Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spadek po bezdzietnym wujostwie

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2015-08-04

Jakiś czas temu sąd powiadomił mnie o spadku pozostawionym przez bezdzietne wujostwo. Nie jestem zainteresowana spadkiem, chcę się go zrzec. Czy po moim zrzeczeniu moje dzieci i wnuki też muszą dokonać zrzeczenia się spadku? Jaki mamy na to termin? Czy organ podatkowy może żądać ode mnie spłaty długów wujka? Kto ponosi koszty postępowania?

Z chwilą śmierci spadkodawcy, zgodnie z art. 1015 Kodeksu cywilnego, rozpoczął się 6-miesięczny termin, w którym spadkobiercy mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Oświadczenie o przyjęciu spadku stanowi zobowiązanie spadkobiercy do przyjęcia całego majątku osoby zmarłej, w którego skład którego wchodzą zarówno aktywa zmarłego, jak i jego długi. Z chwilą przyjęcia spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania przez osobę zmarłą, np. kredyty, pożyczki, nieopłacone rachunki, i są zobowiązani do dokonywania z tego tytułu terminowych spłat należności oraz całkowitego ich uregulowania.

Aby dokonać odrzucenia spadku, wystarczy jednak, by spadkobierca w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci spadkodawcy (lub najpóźniej od dnia dowiedzenia się o jego śmierci, jeżeli nie utrzymywała z nim faktycznych kontaktów) udał się do notariusza i złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku. Jeżeli posiadają Państwo pełnoletnie dzieci, to takie oświadczenie winny złożyć również one. Jeśli Pani dzieci, ewentualnie wnuki, są małoletnie, to oświadczenia takie złożyć muszą w ich imieniu rodzice. Jednakże w takiej sytuacji nie można złożyć oświadczenia w imieniu dziecka bezpośrednio u notariusza. Konieczne jest złożenie wniosku do sądu rejonowego, wydział rodzinny i nieletnich, o wydanie przez sąd zezwolenia na odrzucenie spadku w imieniu małoletnich dzieci. W takiej sytuacji sąd wyznaczy rozprawę, na którą będą musieli stawić się rodzice dzieci i przed sądem, do protokołu, złożyć oświadczenia o odrzuceniu spadku. Jeżeli odrzucenie spadku następuje z powodu pozostawienia przez osobę zmarłą długów przewyższających wartość spadku, sądy wyrażają zgodę na złożenie oświadczeń przez rodziców. Wniosek do sądu o odrzucenie spadku w imieniu dziecka rodzice winni złożyć jak najszybciej, bowiem sądy mają odległe terminy posiedzeń, a liczy się tutaj każdy dzień.

Odrzucenie spadku może nastąpić także w postępowaniu sądowym i z takim odrzuceniem mamy do czynienia w Pani sprawie, bowiem postępowanie o nabycie spadku już się toczy z wniosku gminy. Niestety sprawa tutaj nie będzie prosta, bowiem gdy będzie Pani składać oświadczenie o odrzuceniu spadku przed sądem, będzie Pani musiała wykazać, że nie wiedziała Pani o śmierci wujostwa do chwili otrzymania wezwania z sądu. W tym celu wystarczy Pani oświadczenie o tym, że nie widywała Pani wujostwa i nie utrzymywała z nimi kontaktów, a następnie potwierdzą to też Pani dzieci.

W przypadku odrzucenia spadku przez wszystkich spadkobierców spadek po wujostwie odziedziczy gmina ostatniego miejsca zamieszkania wujostwa. To gmina, po stwierdzeniu nabycia przez nią spadku, będzie zobowiązana spłacić pozostałe po zmarłych długach. Koszty postępowania spadkowego pokryje tez gmina, jako iż to z jej wniosku toczy się postępowanie, ale również dlatego, że to ona nabędzie spadek.

Jeżeli po odrzuceniu spadku zwracaliby się do Państwa (do Pani lub dzieci i wnuków) inni wierzyciele wujostwa, żądając spłaty zobowiązań, Państwo poinformujecie ich o fakcie odrzucenia, w dniu X spadku. Po takiej informacji wierzyciele swoje roszczenia skierują wobec gminy. Zasada ta obowiązuje także w przypadku, gdyby z roszczeniami do Pani osoby wystąpił np. urząd skarbowy za zaległe podatki, ZUS czy jakiś bank.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Zasiedzenie udziału w spadku

Moi dziadkowie byli właścicielami działki z domem. Zmarli w latach 80. Przeprowadzono postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, z którego...

Zabezpieczenie na przyszłość

Moi rodzice mają gospodarstwo rolne i dwa domy – jeden obok drugiego. Ten nowy chcą mi zapisać, ale w grę wchodzi w przyszłości zachowek...

Spadek do majątków osobistych zstępnych

Mam dwoje dorosłych dzieci. Pragnę zabezpieczy ich przyszłoś. Niedługo czekają mnie wesela i w związku z tym pragnę uregulować nasze sprawy...

Prawo dziedziczenia spadku

Mój ojciec zmarł 22 lata temu, nie zostawił testamentu. Pozostawił mamę i czworo dzieci. Najstarsza siostra zmarła, zrzekliśmy się dziedziczenia po...

Zabezpieczenie na wypadek śmierci

Ożeniłem się po raz drugi 3 lata temu. Kto będzie dziedziczył moje mieszkanie po mojej śmierci – żona, moja córka z pierwszego małżeństwa czy...

Sprzedaż nieruchomości bez zgody dzieci

Moja matka odziedziczyła gospodarstwo rolne po ojcu. Po jakimś czasie je sprzedała bez wiedzy i zgody nas – czyli dzieci. Czy miała prawo to zrobić?...

Ile procent spadku należy się innym spadkobiercom?

Dziadek z babcią mieli wspólne gospodarstwo (dom z budynkami gospodarczymi, lasy). Po śmierci babci, która nie pozostawiła testamentu, zostało 5...

Czy jest możliwa rekompensata ze spadku po zmarłym, który za nic nie płacił?

Niedawno zmarł mój wujek – kawaler, miał dwoje nieślubnych dzieci, które są już pełnoletnie. Wujek przez całe życie był zameldowany w domu...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »