Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Testament tylko dla córki – jak napisać taki testament?

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2013-04-09 • Aktualizacja: 2021-06-25

Zależy mi na spisaniu testamentu i nie wiem, jak go napisać. W testamencie chcę uwzględnić tylko córkę, a wykluczyć żonę i syna. Czy to możliwe? Jak napisać taki testament?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Testament tylko dla córki – jak napisać taki testament?

Córka jedynym spadkobiercą ojca z pominięciem innych bliskich

Z opisu wynika, że chciałby Pan ustanowić córkę swoim jedynym spadkobiercą, a ponadto spowodować, że Pana żona i syn nie będą spadkobiercami – spisać testament o takim brzmieniu.

Wskazanie córki jest proste – wystarczy to odpowiednio zapisać.

Co do żony i syna, to zwykłe pominięcie ich w testamencie spowoduje, że nie zostaną spadkobiercami po Panu – ani ustawowymi, ani testamentowymi.

Jednakże będą mieli prawo do zachowku, bowiem według Kodeksu cywilnego:

„Art. 991. § 1. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).

§ 2. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia”.

Powstanie sytuacja, że żona i syn nie zostali powołani do spadku w testamencie i przysługuje im prawo do zachowku od Pana córki.

Kiedy można zastosować wydziedziczenie?

W tej sytuacji konieczne jest zawarcie w testamencie tzw. wydziedziczenia.

Wydziedziczoną osobę traktuje się tak, jakby nie dożyła otwarcia spadku – w żaden sposób nie może uczestniczyć w podziale majątku.

Wydziedziczone mogą być osoby uprawnione do zachowku, o ile zajdą określone okoliczności (wydziedziczenie nie jest dowolne).

Przesłanki wydziedziczenia:

1. Uprawniony do zachowku wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;

Norma powyższa dotyczy sytuacji, w których pomimo ingerencji spadkodawcy jego przyszły spadkobierca zachowuje się niezgodnie z przyjętymi w społeczeństwie zasadami. Przykładowo:

  • jego źródłem utrzymania jest działalność przestępcza,
  • jest rozrzutny, jest hazardzistą,
  • jest uzależniony od alkoholu, narkotyków,
  • uchyla się od pracy zarobkowej i żyje na cudzy koszt (np. wyłudza zasiłek),
  • prostytuuje się.

Ważne jest to, aby pomimo nacisków spadkodawcy, działalność danej osoby była ciągła i stała.

Jeśli od momentu wydziedziczenia do otwarcia spadku osoba wydziedziczona zmieniła styl życia czy sposób zarabiania na życie – część doktryny uważa, iż jest możliwość wnoszenia o unieważnienie wydziedziczenia, zważywszy na ustanie jego przyczyn.

2. Uprawniony dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci.

Powyższa przesłanka przewiduje dwie sytuacje będące podstawą do wydziedziczenia:

  • Przestępstwo umyślne – może dotyczyć zarówno osoby spadkodawcy jak i osób mu bliskich (innych członków rodziny, jak i np. konkubenta). Przestępstwo powinno być potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu – choć nie zawsze, np. w sytuacjach stwierdzenia winy, lecz odstąpienia od ukarania np. w wyniku przedawnienia, czy abolicji.
  • Obraza czci – nie musi być karana, bardziej chodzi tu o wystąpienia publiczne i pewne zachowania – obrazę słowną lub czynem.

Uporczywe niedopełnianie obowiązków rodzinnych jako powód wydziedziczenia

3. Uprawniony uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Oznacza to sytuacje, w których wydziedziczany odmawia udzielenia wsparcia np. w trakcie choroby, nie wypełnia obowiązku alimentacyjnego, nie utrzymuje kontaktów z rodziną.

Powyższe okoliczności muszą być trwałe – ewentualne wyłomy mogą być tylko wyjątkiem.

Jako przykład zachowania naruszającego zasady współżycia społecznego można podać: urządzanie awantur, pijaństwo, narkomanię, odmawianie podjęcia pracy, zaniedbywanie własnej rodziny i obarczanie ojca ciężarem utrzymywania wnuków i synowej. Nie każde jednak zachowanie sprzeczne z wolą spadkodawcy i naganne może być powodem wydziedziczenia podczas spisywania testamentu. Takie postępowanie musi też być „uporczywe”.

Przyczyną wydziedziczenia może być dopuszczenie się względem spadkodawcy lub osoby mu bliskiej pobicia, uszkodzenia ciała, gróźb, szykan itp.

Nie może stać się nią jakaś sprzeczka ze spadkodawcą czy np. jego żoną, dziećmi z innego małżeństwa. Będzie ono wchodziło w rachubę tylko w sytuacji, którą można uznać za „rażącą obrazę ich czci”.

Także niedopełnienie wobec spadkodawcy obowiązków rodzinnych, np. uchylanie się od niezbędnego materialnego wspierania matki, nieudzielenie jej opieki potrzebnej w chorobie, może uzasadniać całkowite pozbawienie dziedzictwa, ale tylko wówczas, gdy jest „uporczywe”.

Naganne zachowanie bliskiego musi być świadome, zawinione. Babcia nie może więc np. wydziedziczyć wnuka (dziecka zmarłego syna), jeśli wnuk nie był w stanie zapewnić jej opieki z powodu własnej obłożnej choroby albo długotrwałej nieobecności z powodu wyjazdu.

Jeśli osoba uprawniona do zachowku spełnia wyżej wymienione przesłanki, aktu wydziedziczenia należy dokonać w testamencie. W tym celu można spisać testament lub dokonać zmian w istniejącym testamencie.

Musi być Pan przygotowany na podanie powodów wydziedziczenia nie tylko w sposób ogólny, ale ze wskazaniem szczegółów.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »