Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż mieszkania ze spadku a nieobecność jednego ze spadkobierców

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2018-05-18

Dwa miesiące temu zmarł mój mąż, nie zostawił testamentu. Jest mieszkanie własnościowe, które kupiliśmy z mężem. Mamy dwoje dzieci: córkę, która mieszka USA, i syna w Polsce. Co powinniśmy zrobić, abym mogła sprzedać mieszkanie za zgodą moich dzieci, czyli spadkobierców, i kupić mniejsze? Ponieważ córka mieszka tak daleko, nie może przyjechać do Polski ze względu na dzieci i koszty. Jak można załatwić sprawę bez jej przyjazdu, czy może wystawić pełnomocnictwo na brata lub przysłać zrzeczenie się spadku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pani córka może ustanowić brata swoim pełnomocnikiem do sprzedaży mieszkania. Pełnomocnictwo do zbycia mieszkania powinno być w udzielone w formie aktu notarialnego, a więc w takiej samej formie, w jakiej musi być zawarta umowa sprzedaży mieszkania.

Jak wskazuje art. 158 Kodeksu cywilnego, „umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego”. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości; zobowiązanie powinno być w akcie wymienione.

Z kolei stosownie do art. 99 § 1 „jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie”.

Aby Pani córka mogła ustanowić brata swoim pełnomocnikiem do sprzedaży mieszkania, nie musi ona przyjeżdżać do Polski. W celu sporządzenia pełnomocnictwa notarialnego może ona skorzystać z usług amerykańskiego notariusza. Pełnomocnictwo notarialne (tak jak każdy inny akt notarialny) sporządzone w USA powinno być zaopatrzone w apostille.

Apostille jest rodzajem zaświadczenia, na podstawie którego dokumenty urzędowe (w tym akty notarialne) wydane na terytorium danego państwa będącego stroną międzynarodowej Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w dniu 5 października 1961 r. w Hadze (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939), są respektowane na terytorium innego państwa będącego stroną tejże konwencji.

Polska przystąpiła do tej konwencji z dniem 14 sierpnia 2005 roku, a Stany Zjednoczone w dniu 15 października 1981 roku. Poświadczeń apostille w USA dokonują uprawnione urzędy stanowe.

Pełnomocnictwo sporządzone przez amerykańskiego notariusza zaopatrzone w apostille będzie dopuszczone do obrotu prawnego w Polsce. Jeżeli pełnomocnictwo zostanie sporządzone w języku angielskim będzie trzeba dokonać tłumaczenia przysięgłego tego pełnomocnictwa i klauzuli apostille.

Jednakże proszę pamiętać, że przed sprzedażą mieszkania musi zostać przeprowadzona sprawa spadkowa po śmierci Pani męża. Obecność córki na sprawie sądowej nie musi być obowiązkowa. Wystarczy, że ustanowi ona Panią lub brata swoim pełnomocnikiem. Wystarczy tutaj zwykłe pełnomocnictwo napisane własnoręcznie na kartce papieru. Podpis na pełnomocnictwie dodatkowo można poświadczyć u konsula. Jako wariant córka może spisać notarialne pełnomocnictwo do przeprowadzenia sprawy o stwierdzenie nabycia spadku po jej ojcu oraz jednocześnie do sprzedaży jej udziału w nieruchomości.

Po przeprowadzeniu sprawy spadkowej wystarczy pójść do notariusza i, mając pełnomocnictwo od Pani córki, przy obecności Pani syna spisać umowę sprzedaży nieruchomości z nabywcą.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Testament, zapis windykacyjny czy umowa dożywocia, co lepsze?

Mąż zamierza spisać testament na mnie. Posiada mieszkanie zakupione przed naszym ślubem, ma dwoje dorosłych dzieci z pierwszą żoną. My dzieci nie mamy....

 

Sprzedaż odziedziczonego przez żonę mieszkania a udział w zysku męża

Jesteśmy małżeństwem 40 lat. Żona nabyła mieszkanie w drodze spadku po bracie i po postępowaniu spadkowym ona była jedyną spadkobierczynią. Akt...

 

Wprowadzenie zmian do księgi wieczystej odziedziczonej nieruchomości

Postanowieniem sądu z 2013 r. nastąpiło nabycie spadku po rodzicach. W trakcie zbierania dokumentacji do sprzedaży nieruchomości okazało się, że...

 

Dziedziczenie po siostrze

Sprawa dotyczy dziedziczenia po siostrze. Moja siostra zmarła, zostawiając w spadku mieszkanie spółdzielcze własnościowe wykupione przez siostrę, ona...

 

Prawo przyrodniej siostry do spadku

Zmarła (kilka miesięcy temu) pozostawiła spadek (nieruchomości, firmę, być może pieniądze na koncie, zobowiązania finansowe) i nie pozostawiła...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »