Spadkobierca po osadniku wojskowym

Jestem jedynym spadkobiercą po zmarłym wujku – osadniku wojskowym na ziemiach odzyskanych. Mam akt nadania własności w 1954 r. na specjalnym oryginalnym druku. Zasiedziałem tę nieruchomość jako posiadacz samoistny. Czy fakt posiadania dokumentów nadania po osadniku wojskowym ma jakikolwiek wpływ na wysokość opłat spadkowych, skarbowych? Kiedyś w US powiedziano mi, że będę zwolniony z podatku. Czy to prawda?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Spadkobierca po osadniku wojskowym

Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Dla istnienia obowiązku podatkowego bez znaczenia jest, czy posiadacz wszedł w posiadanie samoistne nieruchomości w dobrej, czy złej wierze.

Jeżeli podatnik nabył nieruchomość poprzez zasiedzenie, podatek wynosi 7% od podstawy opodatkowania. Podstawą opodatkowania jest wartość nieruchomości według stanu rzeczy w dniu nabycia oraz cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Należy przy tym pamiętać o odliczeniu długów ciążących na nieruchomości.

W przypadku zasiedzenia nie ma znaczenia fakt nabycia czy forma nabycia nieruchomości przez poprzednika prawnego.

Spadek otwiera się w dniu śmierci spadkodawcy. Spadki te opodatkowane są zgodnie z zasadami obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego (stwierdzenia nabycia spadku) – poza ulgami i zwolnieniami, które weszły w życie 1 stycznia 2007 r. Wymiar podatku zostaje określony przez urząd skarbowy po złożeniu zeznania podatkowego na druku SD-3.

Podatek od spadku

Natomiast jeśli chodzi o podatek od spadku, to zgodnie z art. 4:

„1. Zwalnia się od podatku:

1) nabycie własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami, pod warunkiem że w wyniku nabycia zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa rolnego utworzonego lub powstałego w wyniku powiększenia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha oraz gospodarstwo to będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia; zwolnienie to stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, 16) nabycie w drodze spadku prawa do rekompensaty w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2097)”.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »