Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spis inwentarza a wierzytelności zabezpieczone hipotecznie

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2015-12-14

Po śmierci męża przejęłam wraz z dziećmi drugą połowę warsztatu (połowa należała do mnie) z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. Okazało się, że ciąży na nim dług hipoteczny mniej więcej wartości warsztatu. Przeczytałam, że przejęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza nie obejmuje wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie. Czym to skutkuje dla nas? Niedługo nastąpi spis inwentarza. W warsztacie znajdują się zmagazynowane (nieodpłatnie przez sąsiadów warsztatu męża) różne przedmioty na czas przeprowadzanego u nich remontu. Czy te rzeczy mogą być potraktowane przez rzeczoznawcę i komornika jako moje?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z opisu wynika, że jest Pani zorientowana, co oznacza przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Oznacza ono ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe zmarłego do tzw. stanu czynnego spadku (jego wartości). Wynika to z Kodeksu cywilnego (art. 1031 § 2) „w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie nie podał do inwentarza przedmiotów należących do spadku albo podał do inwentarza nieistniejące długi”.

Wskazana zasada ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe przy przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza nie ma zastosowania w przypadku wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie.

Jak wskazuje ustawa o księgach wieczystych i hipotece (art. 74): „wierzyciel hipoteczny może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości obciążonej hipoteką, bez względu na ograniczenie odpowiedzialności dłużnika wynikające z prawa spadkowego”.

Ta regulacja powoduje, że wierzyciel mający hipotekę ma prawo dochodzenia swego roszczenia z tej nieruchomości tak jakby nie było ograniczenia z tytułu przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Taki wierzyciel hipoteczny w sytuacji, gdy dług zmarłego spadkodawcy nie jest spłacony, może skierować roszczenie przeciwko każdorazowemu właścicielowi nieruchomości i prowadzić postępowanie egzekucyjne z tej nieruchomości. Hipoteka będzie wędrować razem z nieruchomością.

Ma prawo dochodzenia swej wierzytelności (jej zaspokojenia) z nieruchomości obciążonej na jego rzecz hipoteką niezależnie od formy przyjęcia spadku. Będzie miał pierwszeństwo w zaspokojeniu w razie zbycia nieruchomości w ramach egzekucji.

Rzeczy znajdujące się w warsztacie zostaną potraktowane jako rzeczy zmarłego (albo zmarłego i Pani). Jeżeli należą do sąsiadów – warto im je oddać chociażby na czas spisu inwentarza dokonywanego przez komornika.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Inne prawo spadkowe z lat 70.

Po śmierci matki (w latach 70. – pod koniec), która była właścicielką gospodarstwa rolnego, sąd orzekł, że dziedziczy mąż jedną czwartą...

 

Formalności spadkowe

Kilka miesięcy temu zmarła moja mama. Rodzice byli małżeństwem, posiadali własnościowe mieszkanie i mieli wspólność majątkową. Obecnie tata mieszka...

 

Sprzedaż domu na krótko przed śmiercią

Krótko przed śmiercią męża sprzedaliśmy wspólny dom za 300 tys. zł. Od 2005 r. mieliśmy rozdzielność majątkową. Mąż nie zdążył mi przekazać...

 

Problem z nabyciem spadku przez małoletnią

Problem z nabyciem spadku przez małoletnią

Czy jest jakaś szansa na przyśpieszenie sprawy spadkowej w sądzie odnośnie nabycia spadku przez małoletnią? Odbyła się już druga sprawa ze względu na...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »