Teść nie żyje a teściowa chce darować mieszkanie w zamian za opiekę

• Autor: Anna Sufin

Wraz z żoną mamy otrzymać mieszkanie, które jest współwłasnością jej rodziców. Teściowa mieszka aktualnie z nami, z kolei teść zmarł rok temu. Rodzeństwo z racji, że opiekujemy się żony i ich mamą, chcieliby nam to mieszkanie darować. Od śmierci minęło już 6 miesięcy i z tego, co wiem, to jest za późno na zrzeczenie się dziedziczenia. Tylko jeden z braci o tym wiedział i dokonał takiej czynności. Nie ma on dzieci ani żony, także na tym kończy się jego dziedzicznie. Wraz z żoną chcielibyśmy wiedzieć, co potrzeba zrobić, żeby móc taki akt darowizny zrobić. Czy potrzeba wcześniej przeprowadzić jakieś postępowania sądowe? Jeśli tak, to jakie?

Udzielamy porad prawnych przez internet! Jeżeli masz podobny problem, kliknij tutaj i opisz nam swój problem.

Teść nie żyje a teściowa chce darować mieszkanie w zamian za opiekę

Prawa i obowiązki majątkowe po zmarłym

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na spadkobierców (por. art. 922 Kodeksu cywilnego). Jednakże dla dokonania czynności prawnych dotyczących spadku konieczne jest uprzednie formalne stwierdzenie takiego przejścia – albo poprzez uzyskanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku w postępowaniu sądowym albo poprzez uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przed notariuszem (por. art. 95 a i nast. ustawy Prawo o notariacie). Jeśli akt sporządzany jest u notariusza, muszą się stawić wszystkie osoby, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy, koszt samego aktu wraz z opłatą za wpis w rejestrze spadkowym powinien wynieść do 190 zł, jednak do tego należy doliczyć opłatę za wypisy z aktu (6 zł za każdą rozpoczętą stronę + VAT) (por. rozporządzenie MS w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej).

Jeśli chcieliby Państwo, aby nabycie spadku stwierdził sąd, należy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku złożyć do sądu właściwego według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy i opłacić kwotą 100 zł opłaty od wniosku + 5 zł opłaty za wpis do rejestru spadkowego. Do wniosku do sądu  należy załączyć akt zgonu spadkodawcy, akty urodzenia (i ewentualnie małżeństwa) dzieci i akt małżeństwa żony. Te same dokumenty należy przedłożyć u notariusza. Dopiero gdy formalnie zostanie stwierdzone, kto jest spadkobiercą po teściu, możliwe będą dalsze działania dotyczące jego majątku.

Postępowanie sądowe lub notarialne

Takie działania mogą zostać podjęte także albo w postępowaniu sądowym albo przed notariuszem. W postępowaniu sądowym udział w nieruchomości mógłby być przeniesiony tylko na żonę – w drodze działu spadku (przy zgodnym dziale spadku opłata wynosi 300 zł) – zakładam, że teść nie miał innego majątku podlegającego działowi (jeśli miał, proszę o informację, wtedy omówię kwestie częściowego działu spadku). Wniosek o dział spadku można by złożyć wraz z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku, aby przyspieszyć rozpatrywanie sprawy. Przed notariuszem można by albo również dokonać działu spadku w ten sposób, że udział po ojcu bez spłat przypadłby żonie albo też darowizny udziałów w spadku – także na Pana. Opłata zależna byłaby od wartości spadku.

Odrębnie od powyższych działań swój udział w mieszkaniu może darować teściowa – żonie (następnie żona Panu) albo też Państwu wspólnie (co z uwagi na darowiznę dla Pana pociągnie skutki podatkowe).

Masz podobny problem prawny? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Indywidualne porady prawne przez internet

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Anna Sufin

O autorze: Anna Sufin

Randa prawny.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl