Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spis inwentarza a wierzytelności zabezpieczone hipotecznie

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2015-12-14

Po śmierci męża przejęłam wraz z dziećmi drugą połowę warsztatu (połowa należała do mnie) z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. Okazało się, że ciąży na nim dług hipoteczny mniej więcej wartości warsztatu. Przeczytałam, że przejęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza nie obejmuje wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie. Czym to skutkuje dla nas? Niedługo nastąpi spis inwentarza. W warsztacie znajdują się zmagazynowane (nieodpłatnie przez sąsiadów warsztatu męża) różne przedmioty na czas przeprowadzanego u nich remontu. Czy te rzeczy mogą być potraktowane przez rzeczoznawcę i komornika jako moje?

Z opisu wynika, że jest Pani zorientowana, co oznacza przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Oznacza ono ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe zmarłego do tzw. stanu czynnego spadku (jego wartości). Wynika to z Kodeksu cywilnego (art. 1031 § 2) „w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie nie podał do inwentarza przedmiotów należących do spadku albo podał do inwentarza nieistniejące długi”.

Wskazana zasada ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe przy przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza nie ma zastosowania w przypadku wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie.

Jak wskazuje ustawa o księgach wieczystych i hipotece (art. 74): „wierzyciel hipoteczny może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości obciążonej hipoteką, bez względu na ograniczenie odpowiedzialności dłużnika wynikające z prawa spadkowego”.

Ta regulacja powoduje, że wierzyciel mający hipotekę ma prawo dochodzenia swego roszczenia z tej nieruchomości tak jakby nie było ograniczenia z tytułu przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Taki wierzyciel hipoteczny w sytuacji, gdy dług zmarłego spadkodawcy nie jest spłacony, może skierować roszczenie przeciwko każdorazowemu właścicielowi nieruchomości i prowadzić postępowanie egzekucyjne z tej nieruchomości. Hipoteka będzie wędrować razem z nieruchomością.

Ma prawo dochodzenia swej wierzytelności (jej zaspokojenia) z nieruchomości obciążonej na jego rzecz hipoteką niezależnie od formy przyjęcia spadku. Będzie miał pierwszeństwo w zaspokojeniu w razie zbycia nieruchomości w ramach egzekucji.

Rzeczy znajdujące się w warsztacie zostaną potraktowane jako rzeczy zmarłego (albo zmarłego i Pani). Jeżeli należą do sąsiadów – warto im je oddać chociażby na czas spisu inwentarza dokonywanego przez komornika.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Mieszkanie po ciotce za opiekowanie się

Żona w spadku dostała mieszkanie po swojej ciotce. Był to wyraz wdzięczności krewnej za opiekowanie się nią przez żonę w ostatnich latach życia....

Macocha i jej prawa do majątku

Niedawno zmarł mój tata, nie zostawił testamentu. Posiadał konto w banku, którego współwłaścicielem był wraz z moją siostrą. Z tych...

Inne prawo spadkowe z lat 70.

Po śmierci matki (w latach 70. – pod koniec), która była właścicielką gospodarstwa rolnego, sąd orzekł, że dziedziczy mąż jedną czwartą...

Jakie kroki podjąć, by stać się samodzielnym właścicielem mieszkania?

Po śmierci męża wystąpiłam do sądu o prawo nabycia spadku (mieszkania spółdzielczego). Mam syna i dwoje wnuków drugiego syna, który zmarł....

Formalności spadkowe

Kilka miesięcy temu zmarła moja mama. Rodzice byli małżeństwem, posiadali własnościowe mieszkanie i mieli wspólność majątkową. Obecnie tata mieszka...

Czy tylko dziedziczę samodzielnie?

Zmarł mój mąż, byliśmy małżeństwem bezdzietnym. Mąż nie pozostawił testamentu. Czy jestem jedynym spadkobierca męża? Co w przypadku, jeżeli nie...

Powiązania między sprawami spadkowymi

20 listopada tego roku nabyłam spadek po zmarłej w 2008 r. cioci. Testament ogłoszono 20 listopada 2008 roku. Nikt w tym czasie nie wystąpił...

Sprzedaż domu na krótko przed śmiercią

Krótko przed śmiercią męża sprzedaliśmy wspólny dom za 300 tys. zł. Od 2005 r. mieliśmy rozdzielność majątkową. Mąż nie zdążył mi przekazać...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »