Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza a dług w banku

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2013-06-20

Moje dzieci odziedziczyły spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Ich udziały w spadku po dziadku to 50% (drugą połowę dziedziczy ich babcia). Zmarły zostawił dług w banku w wysokości ok. 20 000 zł oraz majątek w postaci działki, samochodu i motoru. Sąd nie zarządził spisu inwentarza, więc chcemy sami wystąpić do komornika. Czy rzeczywiście tak powinniśmy postąpić?

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że spadkobiercy odpowiadają za zobowiązania zmarłego do wartości stanu czynnego spadku. Według art. 1031 § 2 Kodeksu cywilnego (K.c.): „W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie nie podał do inwentarza przedmiotów należących do spadku albo podał do inwentarza nie istniejące długi”.

W takiej sytuacji istotne jest, jakie są długi oraz ilu jest wierzycieli.

Według Pani opisu wierzyciel jest tylko jeden, a dług to kwota ok. 20 000 zł.

We wskazanym przepisie mowa jest o tym, że spadkobierca odpowiada bez ograniczeń, jeżeli podstępnie nie podał do inwentarza przedmiotów należących do spadku albo podał do inwentarza nieistniejące długi.

Wskazuje on na to, że powinien zostać sporządzony spis inwentarza spadkowego.

Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą (Pani dzieci), uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy lub właściwego urzędu skarbowego sąd postanowi sporządzenie spisu inwentarza.

W tym celu konieczny jest stosowny wniosek do sądu, w okręgu którego znajdują się rzeczy będące w chwili otwarcia spadku we władaniu spadkodawcy.

Sąd wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza, które wykonywane jest przez komornika sądowego lub urząd skarbowy.

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza można złożyć bezpośrednio do komornika, który byłby właściwy do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza. Wtedy komornik rozpoczyna sporządzanie spisu, zawiadamiając o tym sąd spadku, który wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Dziedziczenie gruntów rolnych

Wiem, że nie mając wykształcenia rolniczego, nie mogę dziedziczyć gruntów rolnych , których jestem jedynym spadkobiercą ....

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Mój mąż zmarł wiele lat temu. Zostałam na gospodarstwie rolnym z dwoma nieletnimi synami. W lutym odbyła się sprawa o...

Mieszkanie po wujku który nie miał żony i dzieci

Nasz wujek (dalej: spadkodawca) zmarł w 2005 r. Nie miał żony ani dzieci, ale miał dwóch braci. Jeden z nich zmarł jeszcze przed spadkodawcą, a nasz tata w...

Prawo do mieszkania po mamie

Moi rodzice mieli wspólne mieszkanie. Mama zmarła w 2011 r. W tym samym roku złożyłam wniosek o stwierdzenie praw do spadku i otrzymałam decyzję, iż do...

Brak porozumienia w sprawie podzielenia odziedziczonej nieruchomości

Odziedziczyłam razem z moim krewnym nieruchomość rolną, która składa się z dwóch działek (o powierzchni trzech i sześciu...

Postępowanie o nabycie spadku po rodzicach

Rodzeństwo odziedziczyło spadek po rodzicach. Siostra chce przejąć całość, ale wniosek do sądu, który rozpoczął postępowanie o nabycie...

Czy mam prawo ubiegać się o swoją część spadku?

Moi rodzice posiadali gospodarstwo rolne. Moja mama zmarła w 1950 r. po urodzeniu mnie. Pięć lat później ojciec ponownie się ożenił – mam dwoje...

Jak wygląda dziedziczenie w rodzinie gdy umiera rodzic?

Jak wygląda sprawa dziedziczenia w naszej rodzinie majątku po rodzicach, gdy umiera jedno z nich lub umierają obydwoje? Ja jestem rozwódką...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »