Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spadek dla rodzeństwa

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-01-24

Moja babcia po śmierci pierwszego męża ponownie wyszła za mąż za pana, który był wdowcem i nie miał dzieci, miał rodzeństwo. Moje pytanie dotyczy mieszkania, które zostało nabyte w trakcie pierwszego małżeństwa. Ile procent należy się babci, a ile rodzeństwu zmarłego? Jak długo trwają sprawy sądowe i czy babcia będzie mogła ich spłacić i nadal pozostać w mieszkaniu?

Kodeks cywilny w części dotyczącej spadków ustala reguły zarówno dziedziczenia ustawowego, jak i na podstawie testamentu.

Według art. 93 § 1 w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.

W przypadku braku dzieci (zstępnych) spadkodawcy, powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice.

Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.

Z powyższego wynika, że małżonek może dojść do dziedziczenia także w zbiegu z rodzeństwem spadkodawcy oraz zstępnymi rodzeństwa. Sytuacja taka ma miejsce wówczas, gdy jedno lub oboje rodzice spadkodawcy nie dożyli otwarcia spadku. Jeżeli jedno z rodziców zmarło przed spadkodawcą, jego udział (w wysokości jednej czwartej) przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych (art. 932 § 4 K.c.). Jeżeli oboje rodzice zmarli przed spadkodawcą, udziały obojga przypadają rodzeństwu zmarłego w równych częściach. W każdej ze wskazanych sytuacji udział w spadku małżonka ma charakter stały i zawsze wynosi jedną drugą, niezależnie od tego, ile osób dochodzi do dziedziczenia drugiej połowy spadku (art. 933 § 1 K.c.).

Jeżeli któreś z rodzeństwa nie dożyło otwarcia spadku, w jego miejsce wchodzą jego zstępni (art. 932 § 5 K.c.). Udział spadkowy, który przypadałby zmarłemu bratu lub siostrze, dzieli się na równe części pomiędzy ich dzieci, ewentualnie dalszych zstępnych.

Pani babcia w wyniku dziedziczenia ustawowego jest spadkobiercą ustawowym i dziedziczy 1/2 udziału w mieszkaniu. Pozostałą cześć, czyli 1/2 udziału podzieli między sobą rodzeństwo zmarłego (ewentualnie ich zstępni).

Pani babcia powinna w pierwszej kolejności przeprowadzić stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym, a następnie dział spadku. Stwierdzenie nabycia spadku nie jest sprawą skomplikowaną i sąd może wydać postanowienie w sprawie nawet na pierwszej rozprawie. Dział spadku może trochę potrwać, jeśli nie będzie zgody między spadkobiercami w jaki sposób ma być podzielony spadek, jaka jest wartość spadku, itp. Wszystko zależy od tego, czy uda się wszystkim spadkobiercom porozumieć co do działu spadku.

Jeśli Pani babcia chce zostać jedyną właścicielką mieszkania to musi liczyć się ze spłatą rodzeństwa zmarłego (oczywiście jest taka możliwość, że rodzeństwo zrzeknie się swoich udziałów w spadku na rzecz Pani babci nieodpłatnie). Jeśli np. mieszkanie jest warte na dzień dzisiejszy 200 tys. zł to babcia będzie musiała zapłacić połowę tej kwoty na rzecz rodzeństwa zmarłego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Czy w razie śmierci męża do spadku dojdzie jego rodzeństwo?

Mój mąż odziedziczył dom po rodzicach, w którym mieszkamy od ślubu. Nie mamy dzieci. Czy w razie śmierci męża do spadku dojdzie jego rodzeństwo?...

Czy trzeba przeprowadzać postępowanie spadkowe?

Dwa miesiące temu zmarł mój mąż. Wspólnie byliśmy właścicielami mieszkania i działki. Mam trzy pełnoletnie córki, które chętnie wyrzekną się...

Uporządkowanie spraw spadkowych po śmierci rodziców

Mieszkam z mamą w domu, którego w połowie jestem właścicielką, a druga połowa należy do moich rodziców. Tata zmarł 3 lata temu. Mam...

Postępowanie spadkowe po bracie

Niedawno zmarł mój brat. Był osobą samotną, żona zmarła kilka lat temu. Nie pozostawił testamentu. Po zmarłym pozostało mieszkanie własnościowe oraz...

Przejście spadku na zstępnych

Trzy siostry dziedziczą ustawowo po zmarłej bratanicy. Czy odrzucenie spadku przez jedną z sióstr spowoduje dziedziczenie po niej przez jej dzieci?

Co zrobić, aby zrzec się spadku?

Mój ojciec zmarł, nie pozostawiając testamentu, więc zgodnie z przepisami majątek dziedziczy żona i czwórka dzieci. Wszystkie dzieci zgodnie chcą...

Jak dziecko może przekazać udział spadkowy rodzicowi?

Jak dziecko może przekazać udział spadkowy rodzicowi? Zmarł mój tata, nie pozostawiając testamentu. Jestem jedynym ich synem i chcę, aby mama...

Odstąpienie od sporządzenia spisu inwentarza

Dostałam z sądu pismo w sprawie wyznaczenia komornika do sporządzenia spisu inwentarza po zmarłym mężu. Czy mogę napisać do sądu wniosek...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »