Śmierć właściciela konta a prawo do środków zgromadzonych w banku

• Autor: Katarzyna Bereda

Niedawno zmarł mój tata. Posiadał konto, na które wpływała wyłącznie jego emerytura. Około 5 lat temu ustanowił wnuczkę współwłaścicielką konta. Jestem jedyną spadkobierczynią. Udałam się do banku, złożyłam stosowne dokumenty, tj. poświadczenie dziedziczenia oraz akt zgonu. Bank nie zabezpieczył środków na koncie, tylko zmienił konto na jednoosobowe, czyli jego właścicielką została wnuczka. Po ok. 2 tygodniach je zamknęła i wypłaciła wszystkie środki. Co mam teraz zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Śmierć właściciela konta a prawo do środków zgromadzonych w banku

Przywłaszczenie cudzego mienia

Jeżeli pieniądze na rachunku należały tylko do Pani taty i jest Pani w stanie to wykazać – nie było żadnych wpływów wnuczki – to możemy mówić nawet o przywłaszczeniu. Idąc dalej, podnoszę, iż wnuczka, pobierając majątek spadkowy, mogła dopuścić się czynu niedozwolonego m.in. w postaci przywłaszczenia.

Zgodnie z treścią art. 284 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.):

§ 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

„Przywłaszczenie wiąże się z uprzednim posiadaniem rzeczy lub prawa majątkowego przez sprawcę. W przeciwieństwie więc do kradzieży, gdzie sprawca czynu zabiera spod władztwa osoby uprawnionej określoną rzecz, w przypadku przywłaszczenia sprawca w chwili czynu jest już w legalnym posiadaniu określonej rzeczy” (wyr. SN z 17.07.1978 r., sygn. akt Rw 258/78).

„W praktyce najczęściej będzie wchodzić tu w rachubę uzyskanie danej rzeczy od samego jej właściciela, na podstawie określonego tytułu prawnego (np. użyczenie, umowa przewłaszczenia). W takim też przypadku wydana sprawcy rzecz ruchoma staje się jednocześnie rzeczą powierzoną w rozumieniu art. 284 § 2 K.k.” (por. wyr. SN z 28.06.1979 r., sygn. akt Rw 208/79).

Zawiadomienie prokuratury

Z uwagi na powyższe, jeżeli nie jest Pani w stanie polubownie porozumieć się z tą osobą, aby oddała pobrane środki, które należą do masy spadkowej – proszę wystosować zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury rejonowej w Pani miejscowości.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »