Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spadek po zmarłej krewnej

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2020-02-21

Zmarła moja krewna, ciotka, siostra mojej mamy, nie pozostawiając testamentu. Spadkobiercami po niej jest 6 osób. Są to dzieci rodzeństwa zmarłej. Rodzeństwo i rodzice nie żyją. Ona nikogo innego nie miała. Jeśli przez ostatnie kilka lat tylko ja opiekowałam się ciężko chorą, często leżąca w szpitalach ciocią, inni nie mieli z nią kontaktu, mogę starać się o przejęcie majątku po zmarłej krewnej? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spadek po zmarłej krewnej

Dziedziczenie po krewnej z mocy ustawy gdy nie ma testamentu

W pierwszej kolejności podkreślić należy, iż jeżeli krewna nie pozostawiła po sobie testamentu, to dziedziczenie nastąpi na mocy ustawy. Zgodnie z art. 931 § 1 i nast. Kodeksu cywilnego „w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy”.

Innymi słowy, by przeprowadzić postępowanie spadkowe po krewnej, konieczne będzie przeprowadzenie postępowania spadkowego po jej rodzicach, rodzeństwie, a to w celu ustalenia uczestników postępowania po zmarłej krewnej. Niestety dla Pani inne osoby, które będą wchodziły w krąg spadkobierców ustawowych, będą dziedziczyły na tych samych zasadach co Pani (na mocy ustawy).

Przeprowadzenie postępowania o dział spadku celem zmniejszenia spłat zachowku

Jedynie w toku postępowania o dział spadku – kolejne po stwierdzeniu nabycia spadku postępowanie do przeprowadzenie, celem ustalenia, co komu po cioci przypada – może Pani wnioskować o zmniejszenie spłat na rzecz pozostałych spadkobierców na zasadach art. 5 Kodeksu karnego zgodnie z którym „nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego”.

Stosowanie art. 5 znajduje uzasadnienie w sytuacjach, gdy wydane rozstrzygnięcie, mimo że zgodne z prawem, musiałoby jednocześnie zostać negatywnie ocenione na podstawie norm pozaprawnych, regulujących zasady moralne funkcjonujące w społeczeństwie. W odniesieniu do instytucji przedawnienia, ocena czy powołanie się na nie przez pozwanego narusza zasady współżycia społecznego powinna być dokonywana z dużą ostrożnością, przy uwzględnieniu postawy prezentowanej zarówno przez każdą ze stron postępowania, jak i przyczyn wcześniejszego zaniechania dochodzenia swoich roszczeń przez powoda. Z art. 5 nie wynika, aby jego stosowanie było w pewnym rodzaju spraw cywilnych wyłączone. Klauzule generalne, w tym, zasady współżycia społecznego, ujęte w art. 5 należy traktować jako ogólne normy społeczne, odnoszące się do wszystkich możliwych przypadków, w których powoływanie się na prawo podmiotowe nie stanowi jego wykonywania, lecz nadużywanie, co nie jest społecznie aprobowane i w związku z tym nie korzysta z ochrony. Na pewno na Pani korzyść przemawia okoliczność stałej opieki nad ciocią. Powyższe będzie jednak wymagało wykazania przed sądem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Gospodarstwo rolne otrzymane w spadku

Otrzymałem w spadku połowę gospodarstwa rolnego . Istnieje jeszcze jeden współwłaściciel. Jak dokonać podziału...

 

Co zrobić z samochodem zmarłego?

Byłam kilka lat w związku partnerskim, konkubent aktem darowizny uczynił mnie współwłaścicielem swojego samochodu. Niedawno zmarł. Wszyscy krewni...

 

Testament macochy

Moi rodzice rozeszli się przed laty. Ojciec powtórnie się ożenił i miał z tego związku córkę. Ojciec zmarł w 1999 r. Na sprawie spadkowej...

 

Załatwienie spraw spadkowych osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Tydzień temu zostałam opiekunem prawnym ubezwłasnowolnionej całkowicie kuzynki – przebywa ona w domu pomocy społecznej. Jej rodzice zmarli niecałe...

 

Przejęcie mieszkania własnościowego po ojcu

Ostatnio zmarł mój ojciec. Jestem jego jedynym dzieckiem. Czy muszę wystąpić do sądu, aby przejąć po nim mieszkanie własnościowe?

 

Jak zabezpieczyć pożyczkę rodzicom w przypadku ich śmierci?

Jak zabezpieczyć pożyczkę rodzicom w przypadku ich śmierci?

Rodzice kupili dom jednorodzinny i potrzebują gotówki na remont, w związku z tym zastanawiam się nad pożyczką pieniędzy rodzicom. Spłacam...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »