Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania zakupionego w ramach ulgi mieszkaniowej

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 2018-04-23

W 2014 r. sprzedałem mieszkanie odziedziczone rok wcześniej po mamie. Złożyłem w US deklarację, że pieniądze ze sprzedaży tego mieszkania przeznaczę na własne cele mieszkaniowe. W 2016 r. zakupiłem mieszkanie w Warszawie za kwotę większą niż otrzymana ze sprzedaży mieszkania mamy. Jestem z Krakowa, a zakup mieszkania w Warszawie wiązał się z pracą. Obecnie zmieniły się moje plany zawodowe i już nie potrzebuję tego mieszkania. Czy mogę je sprzedać, nie tracąc ulgi? Czy zapłacę podatek, jeśli wystąpi dochód?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy, jeśli więc Pana mama zmarła w 2013 r., to w tym też roku nastąpiło nabycie poprzez dziedziczenie, co przy sprzedaży rok później nabytego w 2013 r. mieszkania dawało prawo do skorzystania ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nim dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e ww. ustawy, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Ani ten artykuł, ani żaden inny nie wprowadza okresu wymaganego do „przetrzymania” mieszkania, więc mieszkanie, które nabył Pan, wydając środki ze sprzedaży odziedziczonego mieszkania na własne cele mieszkaniowe, może zostać zbyte i nie powoduje to utraty prawa do zwolnienia, z którego Pan skorzystał. Przychód ze sprzedaży mieszkania nabytego w 2016 r. rozlicza Pani na zasadach ogólnych dla nieruchomości, tj. zgodnie z art. 30e ww. ustawy, czyli podatek 19% płatny jest od podstawy obliczenia podatku, a tą jest de facto dochód, czyli różnica pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Tu również ma Pan możliwość skorzystania ze zwolnienia związanego z realizacją własnych celów mieszkaniowych. Rozliczenia dokonuje się formularzem PIT-39.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »