Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Szanse na uniknięcie płacenia wierzytelności po zmarłej

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-12-04

Moja mama zmarła w marcu 2015 r., nie złożyłem oświadczenia o odrzuceniu spadku w ustawowym terminie, bo mama nie zostawiła żadnego majątku. Dwa tygodnie temu otrzymałem jednak pismo z kancelarii prawnej, że mama zawarła pożyczkę w 2009 r., której nie spłaciła. W tej chwili jest to kwota prawie 2000 zł i kancelaria ustala osoby, które nabyły spadek. Jakie mam szanse uniknięcia płacenia tej wierzytelności?

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

Obecnie w pierwszej kolejności, o ile nie dysponuje Pan takimi danymi, powinien Pan wystosować list do kancelarii, z której otrzymał Pan pismo, z wnioskiem o wydanie kopii zawartej umowy pożyczki. Ma to o tyle istotne znaczenie, że konieczne jest ustalenie okresu, w którym pożyczka miała być spłacona, a także ustalenie, czy pożyczka miała być spłacana w miesięcznych, czy też tygodniowych ratach.

Wyraźnie podkreślić należy, że każda z takich rat przedawnia się z upływem 3 lat od dnia wymagalności. Przykładowo, jeżeli każda rata miała być płatna do 15 dnia każdego miesiąca, a pożyczka zawarta została w dniu 1 stycznia 2009 r. na okres 2 lat, to ostatnia rata przypadałaby na 15 stycznia 2011 r., co powoduje, że przedawnienie wymagalności tejże raty nastąpiło od dnia 16 stycznia 2014 r.

Mniemam, że kancelarii kupiła dług od pożyczkodawcy i teraz będzie Pana niepokoić wezwaniami do zapłaty. Pierwszym krokiem powinno być jednak wezwanie do wydania umowy pożyczki, by rozwiać wszelkie wątpliwości w zakresie przedawnienia.

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Pożyczkodawca udzielił pożyczki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zatem mając na uwadze treść art. 118 K.c., przedawnienie nastąpi po okresie 3 lat.

Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną.

Ważne jest, że bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.

Wskazać należy nadto na treść art. 123 K.c., zgodnie z którym bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,

3) przez wszczęcie mediacji.

Skierowanie pozwu o zapłatę powoduje przerwanie biegu przedawnienia. Nie wskazuje Pan jednak, by do dnia dzisiejszego firma windykacyjna kierowała do sądu pozew o zapłatę lub wniosek o zawezwanie do próby ugodowej.

Konkludując, przedawnienie następuje po upływie 3 lat dla każdej z rat osobno.

Podkreślić należy, że przedawnienie nie jest brane pod uwagę przez sąd z urzędu, co powoduje, iż zarzut przedawnienia musi być złożony w postępowaniu sądowym w sprzeciwie od nakazu zapłaty. Jeżeli jednak podniesie Pan już teraz w postępowaniu przedsądowym zarzut przedawnienia, to firma otrzyma sygnał, że zna Pan swoje prawa i być może nie będzie chciała ryzykować kosztów sądowych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Niespłacona karta kredytowa w spadku

W 2015 roku zmarła moja mama, nie pozostawiając mi żadnego majątku. Dwa tygodnie temu okazało się, że ma niespłaconą kartę kredytową na kwotę kilku...

Wierzytelności a przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Przed 4 miesiącami nagle zmarł mój mąż. Mam dwie zamężne córki i wnuka. Mąż pozostawił długi bankowe i zaległości w US. Nie posiadamy...

Procedura odrzucenia spadku przez dalszych krewnych

Sprawa dotyczy procedury odrzucenia spadku przez dalszych krewnych. Dowiedziałam się, że mój kuzyn zmarł i nie spłacił pożyczki w banku (bez...

Odrzucenie spadku po ojcu przez syna i jego dzieci

Mój syn wystąpił o odrzucenie spadku po zmarłym w ubiegłym roku ojcu, a moim byłym mężu (mieliśmy rozdzielność majątkową,...

Czy prawidłowo odrzuciliśmy spadek?

Brat zmarł w styczniu 2015 r. Zostawił spadek w postaci długu – niespłaconej pożyczki. Jedynym spadkobiercą jest bezdzietny syn, który...

Dziedziczenie po przyrodnim bracie

Zmarł przyrodni brat mojej teściowej. Czy teściowa dziedziczy po nim, jeżeli tak, to czy może zrzec się prawa do tego spadku bez przyjeżdżania do Polski,...

Długi zmarłej matki a mieszkanie przepisane ze służebnością

Zmarła moja mama. Wiem, że miała długi (kredyty chwilówki). Mieszkanie w 2004 r. umową notarialną mama przepisała na mnie z obowiązkiem...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »