Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spłacanie kredytów po zmarłym bracie

Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 2015-01-19

Dwa miesiące temu zmarł mój brat. Był w trakcie budowy domu, którą pomagaliśmy mu (tzn. ja i mama) finansować, zaciągając na ten cel pożyczki. Żona i córka (24 lata) zmarłego twierdzą, że długi i dom to tylko nasz problem. Co możemy zrobić? Ledwo spłacamy raty.

Tomasz Ciasnocha

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Jeżeli Pana brat nie pozostawił testamentu, spadek po nim dziedziczy żona i córka w równej części (po połowie). Taki porządek dziedziczenia wynika z art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego: „w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku”.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Dla wskazanego porządku dziedziczenia nie ma znaczenia, że brat i jego żona mieli rozdzielność majątkową. Rozdzielność majątkowa ma tylko takie znaczenie, że dom, który stanowił wyłączną własność brata, wchodzi w całości do masy spadkowej po nim. Dla porządku dziedziczenia nie ma również żadnego znaczenia, że żona i córka mieszkają w innym województwie.

Jeżeli żona brata i jego córka nie odrzucą spadku (na co mają czas rzez 6 miesięcy od śmierci Pana brata), dziedziczą one dom, ale też długi brata – w tym długi wobec banku z tytułu zaciągniętego przez niego kredytu.

Pisze Pan, że na budowę domu brat wykładał również pieniądze Pana i Pana mamy i że teraz spłacacie raty. Może to oznaczać, że Pan i mama również zaciągnęliście kredyt we własnym imieniu lub też że jedynie poręczyliście kredyt, który bank przyznał bratu.

Jeżeli Pan i Pana mama spłacacie kredyt, gdyż podpisaliście w banku umowę poręczenia kredytu brata, możecie żądać zwrotu od spadkobierców brata, tj. jego żony i córki.

Zgodnie z art. 876 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. W braku odmiennego zastrzeżenia w umowie poręczyciel jest odpowiedzialny jak współdłużnik solidarny. Ze względu na solidarność zobowiązania wynikającego z umowy poręczenia, poręczyciel staje się dłużnikiem na równi z kredytobiorcą i w praktyce, jeżeli dłużnik nie spłaca kredytu, bank może go dochodzić od poręczycieli.

Spłata kredytu przez poręczyciela powoduje, iż poręczyciel wstępuje w prawa spłaconego wierzyciela (banku) do wysokości spełnionego świadczenia (art. 518 § 1 pkt 1: „osoba trzecia, która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty: jeżeli płaci dług cudzy, za który jest odpowiedzialna osobiście albo pewnymi przedmiotami majątkowymi”).

Sytuacja przedstawia się trudniej, jeżeli razem z bratem Pan i Pana mama podpisaliście umowę kredytu we własnym imieniu –tzn. wszyscy troje jesteście kredytobiorcami. Umowy bankowe, w których jest kilku kredytobiorców, przewidują ich solidarną odpowiedzialność.

Solidarna odpowiedzialność pozwala wierzycielowi dochodzić całość długu o któregokolwiek z dłużników.

Zgodnie z art. 376 § 1 „jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od współdłużników. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać zwrotu w częściach równych.

W tej sytuacji po spłaceniu długu Pan i Pana mama możecie dochodzić od spadkobierców brata zwrotu kwoty w wysokości 1/3 spłaconego kredytu.

Dopóki raty kredytu są spłacane, bank nie interesuje się, który z dłużników jej spłaca i co się dzieje z dłużnikami. W pierwszej kolejności należy wiec doprowadzić do stwierdzenia nabycia spadku po Pana bracie. Z wnioskiem do sądu o wydanie postanowienia w tej sprawie może wystąpić każda zainteresowana strona. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może złożyć również Pan lub Pana mama, gdyby żona brata i jego córka nie chciały tego zrobić. Po uzyskaniu postanowienia o nabyciu spadku przez żonę brata i jego córkę należy poinformować o tym fakcie bank, przedkładając kopię postanowienia sadowego.

W tej sytuacji żona i córka powinny zainteresować się niespłaconym kredytem, gdyż wchodząc w prawa i długi Pana brata, staną się zobowiązane za spłatę kredytu. W przypadku zaprzestania spłaty rat przez Pana i Pana mamę bank wezwie na piśmie do zapłaty również żonę i córkę brata. Jeżeli te posiadają dochód, który pozwala na egzekucję niespłaconych rat kredytu (np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę, oszczędności na kontach bankowych), ryzykują, że bank w stosunku do nich skieruje egzekucje komorniczą.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »