Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spadkobierca – formalności

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2015-04-24

Chciałbym dopełnić formalności spadkowych po mojej mamie i babci. Jak przeprowadzić postępowania spadkowe po nich obu, jakie dokumenty będą potrzebne? Babcia zmarła w 2006 r., a jej córka, moja mama w 2010. Babcia zostawiła pisemny, niepotwierdzony notarialnie testament, w którym zapisała wszystko mamie ze stwierdzeniem, że pozostali dwaj synowie zostali zaspokojeni za jej życia (w rodzinie mamy nie było o to konfliktu). Babcia posiadała udziały w nieruchomości i muszę jako spadkobierca mamy udokumentować prawo mamy do spadku po babci.

Z uwagi na datę zgonu babci konieczne będzie postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku po babci przez Pana mamę na podstawie testamentu.

Wniosek w tej sprawie należy złożyć do sądu ostatniego miejsca zamieszkania babci. Sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po babci (przez mamę na mocy testamentu) będzie dowodem na to, że Pana mama odziedziczyła spadek po babci (swojej mamie).

Gdy uzyska Pan dodatkowo sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po swojej mamie (lub notarialne poświadczenie dziedziczenia) – możliwe będzie ujawnienie spadkobierców po Pana mamie w księgach wieczystych nieruchomości, jakie należały do babci.

Będzie to także dowód na to, że:

  • mama dziedziczyła po babci,
  • Pan oraz inni spadkobiercy dziedziczą po mamie.

W ten sposób udokumentowane zostanie prawo Pańskiej mamy do spadku po babci oraz prawo Pana do spadku po mamie.

Do sprawy po babci potrzebne będą:

  • akt zgonu babci,
  • testament babci w oryginale,
  • akt zgonu dziadka,
  • akt zgonu mamy,
  • akty urodzenia braci mamy,
  • postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po mamie przez Pana i ewentualnie innych jej spadkobierców – jako osób zainteresowanych w sprawie.

Reasumując, może Pan złożyć samodzielnie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po babci. Stosownie bowiem do Kodeksu cywilnego – sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Wystarczy wskazanie, że jest Pan spadkobiercą po mamie, by wykazać swój interes.

Opłata sądowa wynosi 50 zł za stwierdzenie nabycia spadku po jednej osobie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Czy można dziedziczyć po kuzynie?

Mój kuzyn jest śmiertelnie chory, jest osobą samotną i bezdzietną. Jego rodzice i inni krewni nie żyją. Żyję tylko ja – kuzynka...

Spadek po babci

Przed dwoma laty zmarła nasza babcia. Dziadek nie żyje od lat. Pozostawili po sobie dom z dużą, podzielną działkę budowlaną oraz ziemię rolną....

Prawo do mieszkania po śmierci męża

Mój mąż jest właścicielem mieszkania własnościowego i chciałby dopisać mnie jako współwłaściciela. Nie mamy dzieci. Czy w razie śmierci...

Część domu po ojcu

Jestem jedynakiem. W 1991 r. zmarł mój ojciec. Wtedy przeprowadziliśmy się do nowego domu dla byłych pracowników. Przeliczano wtedy jakoś wartość domu...

Czy spadek wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

Żona chce wziąć rozwód. W czasie naszego małżeństwa zmarli moi rodzice. Czy spadek po nich należy się obojgu małżonkom, czy jest wyłącznie moją...

Dziedziczenie ustawowe – wielu spadkobierców

Rodzice zmarli (ojciec w 1968, matka w 1997), nie pozostawiając testamentu. Pozostawili dom i kilkanaście hektarów ziemi. Mieli sześcioro dzieci,...

Przepisanie nieruchomości

Obecny właściciel nieruchomości ma siostrę i brata, cała trójka rodzeństwa ma dzieci, jest ich czworo. W skład nieruchomości wchodzi dom wraz...

Uznanie rodzeństwa za niegodne dziedziczenia

Jestem jednym z trojga dzieci. Sama opiekowałam się mamą od 2010 roku, byłam również jej opiekunem prawnym. Mama była ubezwłasnowolniona całkowicie....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »