Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy syn wydziedziczonej dziedziczy spadek?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2013-11-26

Jak będzie wyglądało dziedziczenie spadku po zmarłej, jeśli miała ona zawartą intercyzę przedmałżeńską i jedną córkę, która została wydziedziczona? Córka ma małoletniego syna. Czy syn wydziedziczonej dziedziczy spadek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poniżej wyjaśniam Panu wątpliwości związane z wpływem intercyzywydziedziczenia na dziedziczenie spadku.

Zgodnie z art. 926 § 1-2 Kodeksu cywilnego (K.c.):

„§ 1. Powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu.

§ 2. Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą”.

Z powyższego wynika, że jeżeli spadkodawca nie pozostawi testamentu na wypadek swojej śmierci, to w takiej sytuacji będziemy mieli do czynienia z dziedziczeniem ustawowym.

Regulacje prawne dotyczące kwestii dziedziczenia znajdują się w księdze IV Spadki K.c.

Odpowiednio do przepisów K.c. najbliżsi krewni zostają powołani do spadku z mocy ustawy w następującej kolejności:

  1. W pierwszej kolejności dzieci i małżonek spadkodawcy.
  2. Dalej małżonek spadkodawcy, dzieci i wnuki spadkodawcy.
  3. Następnie małżonek i rodzice spadkodawcy (gdy nie ma dzieci i wnuków). Jeżeli spadkodawca nie pozostawił zstępnych, do dziedziczenia po nim dochodzą małżonek oraz rodzice. Małżonek może dojść do dziedziczenia w zbiegu z rodzeństwem spadkodawcy oraz zstępnymi rodzeństwa. Sytuacja taka ma miejsce wówczas, gdy jedno z rodziców spadkodawcy lub oboje nie dożyli otwarcia spadku. Jeżeli jedno z rodziców zmarło przed spadkodawcą, jego udział (w wysokości jednej czwartej) przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych (art. 932 § 4 K.c.). Jeżeli oboje rodzice zmarli przed spadkodawcą, udziały obojga przypadają rodzeństwu zmarłego w równych częściach. W każdej ze wskazanych sytuacji udział w spadku małżonka ma charakter stały i zawsze wynosi jedną drugą, niezależnie od tego, ile osób dochodzi do dziedziczenia drugiej połowy spadku (art. 933 § 1 K.c.).
  4. W dalszej kolejności rodzice spadkodawcy (gdy nie ma małżonka, dzieci i wnuków).
  5. Dalej jeden rodzic i rodzeństwo spadkodawcy (ich zstępni) – gdy nie ma małżonka, dzieci i wnuków, a drugi z rodziców nie żyje.
  6. Następnie dziadkowie (gdy nie ma innych bliższych krewnych). Udział spadkowy przypadający któremuś z dziadków przechodzi (jeśli nie może lub nie chce dziedziczyć) na jego zstępnych.
  7. Pasierbowie (gdy nie żyją dziadkowie spadkodawcy).
  8. Na samym końcu gmina lub Skarb Państwa (gdy nie ma nawet pasierbów).

Zgodnie z art. 933 K.c.:

„§ 1. Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku.

§ 2. W braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy”.

Jak wynika z opisu sprawy, spadkodawczyni za życia wydziedziczyła swoją zstępną, czyli córkę.

Wydziedziczenie spadkobiercy powoduje przede wszystkim ten skutek, że nie może on dziedziczyć po spadkodawcy, który go wydziedziczył.

Wydziedziczenie pozbawia uprawnionego również zachowku. Wiąże się to z niemożnością dziedziczenia po określonym spadkobiercy. Niejako zasygnalizuję na marginesie, że o zachowek od spadkobierców może za to wystąpić dziecko wydziedziczonej córki, o ile nie zostało wydziedziczone tak jak matka.

Tak więc w przedstawionej przez Pana sytuacji spadek na podstawie ustawy przypadnie małżonkowi zmarłej, który będzie dziedziczyć albo z rodzicami albo z rodzeństwem (ich zstępnymi) spadkodawcy. Udział małżonka nie może wynosić mniej niż 1/2 udziału w spadku. Kwestia zawarcia, czy też nie, intercyzy między małżonkami nie ma wpływu na dziedziczenie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »