Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Testament babci i ubezwłasnowolniony dziadek

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-02-13

Sąd uznał testament zmarłej babci, który odnalazła synowa po śmierci męża (syna babci). Pozbawia to obecnie chorego dziadka (męża babci) połowy jego dotychczasowego majątku. Niestety obecnie został on wbrew rodzinie ubezwłasnowolniony działaniami synowej, która otrzymała cześć po babci. Dziadka wystąpienie o zachowek nie zależy już od niego, ale nadanego przez sad opiekuna tymczasowego, którym jest adwokat. Sprawa o ubezwłasnowolnienie jest w sadzie apelacyjnym, ale dziadek naprawdę nie jest świadomy sytuacji. Jeżeli najbliższa rodzina (jedyna wnuczka) zwraca się z prośba o wystąpienie o zachowek, czy w obecnej sytuacji prawnik opiekuńczy może odmówić wszczęcia takiego procesu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego – w skrócie K.p.c.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż jeżeli sprawa o ubezwłasnowolnienie dziadka jest w toku (wskazuje Pani na sąd apelacyjny), nie może być mowy o opiekunie prawnym, a co najwyżej o doradcy tymczasowym.

Jeżeli wniosek o ubezwłasnowolnienie dotyczy osoby pełnoletniej, sąd może na wniosek uczestnika postępowania lub z urzędu, przy wszczęciu lub w toku postępowania, ustanowić dla niej doradcę tymczasowego, gdy uzna to za konieczne dla ochrony jej osoby lub mienia. Przed ustanowieniem doradcy tymczasowego należy wysłuchać osobę, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie. Doradcą tymczasowym należy ustanowić przede wszystkim małżonka, krewnego lub inną osobę bliską, jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie wzgląd na dobro osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie. Innymi słowy na czas postępowania o ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite mogłaby Pani zostać doradcą tymczasowym.

Osoba, dla której ustanowiono doradcę tymczasowego, ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych na równi z osobą ubezwłasnowolnioną częściowo.

Postanowienie o ustanowieniu doradcy tymczasowego traci moc z chwilą, gdy:

  1. wniosek o ubezwłasnowolnienie został prawomocnie oddalony lub odrzucony albo postępowanie umorzono;
  2. na skutek orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu ustanowiony został opiekun lub kurator.

Wyraźnie podkreślić należy, iż doradca tymczasowy co do zasady zostaje następnie, jeżeli okoliczności sprawy na to pozawalają, kuratorem lub opiekunem.

Co do zasady doradca tymczasowy nie powinien podejmować czynności, które następnie mogą być podjęte przez opiekuna prawnego. Wyraźnie podkreślić należy, iż roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu. Powyższe wynika z art. 1007 § 1 K.c.

Zachodzi zatem pytanie, ile czasu na dzień dzisiejszy upłynęło od dnia ogłoszenia testamentu. Powyższe ma bardzo istotne znaczenie, bowiem od tego zależy, czy doradca tymczasowy słusznie zwleka z wystąpieniem o zachowek, czy też w świetle prawa może sobie na to pozwolić. Na uwagę zasługuje w szczególności fakt, iż wniesienie do sądu pozwu o zapłatę zachowku lub zawezwania do próby ugodowej powoduje przerwane biegu przedawnienia. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. W razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.

Jeżeli sprawa o ubezwłasnowolnienie znajduje się w sądzie II instancji, to zasadne jest wskazanie, iż już jako jedyna wnuczka powinna Pani dążyć do tego, by zostać opiekunem prawnym dziadka i następnie wystąpić o zachowek. Doradca tymczasowy jest bowiem na czas postępowania o ubezwłasnowolnienie i do czasu prawomocnego ustanowienia opiekuna prawnego lub kuratora w zależności od ubezwłasnowolnienia. Po postępowaniu o ubezwłasnowolnienie sąd przekaże akta sądowi rejonowemu – sądowi opiekuńczemu – właściwemu dla miejsca zamieszkania dziadka celem ustanowienia opiekuna prawnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »