Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spłacanie kredytów po zmarłym bracie

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 2015-01-19

Dwa miesiące temu zmarł mój brat. Był w trakcie budowy domu, którą pomagaliśmy mu (tzn. ja i mama) finansować, zaciągając na ten cel pożyczki. Żona i córka (24 lata) zmarłego twierdzą, że długi i dom to tylko nasz problem. Co możemy zrobić? Ledwo spłacamy raty.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeżeli Pana brat nie pozostawił testamentu, spadek po nim dziedziczy żona i córka w równej części (po połowie). Taki porządek dziedziczenia wynika z art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego: „w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku”.

Dla wskazanego porządku dziedziczenia nie ma znaczenia, że brat i jego żona mieli rozdzielność majątkową. Rozdzielność majątkowa ma tylko takie znaczenie, że dom, który stanowił wyłączną własność brata, wchodzi w całości do masy spadkowej po nim. Dla porządku dziedziczenia nie ma również żadnego znaczenia, że żona i córka mieszkają w innym województwie.

Jeżeli żona brata i jego córka nie odrzucą spadku (na co mają czas rzez 6 miesięcy od śmierci Pana brata), dziedziczą one dom, ale też długi brata – w tym długi wobec banku z tytułu zaciągniętego przez niego kredytu.

Pisze Pan, że na budowę domu brat wykładał również pieniądze Pana i Pana mamy i że teraz spłacacie raty. Może to oznaczać, że Pan i mama również zaciągnęliście kredyt we własnym imieniu lub też że jedynie poręczyliście kredyt, który bank przyznał bratu.

Jeżeli Pan i Pana mama spłacacie kredyt, gdyż podpisaliście w banku umowę poręczenia kredytu brata, możecie żądać zwrotu od spadkobierców brata, tj. jego żony i córki.

Zgodnie z art. 876 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. W braku odmiennego zastrzeżenia w umowie poręczyciel jest odpowiedzialny jak współdłużnik solidarny. Ze względu na solidarność zobowiązania wynikającego z umowy poręczenia, poręczyciel staje się dłużnikiem na równi z kredytobiorcą i w praktyce, jeżeli dłużnik nie spłaca kredytu, bank może go dochodzić od poręczycieli.

Spłata kredytu przez poręczyciela powoduje, iż poręczyciel wstępuje w prawa spłaconego wierzyciela (banku) do wysokości spełnionego świadczenia (art. 518 § 1 pkt 1: „osoba trzecia, która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty: jeżeli płaci dług cudzy, za który jest odpowiedzialna osobiście albo pewnymi przedmiotami majątkowymi”).

Sytuacja przedstawia się trudniej, jeżeli razem z bratem Pan i Pana mama podpisaliście umowę kredytu we własnym imieniu –tzn. wszyscy troje jesteście kredytobiorcami. Umowy bankowe, w których jest kilku kredytobiorców, przewidują ich solidarną odpowiedzialność.

Solidarna odpowiedzialność pozwala wierzycielowi dochodzić całość długu o któregokolwiek z dłużników.

Zgodnie z art. 376 § 1 „jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od współdłużników. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać zwrotu w częściach równych.

W tej sytuacji po spłaceniu długu Pan i Pana mama możecie dochodzić od spadkobierców brata zwrotu kwoty w wysokości 1/3 spłaconego kredytu.

Dopóki raty kredytu są spłacane, bank nie interesuje się, który z dłużników jej spłaca i co się dzieje z dłużnikami. W pierwszej kolejności należy wiec doprowadzić do stwierdzenia nabycia spadku po Pana bracie. Z wnioskiem do sądu o wydanie postanowienia w tej sprawie może wystąpić każda zainteresowana strona. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może złożyć również Pan lub Pana mama, gdyby żona brata i jego córka nie chciały tego zrobić. Po uzyskaniu postanowienia o nabyciu spadku przez żonę brata i jego córkę należy poinformować o tym fakcie bank, przedkładając kopię postanowienia sadowego.

W tej sytuacji żona i córka powinny zainteresować się niespłaconym kredytem, gdyż wchodząc w prawa i długi Pana brata, staną się zobowiązane za spłatę kredytu. W przypadku zaprzestania spłaty rat przez Pana i Pana mamę bank wezwie na piśmie do zapłaty również żonę i córkę brata. Jeżeli te posiadają dochód, który pozwala na egzekucję niespłaconych rat kredytu (np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę, oszczędności na kontach bankowych), ryzykują, że bank w stosunku do nich skieruje egzekucje komorniczą.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Zadłużony spadek po rodzicu

Mieszkam na stałe za granicą. Nie wiem, jak się mogłabym zrzec spadku po zmarłym ojcu, który właściwie miał same długi. Nie mam czasu przyjechać do...

 

Jak uchronić dziecko przed długami spadkowymi?

Mój były mąż kilka lat temu wyjechali do Anglii. W ubiegłym tygodniu dowiedziałam się o jego śmierci. Nie wiem, czy zostawił jakikolwiek spadek...

 

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza przez dzieci

Moje dzieci otrzymały spadek po swoim ojcu (nie był moim mężem) i przyjęły go z dobrodziejstwem inwentarza. Zmarły nie pozostawił majątku oprócz...

 

Co zrobić, aby nie przejąć długów po śmierci ojca?

Co zrobić, aby nie przejąć długów po śmierci ojca?

Moja mama nie żyje, pozostał mi ojciec, który jest alkoholikiem. Ojciec jest na rencie z której większość zabierają komornicy. Ma długi...

Spadkobierca nie wiedział o długach spadkowych – błąd w oświadczeniu woli

Dziś przyszło pismo z sądu, z którego dowiedziałam się, że odziedziczyłam wspólnie z rodzeństwem długi bankowe po zmarłym przed 3 laty...

 

Jak przyjmują spadek wnuki, gdy ich rodzice go odrzucili?

Jak przyjmują spadek wnuki, gdy ich rodzice go odrzucili?

Cztery lata temu zmarła babcia. Jej dzieci, ze względu na długi babci, odrzuciły spadek. My jesteśmy jej wnukami, w momencie śmierci babci mieliśmy 20,...

Złożenie podania o umorzenie odsetek

Dostałam pismo z firmy windykacyjnej z wezwaniem do zapłaty. Proponuje się mi złożenie podania o umorzenie odsetek od kredytu, który...

 

Czy dziecko dziedziczy po ojcu dług w funduszu alimentacyjnym?

Czy dziecko dziedziczy po ojcu dług w funduszu alimentacyjnym?

Pobierałam na córkę alimenty z funduszu alimentacyjnego. W roku 2015 zmarł jej ojciec, który oczywiście nie spłacił zaległości. Czy przyjmując...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »