Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spadek po dziadku na ojca i spadek po ojcu na dzieci

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-12-14

Sprawa dotyczy spadku po moim dziadku. Mienie jest wciąż zapisane na mojego dziadka. Chodzi o działki pod zabudowę. Mój ojciec niestety nie żyje. Mam również siostrę, która jest prawowitą spadkobierczynią po moim ojcu. Siostra jednak chce się zrzec wszystkiego na moja korzyść. Czy jeden wniosek do sądu wystarczy? Potrzebna jest jedna czy dwie sprawy spadkowe?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Może to Pan załatwić przy jednym wniosku, spadek po dziadku na ojca i spadek po ojcu na dzieci, czyli na Pana i siostrę.

 

O stwierdzeniu nabycia spadku orzeka sąd po przeprowadzeniu postępowania unormowanego w art. 669 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek osoby mającej interes w stwierdzeniu nabycia spadku (art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego) lub na wniosek prokuratora (art. 7 Kodeksu postępowania cywilnego). Uczestnikami postępowania powinny być osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi (art. 669).

 

We wniosku należy wskazać, po kim ma być stwierdzone nabycie spadku. Nie jest natomiast konieczne, żeby wskazywać, kto, na jakiej podstawie i w jakiej części spadek dziedziczy. Sąd bowiem nie jest związany granicami żądania i powinien stwierdzić nabycie spadku przez spadkobierców, choćby były nimi inne osoby niż te, które wskazali uczestnicy (art. 677). Celowe jednak jest skonkretyzowanie we wniosku żądania poprzez wskazanie spadkobierców i udziałów, w jakich im spadek przypadł.

 

Właściwy do rozpoznania wniosku jest sąd spadku, tj. sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie można ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (art. 628). W braku wymienionych podstaw sądem spadku jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy (art. 628 zd. drugie).

 

Do wniosku należy dołączyć akt zgonu dziadka, ojca, aktu urodzenia Pana i siostry, oraz jej akt małżeństwa, jeśli wyszła za mąż. Jeśli minął okres 6 miesięcy od śmierci ojca, to nie może ona odrzucić spadku. Za jednym wnioskiem można natomiast dokonać działu spadku.

 

Czyli:

 

  1. stwierdzenie nabycia spadku po dziadku na ojca (50 zł),

  2. stwierdzenie nabycia spadku po ojcu na Państwa (50 zł),

  3. dział spadku między Państwem – przejście własności na Pana (300 zł – zgodny dział spadku), dodatkowo należy złożyć odpis KW nieruchomości albo wypisy z rejestru gruntów, mapy oraz akt własności na dziadka.

 

Osobny wniosek nie jest w takiej sytuacji potrzebny, a sąd właściwy do rozpoznania sprawy o dział stwierdza nabycie spadku, stosując wprost przepisy rozdziału 8. Należy podkreślić, że regulacja ujęta w art. 681 dotyczy nie tylko stwierdzenia nabycia spadku, który ma być dzielony, ale także stwierdzenia nabycia spadku po spadkobiercach spadkodawcy oraz po nabywcach udziałów spadkowych. Stwierdzenie nabycia spadku podejmowane w toku postępowania działowego następuje w formie oddzielnego postanowienia.

 

Zgodnie z art. 681 „jeżeli stwierdzenie nabycia spadku jeszcze nie nastąpiło, dokonuje go sąd w toku postępowania działowego, stosując przepisy rozdziału poprzedzającego”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki