Kategoria: Spadek

Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Stwierdzenie nabycia spadku

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2013-09-09

Moi rodzice byli małżeństwem, ale mieszkali osobno. Po śmierci matki spadek odziedziczyli po niej mąż i troje dzieci (w tym – ja); uzyskaliśmy stwierdzenie nabycia spadku i sprzedaliśmy dom, w którym mieszkała. Niedawno zmarł także ojciec. Razem z dwojgiem rodzeństwa chcielibyśmy przeprowadzić sprawę spadkową i sprzedać nieruchomość po ojcu – dom razem z gruntem (w księdze wieczystej jako właściciele figurują ojciec i matka). Jak to przeprowadzić i jakie będą koszty? Czy można połączyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z działem spadku?

Katarzyna Nosal

»Wybrane opinie klientów

Uzyskałam wyczerpujące wyjaśnienia na temat interesującego mnie zagadnienia prawnego i wyczerpujące odpowiedzi na dodatkowe pytania.
Małgorzata, ekonomista, 50 lat
Bardzo szybka i konkretna odpowiedz, która rozwiała moje wątpliwości co do stanu prawnego. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania w razie wątpliwości dodatkowych pytań.
Janusz, 62 lata
Dziękuję za szybką i konkretną odpowiedź na moje pytania. Sprawa nie była może zbyt skomplikowana dla prawnika ale budziła mój niepokój. Na pytanie zadane późnym wieczorem odpowiedź otrzymałam już rano następnego dnia, a potem na kolejne pytania udzielano mi prawie natychmiast trafnych odpowiedzi. 
Bogda
Porada była przygotowana bardzo szybko i napisana w sposób przystępny, językiem zrozumiałym dla osoby która nie używa języka prawniczego.
Wiesław
Szybka i profesjonalna porada. 
Paulina, architekt wnętrz, 31 lat
Bardzo wyczerpująca odpowiedź , wyjaśniona bardzo zrozumiale . W przyszłości na pewno skorzystam z tego serwisu gdyż jest bardzo dobrym rozwiązaniem kontaktu z prawnikiem bez wychodzenia z domu.
Agnieszka, 31 lat
Dzień dobry, jestem zadowolona z wyczerpującej odpowiedzi na moje pytanie. 
Krystyna
Odpowiedź jest dla mnie w pełni zadawalająca.
Iwona
Bardzo wyczerpująca odpowiedź.
Magdalena
Odpowiedź na moje pytanie była szybka, konkretna i wyczerpująca. Cena za usługę przystępna. 
Maria, nauczyciel
szybka odpowiedź, nie mam uwag
Anna
Jestem bardzo zadowolona z wyczerpujących odpowiedzi. W razie potrzeby na pewno ponownie skorzystam z usług.
Anna
Dziękuję za profesjonalizm
Lidia
Szybkość .Od zadania pytania do odpowiedzi jasnej i przejrzystej upłyneło nie wiele czasu.Prawnik który udzielił mi wyczerpującej odpowiedzi sporządził mi też profesjonalnie napisane pismo co myślę że ja sama tego nie potrafiła bym napisać .Dziękuję P. Markowi Gola .W przyszłości jeżeli zajdzie potrzeba na pewno skorzystam z Państwa usług.
HELENA
Odpowiedź nie w pełni dotyczyła sedna mojego pytania.
Janusz, 60 lat
Przystępna cena za usługę. Krótki czas oczekiwania na odpowiedź.
Małgorzata, Nauczyciel
wszystko ok
Jan, 53 lata, kelner
Jesteście najlepsi pozdrowiłam. Polecam wszystkim na 10 punktów skali.... Daję 10.
Marek
Rzetelna firma prawnicza. Uzyskałam odpowiedź na zadane pytanie. Zadałam dodatkowe pytania w sprawie i bez problemu uzyskałam odpowiedzi. Polecam tę firmę w przypadku problemów i wątpliwości zawiłości przepisów prawnych, bowiem opinie prawne w tej samej sprawie są różne.
Anna
Pani Marta Handzlik bardzo profesjonalnie i cierpliwie rozwiązała mój problem. Jestem jej bardzo wdzięczna. Polecam serdecznie serwis osobom, które nie mają czasu na wizytę u prawnika czyli tak jak było w moim przypadku.
Anna
szybkość usługi, osoba udzielająca porady (fachowa kadra), cena
Aldona, nauczyciel

Teresa
Polecam ja uzyskałem poradę i sprawa ruszyła. Nieraz warto dać parę złotych niż samemu dłubać i szukać rozwiązania.
 
Wojciech, elektromonter, 37 lat
Na temat i konkretnie.
Krzysztof, Inżynier, 48 lat
Udzielona porada była bardzo profesjonalna, wymagała dużego wkładu pracy i znajomości wielu przepisów prawnych. Otrzymałam odpowiedź w wyznaczonym czasie (pomimo długiego weekendu). Serdecznie dziękuję za pomoc i zaangażowanie w sprawę. Kasia
Kasia
Bardzo dokładna i wyczerpująca odpowiedź, polecam wszystkim. 
Daniel
Otrzymana opinia była precyzyjna i wyczerpująca
Jan
Opinia prawna, którą uzyskałam bardzo mi pomogła w napisaniu pisma do właściciela małego osiedla.
Barbara, finansista
Profesjonalna porada, wyczerpująca zadany temat.
Mirek, 55 lat
Rzetelna fachowa informacja, szybkie odpowiedzi.Super
Piotr, inż. elektyk

W polskim prawie spadkowym przyjęto konstrukcję automatycznej sukcesji masy spadkowej. Oznacza to, że spadkobiercy ustawowi stają się właścicielami majątku spadkodawcy z chwilą jego śmierci. Jednak do dysponowania tym majątkiem trzeba legitymować się właściwym dokumentem potwierdzającym, że istotnie dane osoby są spadkobiercami. Przepisy stanowią, że względem osoby trzeciej, która nie rości sobie praw do spadku z tytułu dziedziczenia, spadkobierca może udowodnić swoje prawa wynikające z dziedziczenia tylko stwierdzeniem nabycia spadku albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia. Domniemywa się, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą.

Nie posiadając orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia, spadkobierca nie jest w stanie wykazać, że jest spadkobiercą osoby zmarłej i że w chwili jej śmierci stał się w drodze dziedziczenia właścicielem (współwłaścicielem) nieruchomości.

Zgodnie z art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego (w skrócie: K.c.) sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Na mocy § 2 domniemywa się, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Art. 1026 K.c. stanowi, że stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.

Jak wynika z opisanego przez Pana stanu faktycznego, ustalono już prawomocnie krąg spadkobierców po matce. W takim wypadku teraz muszą Państwo wszyscy uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po ojcu. Aby móc dysponować przedmiotami, które tworzą masę spadkową, muszą Państwo uzyskać postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku lub poświadczenie dziedziczenia sporządzone przez notariusza.

W pierwszym przypadku należy złożyć do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania Państwa ojca wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Wniosek można sporządzić w dowolnej formie (ręcznie, komputerowo). Do wniosku należy dołączyć odpis aktu zgonu ojca, odpis aktu małżeństwa, odpis aktu zgonu matki i odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po niej. Należy dołączyć także skrócone akty urodzenia dzieci, a także inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie kręgu spadkobierców (na przykład akty małżeństwa córek, jeśli nastąpiła zmiana nazwiska). Należy również dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej, która w przypadku wniosku o stwierdzenie nabycia wynosi 50 zł (na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych).

Zgodnie z cytowanym art. 1026 K.c. sąd nie może stwierdzić nabycia spadku, jeżeli od otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy) nie minęło 6 miesięcy. Ten fakt nie przeszkadza jednak w przeprowadzeniu postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, ponieważ stosowne oświadczenia można złożyć na posiedzeniu sądu. Wówczas oświadczenie o przyjęciu spadku wciągane jest do protokołu. Złożenie oświadczenia, o którym mowa wyżej, także podlega opłacie sądowej na podstawie ustawy o kosztach sądowych. Opłata wynosi 50 zł od każdego oświadczenia. Jest uiszczana w postaci znaków opłaty sądowej, które można zakupić w kasie sądu. Podczas składania oświadczeń sędzia wkleja do protokołu przy oświadczeniach spadkobierców takie potwierdzenie uiszczenia opłaty.

Po przeprowadzeniu postępowania w celu ustalenia spadkobierców sąd wyda postanowienie o stwierdzeniu nabycia przez Państwa spadku po ojcu w częściach równych. Zgodnie z art. 931 § 1. w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Staną się Państwo w ten sposób formalnymi współwłaścicielami majątku ojca. Dokument ten, wraz z postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku po matce, będzie stanowił podstawę do dokonania zmian w księdze wieczystej. Zgłoszenie zmian w tej księdze będzie konieczne, jeśli chcą Państwo sprzedać nieruchomość.

Stosunkowo od niedawna funkcjonuje jeszcze jeden sposób na uzyskanie potwierdzenia dziedziczenia.

Zgodnie z art. 95a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych.

Przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz spisuje protokół dziedziczenia przy udziale wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi, a także osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne.

Jeżeli od dnia otwarcia spadku nie upłynęło 6 miesięcy, w protokole dziedziczenia należy zamieścić oświadczenia spadkobierców o prostym przyjęciu spadku lub przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku, chyba że oświadczenia tej treści zostały już przez spadkobierców uprzednio złożone. W takim przypadku należy zamieścić wzmiankę o dacie, miejscu i treści złożonych przez poszczególnych spadkobierców oświadczeń. Przepisy te stosuje się także do oświadczeń osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne.

Do protokołu dziedziczenia notariusz załącza:

  1. odpis aktu zgonu spadkodawcy;
  2. odpisy aktów stanu cywilnego osób powołanych do spadku z ustawy;
  3. inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie praw do spadku.

Po spisaniu protokołu dziedziczenia notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, jeżeli nie ma wątpliwości co do osoby spadkobiercy i wysokości udziałów w spadku, a w przypadku gdy spadkodawca uczynił zapis windykacyjny, co do osoby, na której rzecz spadkodawca uczynił zapis windykacyjny i przedmiotu zapisu. Notariusz dokonuje wpisu aktu poświadczenia dziedziczenia do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia przez wprowadzenie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego danych. Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Spadkobierca otrzyma od notariusza wypisy z oryginalnego aktu poświadczenia dziedziczenia, które są podstawą do wykazywania prawa do spadku.

Maksymalna opłata notarialna za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego wynosi 50 zł. Za sporządzenie protokołu dziedziczenia maksymalna stawka to 100 zł, a za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu maksymalna stawka wynosi 50 zł. Do opłaty notarialnej należy doliczyć 22% VAT.

Wybór sposobu udokumentowania swoich praw do spadku należy do Państwa. Żadna z wymienionych możliwości nie jest ograniczona terminem, w przypadku obu należy dostarczyć te same dokumenty. Notarialne poświadczenie dziedziczenia jest nieco droższe niż uzyskanie orzeczenia stwierdzającego nabycie spadku w drodze sądowej. Z drugiej strony, takie notarialne poświadczenie dziedziczenia można uzyskać szybciej niż oczekując na wyznaczenie terminu posiedzenia przez sąd.

W tym miejscu warto zwrócić Państwa uwagę na fakt, że od chwili uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub od chwili sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia rozpoczyna się bieg sześciomiesięcznego terminu na złożenie przez spadkobiercę stosownego zgłoszenia w urzędzie skarbowym. Takie zgłoszenie jest niezbędne, aby spadkobiercy mogli skorzystać z ulgi w podatku od spadku, jeżeli należą do grupy spadkobierców uprawnionych do zwolnienia.

Zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia, w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub sporządzenia notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia.

Uzyskanie poświadczenia dziedziczenia lub postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku powoduje jednak, że mogą Państwo wszyscy dysponować całym majątkiem. Nie uprawnia to konkretnych osób do konkretnych rzeczy. W tej sytuacji dokonuje się działu spadku. Niestety nie można połączyć stwierdzenia nabycia spadku z działem spadku. To są dwa odrębne postępowania, regulowane przez odrębne przepisy. W mojej ocenie jednak, skoro Państwo, jako współspadkobiercy, jesteście zgodni co do sprzedaży nieruchomości, mogą Państwo to zrobić bez działu spadku. W tej sytuacji sprzedającymi będą wszyscy współwłaściciele domu. Niektórzy mogą notarialnie upoważnić pozostałych do reprezentowania ich przy sporządzaniu umowy sprzedaży. Można też do takiej czynności upoważnić jednego ze współspadkobierców (on będzie zajmował się ustaleniem kupca, ceny i dokonania czynności). Po sprzedaży nieruchomości spadkobiercy podzielą się pieniędzmi uzyskanymi za sprzedaż w stosunku do udziałów, jakie mają w spadku.

Dla bezpieczeństwa mogą Państwo – współspadkobiercy – zawrzeć notarialnie umowę o dział spadku, w skład którego wchodzi nieruchomość. To dopuszczalna forma działu spadku, jeśli spadkobiercy są zgodni co do podziału. W takiej umowie można zawrzeć postanowienia dotyczące zamiaru sprzedaży nieruchomości, wskazania osoby, która zajmie się sprzedażą, oraz minimalną cenę sprzedaż, a także postanowienia co do spłat spadkobierców.

Według mnie w Państwa przypadku nie ma potrzeby dokonywać sądowego działu spadku (jeśli nieruchomość ma być sprzedana, to nie trzeba przeprowadzać zniesienia współwłasności), zwłaszcza że sprzedaż sądowa odbywa się w drodze licytacji, co powoduje, że cena nieruchomości uzyskana za sprzedaż jest zazwyczaj niższa niż uzyskana na wolnym rynku.

Reasumując:

  1. Wszyscy spadkobiercy muszą uzyskać stwierdzenie nabycia spadku po ojcu (przed sądem lub u notariusza);
  2. Należy na podstawie stwierdzenia nabycia spadku po matce i uzyskanego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po ojcu dokonać zmiany w księgach wieczystych – spadkobiercy zostaną wpisani jako współwłaściciele nieruchomości;
  3. Po zmianach w księgach wieczystych można zawrzeć umowę notarialną w sprawie działu spadku, w której spadkobiercy postanowią sprzedać nieruchomość wyznaczając cenę minimalną, upoważniając jednego z nich do dokonania czynności oraz dokonując wstępnego podziału planowanych do uzyskania środków;
  4. Ewentualnie wszyscy współspadkobiercy wspólnie sprzedają nieruchomość bez wcześniejszej umowy o dziale.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spadkiem? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Kłopotliwy spadek

Moja mama odziedziczyła długi po zmarłym w wypadku bracie. Nie wiedziała, że powinna odrzucić kłopotliwy spadek w ciągu 6 miesięcy. Sprawa jeszcze się toczy. Co robić?

Ustalenie kręgu spadkobierców

Mam problem z ustaleniem kręgu spadkobierców i wskazaniem adresów. Sąd nakazał odszukanie spadkobierców po moim krewnym. Wiem tylko, że miał on dziecko, ale ten człowiek (ma około 30 lat) mieszka gdzieś za granicą; nie dysponuję jego danymi. Co powinnam zrobić w tej sytuacji?

Jak dokonać działu spadku?

Po śmierci mojej babci pozostało pięcioro spadkobierców: dziadek, jego dwoje dzieci i dwóch wnuków. Chcemy dokonać działu spadku w ten sposób, żeby dzieci zrzekły się nieodpłatnie swojego udziału na rzecz ojca; wnukowie natomiast chcą, aby ich spłacić. Czy takie rozwiązanie jest możliwe? Czy dziadek będzie musiał zapłacić podatek od kwoty spłaty?

Nabycie spadku

Chciałabym się dowiedzieć, jak wygląda procedura nabycia spadku po zmarłym, który był wdowcem i nie miał dzieci – najbliższą rodzinę stanowiły dwie siostry. W skład spadku wchodzi m.in. mieszkanie (w budynku zarządzanym przez wspólnotę mieszkaniową) – jak je podzielić? Jakie będą koszty postępowania? Dodam, że zmarły nie pozostawił testamentu.

Zwrot nakładów na rzecz spadkodawcy

Miesiąc temu zmarł mój ojciec. Pozostawił testament notarialny z 2000 r., w którym powołał do całości spadku swojego wnuka (mojego bratanka). Główny składnik spadku to dom, w którym ojciec mieszkał aż do 2005 r., kiedy po udarze trafił do domu opieki. Ponosiłem wszystkie koszty związane z utrzymaniem domu – który przez kilka lat stał pusty – i opiekowałem się ojcem (ani bratanek, ani mój brat – który zmarł w 2006 r. – nie interesowali się jego stanem zdrowia, nie odwiedzali go ani w niczym nie pomagali). Adwokat, z którym konsultowałem się kilka lat temu, powiedział mi, że nie mam obowiązku utrzymywać domu, ale jeśli będę to robić, po śmierci ojca będzie mi się należeć zachowek i zwrot nakładów na rzecz spadkodawcy na podstawie prawa o bezpodstawnym wzbogaceniu. Czy to prawda? Czy konieczna będzie sprawa sądowa, czy będzie można jej uniknąć, jeśli porozumiem się z bratankiem co do kwoty?

Spadek po ojczymie

Chciałabym spytać o kwestię związaną ze spadkiem po ojczymie. Moja mama po śmierci ojczyma odziedziczyła 25% mieszkania, drugie 25% otrzymała jego córka. W tej chwili mama ma więc 75% mieszkania, córka ojczyma – 25%. Ja – ponieważ ojczym mnie nie adoptował – nie mam nic. Czy córka ojczyma może się domagać spłaty swojej części mieszkania?

Wniosek o nabycie spadku

Co muszę napisać we wniosku o nabycie spadku? Zmarł mój tata i w banku odmówiono mi wypłaty lokaty bez dokumentu, że jestem spadkobiercą. Uprawnionymi są moja poważnie chora mama (którą się opiekuję wraz z synem) i dwie córki mojego nieżyjącego od wielu lat brata, z którymi nie mamy kontaktu. Czy do spadku można zaliczyć mieszkanie, które tata i mama 4 lata temu darowali notarialnie mojemu synowi, jest tam zaznaczone, że nie wchodzi ono do masy spadkowej. Czy córki mojego brata będą miały prawo w takim wypadku do zachowku?

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »