Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spadek po osobie ubezwłasnowolnionej

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2013-07-11

Przejęłam spadek po mojej matce, która była osobą ubezwłasnowolnioną (miała ustanowionego kuratora). Dowiedziałam się jednak, że przed śmiercią rzekomo dokonała darowizny nieruchomości na rzecz mojego kuzyna. Podobno istnieje także jakiś testament napisany bez zgody kuratora. Skąd wziąć zaświadczenie o ubezwłasnowolnieniu, aby udowodnić, że te dokumenty są nieważne?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa darowizny nieruchomości musi być sporządzona w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Oznacza to, że umowa darowizny sporządzona w innej formie niż notarialna jest zawsze nieważna (nie wywołuje żadnych skutków prawnych).

Jeśli rzeczywiście Pani matka zawarłaby przed notariuszem umowę darowizny nieruchomości na rzecz Pani kuzyna, to stałby się on jej właścicielem już za życia matki i zostałby wpisany do księgi wieczystej. Treść księgi wieczystej może Pani sprawdzić nieodpłatnie pod adresem:www.ekw.ms.gov.pl.

Odpis postanowienia o ubezwłasnowolnieniu można uzyskać z sądu, który je wydał, bądź z sądu opiekuńczego. Postanowienie o ubezwłasnowolnieniu wydaje sąd okręgowy miejsca zamieszkania ubezwłasnowolnionego. Natomiast sądem opiekuńczym jest wydział rodzinny i nieletnich sądu rodzinnego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby ubezwłasnowolnionej.

Jeśli legitymuje się Pani postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku po osobie ubezwłasnowolnionej, to uważam, że sąd powinien wydać Pani odpis postanowienia. Niemniej w każdym ewentualnym sporze sądowym z kuzynem może Pani zażądać, by sąd przeprowadził dowód z postanowienia o ubezwłasnowolnieniu; wówczas sąd rozstrzygający sprawę będzie zobowiązany ściągnąć akta sprawy o ubezwłasnowolnienie.

Ubezwłasnowolnienie może być częściowe lub całkowite. Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie ma zdolności do czynności prawnej, co znaczy, że ewentualna umowa darowizny nieruchomości zawarta z osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie byłaby w każdym przypadku nieważna, i to z mocy samego prawa (same postanowienie o ubezwłasnowolnieniu wystarczy, nie musi Pani już przedstawiać żadnych innych dowodów).

Natomiast osoba ubezwłasnowolniona częściowo posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Na zawarcie umowy darowizny nieruchomości przez osobę ubezwłasnowolnioną częściowo potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego. Co więcej, przedstawiciel ustawowy najpierw musiałby uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na dokonanie tej czynności.

Jeśli więc nie dochowano opisanych powyżej wymogów, ewentualna darowizna dokonana przez osobę ubezwłasnowolnioną częściowo byłaby nieważna, również z mocy samego prawa.

Zgodnie z art. 944 Kodeksu cywilnego (w skrócie: K.c.) testament może sporządzić tylko osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba ubezwłasnowolniona nie może więc sporządzić ważnego testamentu, i to niezależnie od tego, czy ubezwłasnowolnienie było częściowe, czy całkowite.

Testament sporządzony przez osobę niemającą zdolności testowania jest bezwzględnie nieważny i w żadnym przypadku nie może być konwalidowany.

Co więcej, testament można sporządzić tylko osobiście; wykluczone jest działanie przez przedstawiciela lub pełnomocnika. Tym samym spadek po osobie ubezwłasnowolnionej może być dziedziczony jedynie z mocy ustawy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Druga żona a spadek

Mój ojciec niedawno zmarł. Testamentem zapisał mieszkanie swojej drugiej żonie . Żona powiedziała, że chce zapisać mieszkanie mnie lub...

 

Czy środki z OFE i pieniądze po śmierci męża wchodzą w skład spadku?

Odrzuciłam spadek po mężu, który miał długi. Jednakże dostałam po jego śmierci środki z OFE, a także pieniądze za operację i pobyt w szpitalu....

 

Spadek po śmierci jednego z rodziców

Spadek po śmierci jednego z rodziców

Niedawno zmarła moja matka. Ja i moja siostra nie chcemy dzielić majątku rodziców, póki żyje nasz ojciec. Słyszałam jednak, że niezgłoszenie spadku w...

Do kiedy mam czas, żeby załatwić sprawy spadkowe?

Niedawno zmarła moja mama, która miała drugiego męża. Do kiedy mam czas, żeby załatwić sprawy spadkowe? Nie chcę na razie zawracać tym głowy mężowi...

 

Sprawa o nabycie spadku po dziadkach

Moi zmarli dziadkowie pozostawili po sobie dom. Spadkobiercami ustawowymi są ich dwaj synowie oraz ja i mój brat (jako dzieci trzeciego syna, który nie żyje)....

 

Jak uregulować sprawy spadkowe?

Rodzice pozostawili akty notarialne, w których powołali do dziedziczenia mnie i mojego brata (zmarli w 1986 i 1989 r.). Brat zmarł 7 lat później. Był żonaty,...

 

Spadek po babci

Spadek po babci

Przed dwoma laty zmarła nasza babcia. Dziadek nie żyje od lat. Pozostawili po sobie dom z dużą, podzielną działkę budowlaną oraz ziemię rolną....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »