Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Szanse na uniknięcie płacenia wierzytelności po zmarłej

Marek Gola • Opublikowane: 2017-12-04

Moja mama zmarła w marcu 2015 r., nie złożyłem oświadczenia o odrzuceniu spadku w ustawowym terminie, bo mama nie zostawiła żadnego majątku. Dwa tygodnie temu otrzymałem jednak pismo z kancelarii prawnej, że mama zawarła pożyczkę w 2009 r., której nie spłaciła. W tej chwili jest to kwota prawie 2000 zł i kancelaria ustala osoby, które nabyły spadek. Jakie mam szanse uniknięcia płacenia tej wierzytelności?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Obecnie w pierwszej kolejności, o ile nie dysponuje Pan takimi danymi, powinien Pan wystosować list do kancelarii, z której otrzymał Pan pismo, z wnioskiem o wydanie kopii zawartej umowy pożyczki. Ma to o tyle istotne znaczenie, że konieczne jest ustalenie okresu, w którym pożyczka miała być spłacona, a także ustalenie, czy pożyczka miała być spłacana w miesięcznych, czy też tygodniowych ratach.

Wyraźnie podkreślić należy, że każda z takich rat przedawnia się z upływem 3 lat od dnia wymagalności. Przykładowo, jeżeli każda rata miała być płatna do 15 dnia każdego miesiąca, a pożyczka zawarta została w dniu 1 stycznia 2009 r. na okres 2 lat, to ostatnia rata przypadałaby na 15 stycznia 2011 r., co powoduje, że przedawnienie wymagalności tejże raty nastąpiło od dnia 16 stycznia 2014 r.

Mniemam, że kancelarii kupiła dług od pożyczkodawcy i teraz będzie Pana niepokoić wezwaniami do zapłaty. Pierwszym krokiem powinno być jednak wezwanie do wydania umowy pożyczki, by rozwiać wszelkie wątpliwości w zakresie przedawnienia.

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Pożyczkodawca udzielił pożyczki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zatem mając na uwadze treść art. 118 K.c., przedawnienie nastąpi po okresie 3 lat.

Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną.

Ważne jest, że bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.

Wskazać należy nadto na treść art. 123 K.c., zgodnie z którym bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,

3) przez wszczęcie mediacji.

Skierowanie pozwu o zapłatę powoduje przerwanie biegu przedawnienia. Nie wskazuje Pan jednak, by do dnia dzisiejszego firma windykacyjna kierowała do sądu pozew o zapłatę lub wniosek o zawezwanie do próby ugodowej.

Konkludując, przedawnienie następuje po upływie 3 lat dla każdej z rat osobno.

Podkreślić należy, że przedawnienie nie jest brane pod uwagę przez sąd z urzędu, co powoduje, iż zarzut przedawnienia musi być złożony w postępowaniu sądowym w sprzeciwie od nakazu zapłaty. Jeżeli jednak podniesie Pan już teraz w postępowaniu przedsądowym zarzut przedawnienia, to firma otrzyma sygnał, że zna Pan swoje prawa i być może nie będzie chciała ryzykować kosztów sądowych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »