Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Termin zgłoszenia spadku do US

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 2013-06-14 • Aktualizacja: 2022-05-01

Nabyłem w 2010 r. spadek po dziadku (nieruchomość o wartości 132 000 zł). Sąd stwierdził nabycie spadku na podstawie testamentu notarialnego. Nie zgłosiłem spadku do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy. Teraz US wzywa mnie do złożenia wyjaśnień. Jakie konsekwencje ponosi osoba, która nie dochowała terminu zgłoszenia spadku do US? Co robić?

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Termin zgłoszenia spadku do US

Konsekwencje niezgłoszenia nabycia spadku w terminie 6 miesięcy

Pisze Pan, że nie zgłosił Pan nabycia spadku do US w terminie 6 miesięcy. Urząd wzywa teraz do złożenia wyjaśnień.

W tym momencie w zasadzie już nic konstruktywnego nie da się zrobić.

Terminu, o którym mowa, nie można przywrócić, jest to termin prawa materialnego, a nie procesowego.

Jedyna szansa, którą pozostawia ustawodawca, na niepłacenie podatku, gdy w terminie zgłoszenia nie dokonano, dotyczy tych podatników, którzy o nabyciu nie wiedzieli.

Zgodnie z art. 4a ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie m.in. 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, zwolnienie stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.

Zakładam jednak, iż w Pana przypadku nie ma to miejsca.

Zgodnie z art. 4a ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn w przypadku niespełnienia warunków do zastosowania zwolnienia (tj. m.in. niezłożenia w terminie zgłoszenia do US) nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

Zobacz również: Kiedy nie trzeba zgłaszać spadku do urzędu skarbowego?

Jak wysoki podatek zapłacę od niezgłoszonego spadku?

Zatem opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9637 zł, a podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad ww. kwotę wolną od podatku i w Pana przypadku wyniesie 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł.

Podstawę opodatkowania, zgodnie z ww. ustawą, stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli przed dokonaniem wymiaru podatku nastąpi ubytek rzeczy spowodowany siłą wyższą, do ustalenia wartości przyjmuje się stan rzeczy w dniu dokonania wymiaru, a odszkodowanie za ubytek należne z tytułu ubezpieczenia wlicza się do podstawy wymiaru.

Oprócz powyższego może Pan zostać ukarany (najprawdopodobniej) grzywną z Kodeksu karnego skarbowego za nieujawnienie właściwemu organowi przedmiotu, podstawy opodatkowania i niezłożenie deklaracji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »