dzieci i ich udziały w spadku)”.

Żeby każdy z Państwa był pewny, że po śmierci jednego z Państwa dzieci nie będą żądać od niego zachowku, to warto jeszcze za życia spisać umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia (z każdym z dzieci, o ile są pełnoletnie).

„Art. 1048 Kodeksu cywilnego [Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia]

Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Art. 1049 Kodeksu cywilnego [Skutki umowy o zrzeczenie]

§ 1. Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się, chyba że umówiono się inaczej.

§ 2. Zrzekający się oraz jego zstępni, których obejmuje zrzeczenie się dziedziczenia, zostają wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku”.

Osoby objęte zrzeczeniem mogą dziedziczyć z testamentu oraz stać się zapisobiercami testamentowymi. Skutkiem umowy o zrzeczenie się dziedziczenia jest pozbawienie prawa do zachowku, gdyż należy się on tylko określonym spadkobiercom, którzy byliby powołani do spadku z mocy ustawy. W przypadku zrzeczenia się jedynie prawa do zachowku osoba objęta zrzeczeniem może dziedziczyć nie tylko na podstawie testamentu, ale także z ustawy. Ta ostatnia możliwość istnieje wtedy, gdy zrzeczeniem objęto jedynie zachowek, a spadkodawca odwoła testament, który przewidywał dziedziczenie osób trzecich, lub gdy jeden ze spadkobierców testamentowych nie chce lub nie może dziedziczyć, a nie stosuje się przyrostu (A. Malinowski, Umowa o zrzeczenie…, s. 34).

Co się tyczy zapisu, że drugie z Państwa nie będzie miało możliwości dokonania zmian postanowienia zawartych w testamencie bez porozumienia z przyszłymi spadkobiercami, to niestety nie da się przed tym skutecznie się uchronić. Spadkodawca może w każdej chwili zmienić swój testament. Zostaje Państwu tylko zaufać jedno drugiemu lub za życia w formie umów dożywocia zapisać udziały w nieruchomościach na rzecz dzieci w zamian za opiekę nad każdym z Państwa aż do śmierci. Pan może swoje 50% udziału nieruchomości przepisać na swoje dzieci, a Pana narzeczona na swoje. Od umowy dożywocia nie można domagać się zachowku. W mojej ocenie taki wariant byłby najbardziej bezpieczny dla Państwa dzieci.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »