Kategoria: Spadek

Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spadek po rodzinie

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2014-12-17

W 2012 roku zmarła teściowa nie zostawiając testamentu, rok później zmarł mój mąż. Żyje teść, a ja mam dwoje dzieci. Jedyny brat męża wniósł do sądu wniosek o spadek (nieruchomość). Czy istnieje szansa, że moje dzieci dostaną jakąś część spadku?

Iryna Kowalczuk

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

W Pani sprawie w pierwszej kolejności powinna Pani przeprowadzić sprawę spadkową po zmarłym mężu. Będzie to konieczne, jeśli Pani będzie chciała starać się o spadek po mężu lub po teściowej.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Według generalnej zasady dziedziczenia w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Dziedziczą oni w zasadzie w częściach równych, jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Po śmierci Pani teściowej spadek z mocy ustawy nabyli jej mąż oraz dwójka dzieci każdy po 1/3. Ponieważ na dzień śmierci Pani męża nie została uregulowana sprawa spadkowa, to udział spadkowy, który przypadł zmarłemu przypadnie Pani i Pani dzieciom w częściach równych. Pisze Pani w pytaniu, że w skład spadku po teściowej wchodzi nieruchomość (nie wiem, czy cała nieruchomość była własnością teściowej, czy tylko 1/2 udziału – w sytuacji gdyby nieruchomość wchodziła w skład majątku wspólnego małżeńskiego). W każdym razie Pani z dziećmi będzie współwłaścicielką 1/3 udziału w nieruchomości lub 1/6 udziału (w sytuacji gdy nieruchomość wchodziła w skład majątku wspólnego teściów).

Radziłabym Pani jak najszybciej złożyć w sądzie stosowny wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po Pani mężu. Postępowanie mające doprowadzić do stwierdzenia nabycia spadku wszczyna się poprzez złożenie w sądzie rejonowym, właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy, wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.

Do wniosku należy dołączyć:

  • odpis wniosku w tylu kopiach, ilu jest uczestników postępowania;
  • odpis skrócony aktu urodzenia dla mężczyzn i kobiet niezamężnych;
  • odpis skrócony aktu małżeństwa dla kobiet zamężnych;
  • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;
  • oświadczenia o przyjęciu, odrzuceniu spadku lub zrzeczeniu się dziedziczenia (jeśli były składane).

Pomimo zamieszczenia we wniosku informacji, jakie osoby znajdują się w kręgu spadkobierców, sąd z urzędu bada, czy wymieniono wszystkich uczestników postępowania. Ustala również, czy spadkodawca pozostawił testament, oraz wzywa do złożenia testamentu osobę, co do której będzie uprawdopodobnione, że testament u niej się znajduje.

Cała procedura stwierdzenia nabycia spadku kończy się wydaniem przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, w którym zostają ustalone udziały poszczególnych spadkobierców w spadku.

Od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy wnieść opłatę. Opłata ta jest stała i wynosi 50 zł.

Reasumując, Pani wraz z dziećmi dziedziczy 1/3 udziału w spadku po teściowej. Po przeprowadzeniu stwierdzenia nabycia spadku po Pani mężu i teściowej, Pani z dziećmi będzie współwłaścicielką nieruchomości, którą posiadała teściowa.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »