Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż domu na krótko przed śmiercią

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2016-05-24

Krótko przed śmiercią męża sprzedaliśmy wspólny dom za 300 tys. zł. Od 2005 r. mieliśmy rozdzielność majątkową. Mąż nie zdążył mi przekazać swojej części. Miał dwoje dzieci nie z naszego małżeństwa. Czy mają teraz prawo do pieniędzy? Jaki spadek jest dla mnie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego.

W pierwszej kolejności zauważyć należy, że połowa uzyskanej ze sprzedaży kwoty, tj. 150 tys. zł, należy się Pani. Do spadku wchodzi wyłącznie połowa uzyskanej ze sprzedaży kwoty.

Po drugie, dysponując odpisem skróconym aktu zgonu męża, może Pani wystąpić do sądu miejsca zgonu tegoż z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. Pani byłaby wówczas wnioskodawcą, a nieślubne dzieci byłyby uczestnikami postępowania. Wówczas na rozprawie sąd zapytałby Państwa, czy zmarły sporządził testament. W zależności od tego, czy testament zostałby sporządzony, mielibyśmy do czynienia dziedziczeniem ustawowym lub testamentowym.

W przypadku dziedziczenia ustawowego, biorąc pod uwagę, że do spadku powołana byłaby Pani oraz dzieci męża, każde z Państwa dziedziczyłoby w 1/3 części.

W przypadku gdyby testament został sporządzony przez zmarłego, a Pani nie zostałaby w nim ujęta, wówczas przysługuje Pani prawo do zachowku. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).

Innymi słowy jeżeli w testamencie nie jest Pani ujęta, przysługuje Pani zachowek w części 1/2 z 1/3 (przyjmuję, że nie jest Pani trwale niezdolną do pracy).

Zasadne jest zatem uzyskanie odpisu aktu zgonu, a następnie skierowanie sprawy do Sądu o stwierdzenie nabycia spadku po mężu. Na sprawie dowie się Pani, czy był testament, czy testamentu nie był. Kolejne kroki będą uzależnione od tego, czy testament będzie, czy też nie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Mieszkanie w majątku osobistym

Jestem właścicielką mieszkania odziedziczonego po mojej mamie. Chcę je sprzedaż i zakupić inne mieszkanie, w którym zamieszkamy wraz...

 

Czy doszło do przywłaszczenia majątku spadkowego?

Dwa miesiące temu zmarł mój mąż. Mieliśmy ustawową wspólność majątkową, ale odrębne konta osobiste. Pozostało troje spadkobierców: ja, nasz syn...

 

Jak pozbyć się spadku szybko i bez problemów?

Chodzi o spadek po ojcu. Nie mam pewności, czy istnieją długi. Majątek to małe mieszkanie „gdzieś na końcu świata” (wartość ok. 30 tys....

 

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka w Niemczech

Odrzuciłam spadek aktem notarialnym po moim ojcu. Mam małoletnie dziecko i mieszkam w Niemczech. Mam obywatelstwo polskie, zameldowana jestem...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »