Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza i solidarna odpowiedzialność za długi

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-03-03

Po śmierci ojca (rok temu) przyjąłem spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Wraz z bratem odziedziczyliśmy po połowie nieruchomość ojca (dom wraz z działką). Po ojcu został też niespłacony kredyt bankowy w wysokości ok. 35 tys. zł. Brat mieszka w odziedziczonym domu, utrzymuje się z renty inwalidzkiej, jest alkoholikiem, nie posiada rodziny. Często odbywają się tam libacje, dom niszczeje. Ja mieszkam z rodziną, spłacam kredyt hipoteczny za swój dom, oboje z żoną pracujemy. Brat nie zgadza się na sprzedaż domu, by spłacić długi. Nieruchomość jest warta około 300 tys. zł. Komornik chce wyegzekwować dług ojca, zajmując moją pensję. Czy może tak zrobić? Z tego co wiem, brat ma inne długi, ale ich nie spłaca. Twierdzi, że komornik i tak mu nic nie może zrobić, bo ma za niskie dochody. Czy mimo tego, że przyjąłem spadek z dobrodziejstwem inwentarza, dług ojca komornik wyegzekwuje z mojej pensji, a brat będzie dalej sobie mieszkał i niczym się nie przejmował? Co zrobić, abym nie musiał sam wszystkiego spłacać?

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) oraz Kodeksu cywilnego (K.c.).

W pierwszej kolejności wskazać należy, że za długi zmarłego ojca odpowiada Pan solidarnie z bratem. Kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników). W tej sytuacji bank ma prawo ściągnąć od Pana zadłużenie w całości, a Pan następnie może dochodzić połowy zadłużenia od brata, tj. części, za którą on odpowiada. O ile, jak mniemam, nie ma to sensu z uwagi na liczne zobowiązania brata, o tyle ma to istotne znaczenie w przypadku, gdyby zdecydował się Pan przeprowadzić postępowanie o dział spadku.

Współwłasność, która pomiędzy Panami występuje, powstała z uwagi na dziedziczenie po ojcu. Każdemu z Panów przysługuje ½ prawa własności do nieruchomości. Zakładając zatem, że nieruchomość warta jest 300 tys. zł, to na każdego z Panów przypada 150 tys. zł. Jeżeli z Pana majątku bank ściągnie zadłużenie, wówczas połowa tego, co ściągnie bank, będzie mogła być potrącona z części, która przysługuje Panu. Zakładając na przykład, że bank wyegzekwuje od Pana 40 tys. zł – razem z odsetkami, kosztami postępowania, to gdyby w postępowaniu o dział spadku zechciałby Pan przejąć nieruchomość na wyłączną własność, wówczas musiałby Pan spłacić brata w kwocie 130 tys zł. Jeżeli natomiast nie zechciałby Pan przejmować nieruchomości, a wiadomo, że brat Pana nie spłaci, wówczas może mieć miejsce sprzedaż nieruchomości przez komornika.

Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami (przed notariuszem), bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Koniecznym jest zatem wystąpienie z wnioskiem o dział spadku i zniesienie współwłasności. Opłata sądowa wynosi 1000 zł, a jeżeli będzie zgoda na zaproponowany podział, opłata wynosiłaby 300 zł. Jednakże sprzedaż nieruchomości w trybie art. 212 K.c., tj. za pośrednictwem komornika, ma miejsce tylko i wyłącznie w postępowaniu sądowym.

Zgodnie z art. 212 § 2 K.c. – rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Należy jednak zastanowić się, czy warto przeprowadzać postępowanie o dział spadku i sprzedać nieruchomość, albowiem założyć należy, że z każdych 100 tys. zł przy sprzedaży w takim trybie stracą Panowie około 20-25 tys. zł (koszty komornicze). Jeżeli brat jest kawalerem, to spadek po nim i tak będzie dziedziczył Pan. Należy jednak mieć na uwadze jego zadłużenie, które może być duże, a wówczas zasadnym byłoby odrzucenie spadku po bracie.

Decyzja końcowa należy do Pana, ale ja osobiście zastanowiłbym się albo nad spłatą brata i późniejszą jego eksmisją z domu, albo sprzedażą przez komornika.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Kto spłaca długi zmarłego?

Dwa lata temu zmarła babcia, mama z niewiedzy nie odrzuciła spadku w ciągu 6 miesięcy. Tymczasem sytuacja wygląda tak, że babcia za życia brała...

Kredyt zmarłej żony spłacany z emerytury

Zmarła moja żona emerytka, a miała kredyt z banku, gdzie wpływała jej emerytura. Czy mam powiadomić bank o jej śmierci, czy też nic nie...

Dobrodziejstwo inwentarza a brak majątku

Zmarła mi mama, która miała zaciągnięty kredyt w banku. Czy możemy (ja i dwie siostry) przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, jeżeli...

Wkład mieszkaniowy a długi po zmarłym

Od 20 lat jestem po rozwodzie. Z małżeństwa mamy dwie córki. Dowiedziałam się o śmierci byłego męża. W trakcie trwania małżeństwa...

Pismo z firmy windykacyjnej o spłacie długów zmarłej matki

Matka zmarła 7 lat temu pozostawiła długi kredytowe. O niczym nie wiedziałam, bo wychowywała mnie babcia. Teraz otrzymałam pismo z firmy...

Nieodrzucenie spadku przez niepełnoletnie dzieci a odpowiedzialność za długi

Rok temu zmarła ciotka mojego męża. Mąż i nasze pełnoletnie dzieci zrzekli się spadku. Niestety nie wiedzieliśmy, że w imieniu niepełnoletnich...

Odrzucenie spadku w imieniu syna

Trzy lata temu zmarła moja babcia, która pozostawiła długi. Odrzuciłam spadek u notariusza. Mój syn miał wówczas 5 lat. Zapytałam notariusza, czy mam...

Odrzucenie spadku w placówce dyplomatycznej

Od ponad 30 lat mieszkam w Szwecji. Dwa miesiące temu w Polsce zmarła moja mama, zostawiając długi. Mój brat, siostra i jej dzieci odrzuciły...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »