Kategoria: Dział spadku

Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spłata ze spadku po latach a waloryzacja

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2017-05-10

Przed 14 laty mój brat sprzedał mieszkanie po naszym zmarłym tacie i nie podzielił się pieniędzmi ze sprzedaży, bo stwierdził, że ma długi i bardziej potrzebuje. W związku z tym obiecał, że zrzeknie się ewentualnych roszczeń do przyszłego spadku po naszej mamie – też mieszkania. Nasza ma zmarła w zeszłym roku i niestety nie zostawiła testamentu, więc podzieliliśmy się po połowie, a brat ze swojej połowy wypłacił mi połowę za mieszkanie po tacie. Moje pytanie: czy wartość złotówki sprzed czternastu lat powinna być rewaloryzowana? W końcu dzisiaj te pieniądze mają dużo mniejszą wartość? Gdzie mogę znaleźć przelicznik takiej rewaloryzacji?

Monika Cieszyńska

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Niestety ustawodawca nie ustalił żadnego konkretnego przelicznika, według którego zobowiązanie z tytułu rozliczenia ze spadku podlegałoby waloryzacji, także można tak naprawdę zastosować dowolny przelicznik.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Zasada jest jednak taka, iż jeżeli przedmiotem zobowiązania od chwili jego powstania jest suma pieniężna, spełnienie świadczenia następuje przez zapłatę sumy nominalnej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej lub strony same zawarły stosowną umowę. Niestety w tym przypadku nie znajdzie Pani żadnego przepisu szczególnego (zatem waloryzacja ustawowa nie wchodzi w tym przypadku w grę).

Strony mogą zastrzec w umowie, że wysokość świadczenia pieniężnego zostanie ustalona według innego niż pieniądz miernika wartości (tzw. waloryzacja umowna). Pytanie, czy kiedykolwiek poczyniła Pani z bratem jakieś ustalenia co do waloryzacji i jej sposobu?

Jeśli nie, to można rozważyć waloryzację sądową. W tym celu musiałaby Pani jednak wystąpić przeciwko bratu na drogę postępowania sądowego, jeśli nie udałoby się Pani dogadać z bratem bez potrzeby ingerencji sądu. Podstawę prawną pozwu będzie stanowił art. 358 [1] § 3 Kodeksu cywilnego, który mówi, że w razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zmienić wysokość lub sposób spełnienia świadczenia pieniężnego, chociażby były ustalone w orzeczeniu lub umowie. Sądem właściwym będzie sąd cywilny. O sposobie ewentualnej waloryzacji zdecydowałby ostatecznie w tym przypadku sąd, oczywiście pod warunkiem, że Pani roszczenie sąd w ogóle uznałby za zasadne.

Przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego w obecnym stanie prawnym warto by jednak spróbować dogadać się z bratem. Powyższe wynika z art. 187 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego: „Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać: informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia”.

Sprawę można skierować do mediacji pozasądowej. Lista mediatorów znajduje się na stronie sądu okręgowego.

Nadto warto rozważyć również opcję odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia. W myśl art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego – jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Dłużnik popada w opóźnienie, jeśli nie spełnia świadczenia pieniężnego w terminie, w którym stało się ono wymagalne

Do 31 grudnia 2015 r. w grę wchodzą odsetki liczone wg stopy procentowej odsetek ustawowych, od 1 stycznia 2016 r. odsetki – według stopy procentowej odsetek ustawowych za opóźnienie.

Należy jednak pamiętać, że roszczenie odsetkowe przedawnia się w terminie 3 lat, i to za każdy dzień opóźnienia osobno. Niemniej sąd nie uwzględnia zarzutu przedawnienia z urzędu, lecz na wyraźny zarzut zobowiązanego do ich zapłaty.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »