Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprzedaż mieszkania po ojcu sąsiadowi

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-07-31

Do mojej żony zgłosił się sąsiad jej zmarłego ojca, on poinformował żonę o śmierci. Ojciec żony nie utrzymywał z nią żadnego kontaktu. Po zmarłym zostało mieszkanie własnościowe. Prawdopodobnie zmarły nie zostawił żadnego testamentu. Sąsiad zmarłego ojca jest zainteresowany tym mieszkaniem. Czy żona dowie się o ewentualnym spadku? Czy sama musi złożyć wniosek do odpowiedniego sądu, czy sąd z urzędu będzie szukał spadkobierców? Dodam, że sąsiad chce podpisać z żoną umowę kupna sprzedaży, nie mam pojęcia, na jakiej zasadzie chce to zrobić, skoro żona jak na razie nie jest prawnym właścicielem mieszkania.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż zasadne jest wskazanie, że sąd na pewno z urzędu nie będzie przeprowadzał postępowania spadkowego po Pana teściu. Z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku winna wystąpić Pana żona lub inna osoba, która byłaby uprawniona do spadku albo na mocy ustawy (spadkobierca ustawowy) albo na mocy testamentu.

W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.

W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.

Jeżeli przy życiu pozostaje Pana żona (córka zmarłego), to dziedziczy ona wespół z ewentualnym rodzeństwem oraz żoną ojca. Jeżeli ojciec nie miał żony, to do spadku powołane są jedynie dzieci tegoż. Jeżeli Pana małżonka chce, to może założyć sprawę o stwierdzenie nabycia spadku po ojcu. Powództwo z tytułu dziedziczenia, zachowku, jak również z tytułu zapisu, polecenia oraz innych rozrządzeń testamentowych wytacza się wyłącznie przed sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.

W treści wniosku formalnie Pana żona byłaby zobowiązana do wskazanie, że najprawdopodobniej po ojcu są dzieci, których ona jednak nie zna. Powyższe skutkowałoby tym, że sąd zobowiązałby Pana żonę do wpłacenia zaliczki na ogłoszenie celem opublikowania informacji o prowadzonym postępowaniu w gazetach ogólnopolskich. Informacja taka byłaby nadto ujawniona w siedzibie sądu i siedzibie włodarzy miasta właściwego dla siedziby sądu.

Skoro Państwo nie wiecie, czy teść pozostawił po sobie zadłużenie, czy też nie, najbezpieczniej będzie przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym powyżej jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza powoduje, że komornik spisuje inwentarz, który pozostał po ojcu (aktywa) i do wysokości tych aktywów Pana żona (w razie gdyby tylko sama dziedziczyła i nikt się nie zgłosił jako spadkobierca) ponosiłaby odpowiedzialność. Innymi słowy jeżeli wartość aktywów wynosi 100 000 zł, a zadłużenie 50 000 zł, wówczas żona ponosi odpowiedzialność jedynie do wysokości 50 000 zł.

Na ten moment bez przeprowadzenie postępowania spadkowego Pana żona nie może dysponować prawem do lokalu i zawarta przez nią umowa sprzedaży nie będzie ważna, a żaden notariusz nie zawrze takiej umowy bez przeprowadzonego postępowania spadkowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »