Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku z długami

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 2014-09-10

W 2010 r. zmarła moja mama. Ze względu na długi odrzuciłam spadek w imieniu swoim i małoletnich dzieci. Spadek odrzuciła także siostra mojej mamy. W 2013 r. urodziłam córkę. Czy w jej imieniu też powinnam odrzucić spadek? Siostra mamy ma syna (mieszka w Anglii) i wnuka urodzonego 2 miesiące po śmierci mojej mamy. Tydzień temu odbyła się sprawa sądowa. Musiałam wskazać ewentualnych spadkobierców mojej mamy. Podałam syna cioci i jej wnuka. Czy termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku z długami dla mojego kuzyna biegnie od momentu, w którym wskazałam go na ww. sprawie sądowej? Czy ten termin był liczony od śmierci mojej mamy? Czy syn kuzyna należy do kręgu spadkobierców po mojej mamie?

Zgodnie z art. 927 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego spadkobiercą może być jedynie osoba żyjąca w chwili śmierci spadkodawcy lub dziecko poczęte, jeżeli urodzi się żywe.

„Art. 927. § 1. Nie może być spadkobiercą osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otwarcia spadku, ani osoba prawna, która w tym czasie nie istnieje.

§ 2. Jednakże dziecko w chwili otwarcia spadku już poczęte może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe”.

Pani córka w momencie śmierci Pani matki nie była jeszcze nawet poczęta, więc nie może być spadkobiercą po swojej babci.

Jeśli chodzi o Pani kuzyna i jego syna:

Zgodnie z art. 1020 K.c. spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.

Ponieważ Pani ciotka odrzuciła spadek, w świetle prawa jest traktowana, jakby nie dożyła otwarcia spadku, tj. zmarła przed Pani mamą. W tej sytuacji zastosowanie ma art. 932 § 5, który stanowi:

„Art. 932. (…)

§ 5. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym”.

W związku z odrzuceniem spadku przez Pani ciocię spadek przypada jej zstępnym – w tej sytuacji synowi. Jeżeli i on odrzuci spadek, to spadek po Pani mamie przypadnie kolejnemu zstępnemu ciotki, tj. jej wnukowi, gdyż w momencie śmierci Pani mamy był on już poczęty i urodził się żywy.

Okres 6 miesięcy na złożenie oświadczenia liczy się od chwili powzięcia informacji o powołaniu do dziedziczenia.

Jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 13 grudnia 2012 r. (V CSK 18/12):

„Przewidziany w art. 1015 § 1 k.c. termin jest terminem zawitym prawa materialnego, do biegu którego mają zastosowanie art. 110 do 116 k.c. Początek toku tego czasu liczony jest w odniesieniu do każdego spadkobiercy od dnia, w którym dowiedział się on z właściwego, pewnego źródła o tytule powołania. Oznacza to, że oddzielnie liczony jest jego bieg zarówno co do każdego spadkobiercy, jak i co do dla każdego z tytułów powołania. Przy dziedziczeniu ustawowym w razie dojścia do spadku spadkobiercy powołanego w dalszej kolejności, z uwagi na odrzucenie spadku przez wyprzedzającego go spadkobiercę, termin do złożenia oświadczenia przez spadkobiercę dochodzącego w dalszej kolejności, rozpoczyna się od dnia, w którym dowiedział się on o odrzuceniu spadku przez wyprzedzającego go spadkobiercę”.

W praktyce w sytuacji, gdy pierwszy spadkobierca odrzuci spadek, kolejny dowiaduje się o swoim powołaniu do dziedziczenia od sądu, który wzywa go do udziału w postępowaniu spadkowym i dopiero od dnia powzięcia informacji od sądu liczy się okres 6 miesięcy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Dziedziczenie przez pasierba

Rok temu zmarła moja matka. Nie pozostawiła testamentu. Wspólnie z ojcem odziedziczyliśmy należącą do niej połowę mieszkania (nie mam rodzeństwa)....

Częściowy dział spadku a odpowiedzialność za długi spadkodawcy

Czy częściowy dział spadku (dotyczący tylko ruchomości) spowoduje podział odpowiedzialności za długi spadkodawcy? Podział nieruchomości ze spadku jest na...

Podatek od spadku i ewentualne przedawnienie

Proszę o poradę dotyczącą podatku od spadku i jego ewentualnego przedawnienia. Sąd poinformował urząd skarbowy o stwierdzeniu nabycia spadku...

Nabycie spadku po rodzicach a urząd skarbowy

Po śmierci rodziców dziedziczę pewną kwotę pieniędzy. Czy po zgłoszeniu nabycia spadku do urzędu skarbowego mogę spodziewać się jakiejś kontroli? Chodzi...

Dziedziczenie lokatorskiego prawa do lokalu z wkładem mieszkaniowym

Sprawa dotyczy dziedziczenia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkaniowego wraz z wkładem. Mieszkanie to otrzymała w przydziale w 1968 r. pani X...

Czy pieniądze pobrane z rachunku bankowego zmarłego należą do masy spadkowej?

Toczy się sprawa spadkowa po zmarłym rok temu tacie. Uprawnieni do spadku są: mama, ja oraz przyrodnia siostra (miała inną matkę). Moje pytanie dotyczy...

Prawo do pieniędzy zmarłej babci

Kilka miesięcy temu zmarła moja babcia. Mieszkałem z babcią przez ok. 11 lat. Upoważniła mnie do odbioru jej renty. Dodatkowo zarządzałem gotówką...

Ustalenie własności mieszkania po śmierci jednego z właścicieli

Mieszkam za granicą i chciałbym się dowiedzieć, jak przeprowadzić w miarę szybko darowiznę nieruchomości. Chodzi o mieszkanie mojej babci....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »