Kategoria: Testament

Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Słowa obietnicy przed śmiercią - testament ustny

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2016-10-18

Czy ma to jakieś znaczenie dla sądu, że moja babcia śp. mówiła, że wszystko zapisze mi i mojej siostrze? Nie zdążyła tego zrobić przed śmiercią. Sąd podzielił już spadek, a my dostaliśmy po 4% majątku…

Małgorzata Rybarczyk

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Po pierwsze po osobie zmarłej tj. spadkodawcy, należy zawsze przeprowadzić postępowanie spadkowe, w którym sąd ustali krąg osób uprawnionych do dziedziczenia. W pierwszej kolejności, do dziedziczenia powołani są spadkobiercy ustawowi, tj. osoby spokrewnione z osobą spadkodawcy. Zgodnie z zapisem art. 931–935 Kodeksu cywilnego (K.c.) w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jeżeli do dziedziczenia dochodzą kolejne osoby zazwyczaj wnuki, to udziały te pomniejsza się, z tym jedynie zastrzeżeniem iż część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Rozumiem, że w Państwa sytuacji do spadku były powołane przynajmniej dzieci i wnuki, dlatego Państwa udziały sąd wyliczył w wysokości 4%.

Tak długo, jak spadkodawca nie pozostawił testamentu, nabycie i dział spadku następuje w oparciu o dziedziczenie ustawowe, czyli do dziedziczenia powołane są osoby do tego uprawnione z mocy prawa i otrzymują one udziały równe, z tym zastrzeżeniem, iż udział małżonka zawsze musi wynieść co najmniej 1/4 całości spadku. Jedynie w sytuacji, gdy spadkodawca pozostawił testament, sąd bada, jaka była wola spadkodawcy i komu, w jakich częściach chciał pozostawić swój majątek. Taki testament musi jednak być ujawniony przez spadkobierców i sąd musi być o tym poinformowany. Samo „powszechne mówienie” przez babcię, iż wszystko zostawi Panu i siostrze, nie stanowi o wyrażeniu jej woli.

Jedynym dowodem, iż taka był ostateczna wola zmarłej, może stać się testament na piśmie lub też ustny.

Testament może być sporządzony:

  1. odręcznie przez babcię, z datą i jej podpisem (art.949 k.c.), w formie aktu notarialnego (art. 950 K.c.) lub
  2. do protokołu spisanego w obecności dwóch świadków wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego (art. 951).

Wyjątkową formą testamentu jest tzw. testament ustny. Zgodnie z art. 952 K.c. „jeżeli istniej obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków. Treść testamentu ustnego może być stwierdzona w ten sposób, że jeden ze świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie. W wypadku gdy treść testamentu ustnego nie została w powyższy sposób stwierdzona, można ją w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. Jeżeli przesłuchanie jednego ze świadków nie jest możliwe lub napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może poprzestać na zgodnych zeznaniach dwóch świadków”.

Gdyby któryś dokumentów ujawnił się i w ich treści znalazłoby się oświadczenie, o powołaniu do całości spadku Pana i siostry, to nawet w chwili obecnej, już po stwierdzeniu nabycia spadku przez spadkobierców, mogliby Państwo dochodzić przyznania spadku jedynie na Państwa rzecz. Mając bowiem spisaną wolę babci, mogliby Państwo w oparciu o art. 679 Kodeksu postępowania cywilnego żądać zmiany postanowienia o nabyciu spadku. Jednakże „ten, kto był uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mógł powołać w tym postępowaniu, a wniosek o zmianę składa przed upływem roku od dnia, w którym uzyskał tę możność” (§ 1). W razie przeprowadzenia dowodu, że spadek w całości lub w części nabyła inna osoba niż wskazana w prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, sąd spadku, zmieniając to postanowienie, stwierdzi nabycie spadku zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym (§ 3).

Tak więc tylko w takiej sytuacji sąd zmieniłby swoją decyzję i powołała Pana i siostrę do całości spadku, a nie jak aktualnym postanowieniu o nabyciu spadku do 4%.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »