Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Śmierć zadłużonego członka spółdzielni

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-03-06

Członek wspólnoty mieszkaniowej, właścicielka mieszkania, zmarł i pozostawił zadłużone mieszkanie. Próby poszukiwania spadkobierców przez wspólnotę nie dały efektu (ogłoszeń w prasie jeszcze nie było). Komu i jak to zgłosić, aby skarb państwa przejął spadek i spłacił zadłużenia lokalu?

Wspólnota ma jak najbardziej prawo złożyć wniosek w sądzie o stwierdzenie nabycia spadku. Jest bowiem wierzycielem, a zmarły dłużnikiem.

Właściwy do rozpoznania wniosku jest sąd spadku, tj. sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie można ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (art. 628 Kodeksu postępowania cywilnego). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy (art. 628 zd. drugie).

 

Stwierdzenie nabycia spadku nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (art. 1026 Kodeksu cywilnego). Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (art. 1015 § 1).

 

Zgodnie z art. 1025 sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Do wniosku należy dołączyć:

  • odpis wniosku w tylu kopiach, ilu jest uczestników postępowania;

  • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy.

Generalnie wnosząc do sądu sprawę o ustalenie praw do spadku, trzeba wymienić wszystkich spadkobierców, którzy dziedziczą. Tu skarb państwa jako uczestnika.

We wniosku należy wskazać, po kim ma być stwierdzone nabycie spadku. Nie jest natomiast konieczne, żeby wskazywać, kto, na jakiej podstawie i w jakiej części spadek dziedziczy. Sąd bowiem nie jest związany granicami żądania i powinien stwierdzić nabycie spadku przez spadkobierców, choćby były nimi inne osoby niż te, które wskazali uczestnicy (art. 677 Kodeksu postępowania cywilnego). Celowe jednak jest skonkretyzowanie we wniosku żądania, poprzez wskazanie spadkobierców i udziałów, w jakich im spadek przypadł.

Od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy wnieść opłatę. Opłata ta jest stała i wynosi 50 zł. Po stwierdzeniu przez sąd, kto jest spadkobiercą, możecie zgłaszać roszczenie o zapłatę zadłużenia. Istotne, aby się nie przedawniło.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Roszczenia banku wobec mojej osoby

Moja babcia zmarła w 2008 roku. Miała zaciągnięty kredyt, który sądownie został wypowiedziany już w 2006 roku. Rodzina (dzieci babci, w tym...

Odrzucenie spadku bez przyjeżdżania do kraju

Mój problem polega na tym, że przed 5 miesiącami zmarła moja matka. Jest mi wiadomo, że miała długi w banku. Ja mieszkam w Szwecji i nie chcę...

Co oznacza dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza przez dzieci?

W 2015 r. zmarł mój tata. Razem z bratem nie zrzekliśmy się spadku po nim. Okazało się, że mieszkanie rodziców jest zadłużone. Dwa tygodnie temu...

Uniknięcie spłacania długów po zmarłym

Brat mojego męża zmarł niedawno i z tego, co wiemy, miał spore długi, wolelibyśmy uniknąć ich spłacania. Jak wygląda sprawa dziedziczenia...

Jak postępować po śmierci brata, by nie dziedziczyć długów?

Niedawno zmarł mój brat, z którym miałem sporadyczny kontakt. Organizacją i kosztami pogrzebu zajmowałem się ja. Po śmierci znalazłem umowy...

Zrzeknięcie się spadku bez konieczności przyjazdu do kraju

Mieszkam na stałe za granicą. Przed 4 miesiącami w Polsce zmarł mój tata, który miał spore długi. Czy istnieje możliwość zrzeknięcia się spadku po...

Czy muszę się zrzekać spadku po babci żony?

Kilka dni temu zmarła babcia mojej żony, pozostawiając po sobie długi, nie posiada żadnego majątku. Jej synowie zrzekli się dziedziczenia, także moja...

Niespłacony kredyt zmarłego ojca

Niespłacony kredyt zmarłego ojca

W 2013 r. zmarł mój ojciec (mama zmarła parę lat wcześniej), który przekazał w 2002 r. notarialnie mieszkanie z dożywotnią służebnością mojej...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »