Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spadek po rodzinie

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2014-12-17

W 2012 roku zmarła teściowa nie zostawiając testamentu, rok później zmarł mój mąż. Żyje teść, a ja mam dwoje dzieci. Jedyny brat męża wniósł do sądu wniosek o spadek (nieruchomość). Czy istnieje szansa, że moje dzieci dostaną jakąś część spadku?

W Pani sprawie w pierwszej kolejności powinna Pani przeprowadzić sprawę spadkową po zmarłym mężu. Będzie to konieczne, jeśli Pani będzie chciała starać się o spadek po mężu lub po teściowej.

Według generalnej zasady dziedziczenia w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Dziedziczą oni w zasadzie w częściach równych, jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Po śmierci Pani teściowej spadek z mocy ustawy nabyli jej mąż oraz dwójka dzieci każdy po 1/3. Ponieważ na dzień śmierci Pani męża nie została uregulowana sprawa spadkowa, to udział spadkowy, który przypadł zmarłemu przypadnie Pani i Pani dzieciom w częściach równych. Pisze Pani w pytaniu, że w skład spadku po teściowej wchodzi nieruchomość (nie wiem, czy cała nieruchomość była własnością teściowej, czy tylko 1/2 udziału – w sytuacji gdyby nieruchomość wchodziła w skład majątku wspólnego małżeńskiego). W każdym razie Pani z dziećmi będzie współwłaścicielką 1/3 udziału w nieruchomości lub 1/6 udziału (w sytuacji gdy nieruchomość wchodziła w skład majątku wspólnego teściów).

Radziłabym Pani jak najszybciej złożyć w sądzie stosowny wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po Pani mężu. Postępowanie mające doprowadzić do stwierdzenia nabycia spadku wszczyna się poprzez złożenie w sądzie rejonowym, właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy, wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.

Do wniosku należy dołączyć:

  • odpis wniosku w tylu kopiach, ilu jest uczestników postępowania;
  • odpis skrócony aktu urodzenia dla mężczyzn i kobiet niezamężnych;
  • odpis skrócony aktu małżeństwa dla kobiet zamężnych;
  • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;
  • oświadczenia o przyjęciu, odrzuceniu spadku lub zrzeczeniu się dziedziczenia (jeśli były składane).

Pomimo zamieszczenia we wniosku informacji, jakie osoby znajdują się w kręgu spadkobierców, sąd z urzędu bada, czy wymieniono wszystkich uczestników postępowania. Ustala również, czy spadkodawca pozostawił testament, oraz wzywa do złożenia testamentu osobę, co do której będzie uprawdopodobnione, że testament u niej się znajduje.

Cała procedura stwierdzenia nabycia spadku kończy się wydaniem przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, w którym zostają ustalone udziały poszczególnych spadkobierców w spadku.

Od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy wnieść opłatę. Opłata ta jest stała i wynosi 50 zł.

Reasumując, Pani wraz z dziećmi dziedziczy 1/3 udziału w spadku po teściowej. Po przeprowadzeniu stwierdzenia nabycia spadku po Pani mężu i teściowej, Pani z dziećmi będzie współwłaścicielką nieruchomości, którą posiadała teściowa.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Spadek a środki zgromadzone na OFE

Moja siostra zmarła, zostawiając po sobie kredyt do spłaty. Nie posiadała żadnych wartościowych rzeczy ani nieruchomości. Była panną, nie miała dzieci. Po...

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza a dług w banku

Moje dzieci odziedziczyły spadek z dobrodziejstwem inwentarza . Ich udziały w spadku po dziadku to 50% (drugą połowę dziedziczy ich babcia)....

Czy syn wydziedziczonej dziedziczy spadek?

Jak będzie wyglądało dziedziczenie spadku po zmarłej, jeśli miała ona zawartą intercyzę przedmałżeńską i jedną...

Spadek po ciotce

Zmarła moja ciotka, która zostawiła testament notarialny i wskazała mnie jako spadkobiercę. Nie miała dzieci, a jej majątkiem było gospodarstwo...

Zabezpieczenie na wypadek śmierci majątku odrębnego dla wspólnych dzieci

Ja i mąż mamy za sobą nieudane małżeństwa, z tych małżeństw mamy po jednym dziecku. Wspólnych dzieci mamy dwoje. Na kilka lat przed zawarciem...

Postępowanie spadkowe krok po kroku

Zmarła nasza mama. Wraz z ojcem była współwłaścicielką mieszkania spółdzielczego własnościowego. Mama miała w kilku bankach zadłużenie....

Główne zasady dziedziczenia

Mój ojciec zmarł nagle, był rozwiedziony z moją matką. Z tego małżeństwa jest nas trójka rodzeństwa. Wszyscy już jesteśmy dorośli. Ojciec od...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »