Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spisanie nowego testamentu bez przedłożenia poprzedniego

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-04-08

W 2000 r. rodzice spisali u notariusza testamenty. Na ich prośbę zrzekłam się spadku po rodzicach. Ich majątek przypadł siostrze. Od roku rodzice poważnie chorują i cała opieka nad nimi spadła na mnie. Siostra urwała kontakt z rodziną. W związku z tym rodzice chcieliby zmienić testament – i zapisać swój majątek mnie. Notariusz powiedział, że do odwołania poprzedniego testamentu i mojego zrzeczenia potrzebuje przedłożenia oryginałów tych dokumentów. Czy to prawda? Jest to niemożliwe, bo oba pisma posiada siostra. Co robić?

Wydaje mi się, że prawdopodobnie nie do końca dobrze zrozumiała się Pani z notariuszem, bowiem nie ma wątpliwości, iż w każdej chwili spadkodawca może odwołać cały sporządzony testament, jak i nie ma wątpliwości, że w każdej chwili można uchylić umowę zrzeczenia się dziedziczenia, zawierając nową umowę między tym, kto zrzekł się dziedziczenia, a tym, po kim się dziedziczenia zrzeczono w formie aktu notarialnego. Warunkiem odwołania testamentu i uchylenia umowy zrzeczenia się dziedziczenie nie jest moim zdaniem posiadanie oryginałów testamentu i umowy. Tu w ogóle należy zaznaczyć, że oryginały testamentów sporządzonych w formie aktu notarialnego nigdy nie są niszczone, najpierw przez dekadę przechowuje je notariusz, a następnie przekazuje do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego.

Wracając jednak do meritum, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny = stanowi w art. 943, że „spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia. Bez względu na to czy posiada czy nie posiada sporządzony wcześniej testament”. Artykuł 946 wprost wskazuje, że odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że:

  1. spadkodawca sporządzi nowy testament,
  2. spadkodawca w zamiarze odwołania testament zniszczy lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność,
  3. spadkodawca dokona w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień.

Jak z powyższego wynika, wystarczające jest zatem sporządzenie nowego testamentu. Pamiętać należy jednak, iż gdy spadkodawca sporządzi nowy testament, nie zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, ulegają odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego testamentu. Więc jeśli chcemy niejako stworzyć nowy testament od zera, należy w nim po prostu zapisać, że wszelkie poprzednie testamenty zostają odwołane – nie trzeba ich fizycznie posiadać.

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia jest również aktem w pewnym sensie „odwoływalnym”. Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim poprzez zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. Jednakże art. 1050 Kodeksu cywilnego jasno wskazuje, że zrzeczenie się dziedziczenia może być uchylone przez umowę między tym, kto zrzekł się dziedziczenia, a tym, po kim się dziedziczenia zrzeczono (również w formie aktu notarialnego). W wyniku zawarcia takiej umowy zrzeczenie się dziedziczenia uważa się za niebyłe – tym samym Pani jako osoba, która zrzekła się dziedziczenia, i ewentualnie Pani zstępni będą mogli dziedziczyć z ustawy po Pani rodzicach.

Uważam, że nie jest zatem potrzebny ani poprzedni testament, ani umowa o zrzeczeniu się dziedziczenia, by czynności odwołujących i uchylających dokonać. W praktyce jednak mogą Państwo te dokumenty uzyskać bez angażowania siostry, bowiem dokumenty obejmujące dokonane czynności notarialne notariusz przekazuje na przechowanie do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego po upływie obecnie 10 lat, a wcześniej 5 lat od ich sporządzenia lub z chwilą zaprzestania prowadzenia działalności kancelarii.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Testament w trakcie sprawy rozwodowej

Jestem w trakcie sprawy rozwodowej. Mam wspólność majątkową z żoną. Chcę sporządzić testament, w którym jedynym moim spadkobiercą będzie...

Czy przez błąd w imieniu spadkobiercy spadek może przepaść?

Mojej mamie na chrzcie dano imię Agata, a w urzędzie zapisano Anna. We wszystkich dokumentach figuruje jako Anna, ale rodzina i znajomi zwracają...

Manipulowanie chorym człowiekiem i testament, który krzywdzi dzieci?

Proszę o przedstawienie szans na obalenie testamentu mojego zmarłego partnera, który jest krzywdzący dla dzieci i dla mnie również. Mój partner...

Stwierdzenie nabycia spadku z testamentu

Zmarła matka zostawiła spisany odręcznie testament, w którym uczyniła mnie swoim jedynym spadkobiercą. Majątek po mamie stanowi mieszkanie, które...

Darowizna majątku przed śmiercią

Siostra mojej mamy (ciotka) zmarła niedawno. Była samotna. Przepisała w testamencie swoje mieszkanie na moją siostrę i zobowiązała ją do...

Konsekwencje nałożenia na spadkobiercę polecenia

Przed 15 laty spadkodawca sporządził testament, w którym uczynił nas spadkobiercami i równocześnie ustanowił fundację. Obciążył nas poleceniem...

Babcia zostawiła 2 testamenty, jak je ogłosić?

Trzy lata temu zmarła moja babcia, która była wdową; jej mąż, mój dziadek zmarł w 1997 r., po jego śmierci przeprowadzono postępowanie spadkowe....

Jak zrzec się spadku, mając obce obywatelstwo?

Mój brat był obywatelem polskim i pozostawił po sobie długi. Ja mam obywatelstwo polsko-niemieckie, a moje dzieci niemieckie. W jaki sposób mogę zrzec się...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »