Kategoria: Spadek

Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spadek po ojcu i matce w jednym postępowaniu sądowym

Marek Gola • Opublikowane: 2018-08-13

Zmarli moi rodzice. Po rodzicach pozostało mieszkanie z urządzoną księgą wieczystą. Tato zmarł przed 20 laty, a mama przed 2 miesiącami. Po tacie nie było przeprowadzane postępowanie spadkowe. Jestem ich jedynym dzieckiem. Testamentu nie pozostawili. Jak przeprowadzić postępowanie spadkowe i w którym sądzie?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Prawo o notariacie.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

W chwili obecnej, w pierwszej kolejności powinien Pan uzyskać z USC odpisy skrócone aktów zgonu rodziców, albowiem składając wniosek o stwierdzenie nabycia po nich spadku, konieczne będzie załączenie oryginałów do wniosku. Po drugie, musi Pan podjąć decyzję, czy wybierze Pan drogę sądową, która jest znaczenie tańsza, ale i dłuższa, czy też drogę notarialną, znacznie krótszą, ale także droższą. Z Pana opisu można wyprowadzić wniosek, że ojciec zmarł po 1 lipca 1984 r. Jeżeli zmarł przed wymienioną datą, wówczas pozostaje w odniesieniu do niego jedynie droga sądowa.

W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Innymi słowy, po ojcu spadek nabędzie Pana zmarła mama – następnie zmarła oraz Pan, każde po 1/2 części. Po matce nabędzie spadek wyłącznie Pan. Z uwagi na brak testamentu mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym.

Do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy. Opłata sądowa od wniosku wynosi 55 zł za każdego ze zmarłych, co powoduje, że opłata w tym przypadku wynosić będzie łącznie 110 zł (po ojcu i matce). Do wniosku powinien Pan złożyć odpis skrócony aktów zgonu rodziców i z góry zaznaczyć należy, że sąd może zażądać Pańskiego odpisu skróconego aktu urodzenia celem ustalenia pochodzenia i kręgu spadkobierców. Wniosek do sądu składa Pan w jednym egzemplarzu.

Po stwierdzeniu nabycia spadku będzie Pan zmuszony odczekać 21 dni na jego uprawomocnienie. Po tym terminie powinien Pan wystąpić do sądu z wnioskiem o wydanie odpisu postanowienia z adnotacją o jego prawomocności (opłata za jedna stronę 6 zł). Dysponując takim postanowieniem, złoży Pan wniosek do sądu wieczystoksięgowego celem wpisania Pana do księgi wieczystej. O ile Pan tego nie zrobi, sąd może wpisać niezgodność treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem rzeczy, a nadto nałożyć na Pana grzywnę. Nadto powinien Pan złożyć zeznania podatkowe w urzędzie skarbowym: po ojcu ma Pan 1 miesiąc od uprawomocnienia się postanowienia, a po matce 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia.

Reasumując, pierwsze kroki powinien Pan skierować do urzędu stanu cywilnego, by uzyskać odpisy aktów stanu cywilnego. Następnie skierować wnioski do sądu i czekać na wyznaczenie terminu posiedzenia w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.

Istnieje także możliwość przeprowadzenia postępowania spadkowego przed notariuszem – notarialne poświadczenie dziedziczenia. Dodatkowo notarialne poświadczenie dziedziczenia będzie wiązało się z kosztami rzędu 700 zł.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »