Kategoria: Dział spadku

Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spłata spadkobierców

Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 2014-05-12

W postanowieniu o nabyciu spadku po tacie większość nieruchomości przypada mi. Moi bracia otrzymują po 10%. Czy możliwa jest spłata pozostałych spadkobierców w taki sposób, że podzielę największą działkę na dwie części i dam braciom, wtedy do spłaty pozostanie mi dużo mniej? Czy sąd może tak postanowić, jeśli ja będę tego chciał, ale bracia nie?

Tomasz Ciasnocha

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Zgodnie z dyspozycją art. 1035 Kodeksu cywilnego do działu spadku stosuje się przepisy o zniesieniu współwłasności:

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

„Art. 1035  Jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów niniejszego tytułu”.

Podstawowym sposobem zniesienia współwłasności jest podział fizyczny rzeczy, chyba że podział rzeczy byłby sprzeczny z prawem, społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.

„Art. 211. Każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości”.

Rozważając możliwość podziału nieruchomości, należy w pierwszej kolejności wziąć pod uwagę, czy taki podział jest możliwy ze względu na przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami wskazuje, że podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej. Za dostęp do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu albo ustanowienie dla tych działek innych służebności drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem.

Jeżeli wydzielone w wyniku podziału nieruchomości działki nie miałyby dostępu do drogi publicznej, zniesienie współwłasności w ten sposób nie jest możliwe.

Ponadto sąd może uznać, iż podział nieruchomości jest wykluczony, gdyż byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.

Jeżeli w ocenie sądu nie jest możliwe podzielenie nieruchomości, może ona zostać przyznana jednemu ze współwłaścicieli lub sprzedana w myśl art. 212 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że „rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego”.

Sądy nie przyznają „na siłę” rzeczy współwłaścicielom, którzy tej rzeczy nie chcą. Jeżeli pozostali współwłaściciele nie zachcą działek powstałych z podziału nieruchomości (pod warunkiem, że nieruchomość może zostać podzielona), sąd nakaże jej sprzedaż.

Rozwiązanie to nie jest najkorzystniejsze dla współwłaścicieli, gdyż sprzedaż odbywa się na zasadach przewidzianych przepisami o egzekucji z nieruchomości. Sprzedaż dokonywana jest przez komornika w drodze licytacji, co już generuje koszty, a ponadto cena wyjściowa jest niższa od wartości rynkowej. W tej sytuacji warto zawiesić postępowanie sądowe i spróbować sprzedać nieruchomość na własną rękę.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »