Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spis inwentarza mimo odrzucenia spadku

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2018-02-14

Mój mąż zmarł w 2012 r. Prowadził działalność gospodarczą. Odrzuciłam po nim spadek. Teraz otrzymałam zawiadomienie od komornika o spisie inwentarza po zmarłym w moim mieszkaniu. Mieszkanie to nabyłam jeszcze przed ślubem. Czy muszę się zgodzić na spis inwentarza, skoro mieszkanie nie wchodzi do spadku, a ja zrzekłam się dziedziczenia po mężu? Dodam, że mąż nawet nie mieszkał w tym mieszkał, tylko przebywał od czasu do czasu. Na stałe mieszkał u swoich rodziców.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Małżonek zmarł w 2012 r. Co oznacza, że stosowane są przepisy z tego czasu.

Spis majątku ruchomego nazywany jest w języku prawniczym zabezpieczeniem spadku. Środkami zabezpieczenia są: spisanie majątku ruchomego i oddanie go pod dozór, złożenie do depozytu, ustanowienie zarządu tymczasowego, ustanowienie dozoru nad nieruchomością. Zastosowanie jednego z tych środków nie wyłącza zastosowania innych, równocześnie lub kolejno.

Kodeks postępowania cywilnego (K.p.c.) z 2012 r. stanowił:

„Art. 635. § 1. Sąd dokonuje zabezpieczenia spadku na wniosek lub z urzędu.

§ 2. Wniosek może zgłosić każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, a ponadto wykonawca testamentu, współwłaściciel rzeczy, współuprawniony co do praw pozostałych po spadkodawcy, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy oraz właściwy urząd skarbowy.

§ 3. Zabezpieczenia spadku dokonuje się z urzędu, jeżeli sąd poweźmie wiadomość, że spadkobierca jest nieznany, nieobecny lub nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych i nie ma ustawowego przedstawiciela.

§ 4. Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku i o spisie inwentarza sąd zleca komornikowi lub innemu organowi.

Według ówczesnych przepisów – na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy lub właściwego urzędu skarbowego sąd postanowi sporządzenie spisu inwentarza.

Spis przeprowadza komornik wskazany przez sąd.

Jak Pani pisze: „Teraz otrzymałam zawiadomienie od komornika o spisie inwentarza po zmarłym w moim mieszkaniu.”. A zatem spisywany będzie majątek ruchomy znajdujący się w Pani mieszkaniu z uwagi na to, że zmarły był Pani małżonkiem. Rodzi to domniemanie, że przy wspólności majątkowej rzeczy ruchome należały do majątku wspólnego.

Może Pani nie wpuści komornika do mieszkania, argumentując, że zmarły nie mieszkał tu, a gdzie indziej (i udowodni to Pani komornikowi). Jako że nie mieszkał, nie miał tutaj żadnych własnych rzeczy a nadto nie było tutaj i nie ma rzeczy stanowiących majątek wspólny. Są tylko Pani rzeczy.

Proszę zobaczyć w akcie zgonu, co wpisano jako ostatnie miejsce zamieszkania; jakie miał miejsce zameldowania, w jakim urzędzie skarbowym się rozliczał (ten sam co Pani czy inny).

Pisze Pani o zamieszkiwaniu. A więc powinna Pani wykazać, że mąż nie mieszkał z Panią.

Teoretycznie spis inwentarza to nie jest zajęcie. Co oznacza, że komornik bez potwierdzenia prawa zmarłego do danej rzeczy nie powinien ujmować jej w spisie inwentarza.

Gdyby jednak ujął, pomimo Pani wskazania, że dana rzecz nie należała do zmarłego męża, może Pani poskarżyć się na komornika do sądu. Ostatecznie inwentarz zatwierdza sąd.

Co do mieszkania – wystarczy wykazać dokonanie jego zakupu przed zawarciem małżeństwa i powinno być po sprawie. Mieszkanie jako Pani majątek odrębny nie wchodzi do spadku i nie powinno być objęte spisem inwentarza.

W zaistniałej sytuacji raczej należałoby zgodzić się na dokonanie spisu. Pozwoli to uniknąć ewentualnych ujemnych dla Pani konsekwencji (np. grzywny od komornika).

Fakt, że odrzuciła Pani spadek po mężu, nie powoduje, że nie była Pani nigdy jego małżonką. Nie stała się Pani tylko spadkobierczynią po mężu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Wiadomość o długach zmarłego po upływie terminu na odrzucenie spadku

Przed 8 miesiącami zmarł mój przyrodni brat. Dzisiaj otrzymałem wiadomość i dowiedziałem się, że miał jakieś długi w banku...

 

Konsekwencje spóźnionego zgłoszenia o nabyciu spadku

Sprawa dotyczy konsekwencji spóźnionego zgłoszenia o nabyciu spadku. Po mojej zmarłej mamie moja niepełnoletnia córka odziedziczyła spadek – jej...

 

W jakiej kolejności odrzuca się spadek po siostrze?

Chciałbym odrzucić spadek po zmarłej siostrze. Czy muszę czekać, aż ojciec odrzuci spadek? Czy jest jakaś zależność? Moja matka nie żyje już od dawna.

 

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka urodzonego po śmierci spadkodawcy

Mam pytanie dotyczące odrzucenia spadku po zmarłym mężu w imieniu dziecka, a konkretnie chodzi o liczenie 6-miesięcznego okresu na odrzucenie...

 

Odrzucenie spadku przez dziecko i wnuki mieszkające za granicą

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się z bratem, że zmarł nasz ojciec, z którym nie mieliśmy kontaktu przez 30 lat, bo rodzice byli rozwiedzeni. Ojciec...

 

Odpowiedzialność za długi ojca po przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Przed 3 laty ojciec przekazał w darowiźnie memu bratu dom. Potem go wydziedziczył, nie odwołując darowizny. Ojciec niedawno zmarł, pozostawiając po...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »