Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Spadek po ojcu i matce w jednym postępowaniu sądowym

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2018-08-13 • Aktualizacja: 2022-05-03

Zmarli moi rodzice. Po rodzicach pozostało mieszkanie z urządzoną księgą wieczystą. Tato zmarł przed 20 laty, a mama przed 2 miesiącami. Po tacie nie było przeprowadzane postępowanie spadkowe. Jestem ich jedynym dzieckiem. Testamentu nie pozostawili. Jak przeprowadzić postępowanie spadkowe i w którym sądzie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Prawo o notariacie.

W chwili obecnej, w pierwszej kolejności powinien Pan uzyskać z USC odpisy skrócone aktów zgonu rodziców, albowiem składając wniosek o stwierdzenie nabycia po nich spadku, konieczne będzie załączenie oryginałów do wniosku. Po drugie, musi Pan podjąć decyzję, czy wybierze Pan drogę sądową, która jest znaczenie tańsza, ale i dłuższa, czy też drogę notarialną, znacznie krótszą, ale także droższą. Z Pana opisu można wyprowadzić wniosek, że ojciec zmarł po 1 lipca 1984 r. Jeżeli zmarł przed wymienioną datą, wówczas pozostaje w odniesieniu do niego jedynie droga sądowa.

W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Innymi słowy, po ojcu spadek nabędzie Pana zmarła mama – następnie zmarła oraz Pan, każde po 1/2 części. Po matce nabędzie spadek wyłącznie Pan. Z uwagi na brak testamentu mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym.

Do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy. Opłata sądowa od wniosku wynosi 55 zł za każdego ze zmarłych, co powoduje, że opłata w tym przypadku wynosić będzie łącznie 110 zł (po ojcu i matce). Do wniosku powinien Pan złożyć odpis skrócony aktów zgonu rodziców i z góry zaznaczyć należy, że sąd może zażądać Pańskiego odpisu skróconego aktu urodzenia celem ustalenia pochodzenia i kręgu spadkobierców. Wniosek do sądu składa Pan w jednym egzemplarzu.

Po stwierdzeniu nabycia spadku będzie Pan zmuszony odczekać 21 dni na jego uprawomocnienie. Po tym terminie powinien Pan wystąpić do sądu z wnioskiem o wydanie odpisu postanowienia z adnotacją o jego prawomocności (opłata za jedna stronę 6 zł). Dysponując takim postanowieniem, złoży Pan wniosek do sądu wieczystoksięgowego celem wpisania Pana do księgi wieczystej. O ile Pan tego nie zrobi, sąd może wpisać niezgodność treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem rzeczy, a nadto nałożyć na Pana grzywnę. Nadto powinien Pan złożyć zeznania podatkowe w urzędzie skarbowym: po ojcu ma Pan 1 miesiąc od uprawomocnienia się postanowienia, a po matce 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia.

Reasumując, pierwsze kroki powinien Pan skierować do urzędu stanu cywilnego, by uzyskać odpisy aktów stanu cywilnego. Następnie skierować wnioski do sądu i czekać na wyznaczenie terminu posiedzenia w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.

Istnieje także możliwość przeprowadzenia postępowania spadkowego przed notariuszem – notarialne poświadczenie dziedziczenia. Dodatkowo notarialne poświadczenie dziedziczenia będzie wiązało się z kosztami rzędu 700 zł.

Zobacz również: Podział majątku po śmierci ojca u notariusza

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »