Kategoria: Spadek

Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Testament macochy

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-09-20

Moi rodzice rozeszli się przed laty. Ojciec powtórnie się ożenił i miał z tego związku córkę. Ojciec zmarł w 1999 r. Na sprawie spadkowej przyznano mi 1/6 majątku po nim. Zapłaciłem od tego podatek – czy mam jakąś szansę na zwrot z racji zmiany przepisów? Swojej części jednak nie dostałem, bo macocha nie miała środków na spłatę. Obecnie sporządziła testament, zgodnie z którym mam otrzymać po jej śmierci swoją 1/6 domu, a 5/6 jej córka. Czy mam jakieś szanse na spadek po macosze?

Iryna Kowalczuk

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Zacznę od kwestii podatkowej. Nowelizując ustawę o podatku od spadków i darowizn, ustawodawca postanowił, że spadki nabyte przez:

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

  • najbliższych członków rodziny do dnia 1 stycznia 2007 r. (decyduje data śmierci),
  • najbliższych członków rodziny od dnia 1 stycznia 2007 r., którzy nie złożyli zgłoszenia SD-Z1,
  • pozostałych spadkobierców,

    – nie korzystają ze zwolnienia i pozostają opodatkowane według „starych” zasad.

Reasumując, jeśliby Pana ojciec zmarł po 1 stycznia 2007 roku, to podatku od spadku faktycznie nie musiałby Pan płacić, jednakże ustawa o zwolnieniu od spadków i darowizn dla najbliższej rodziny ma zastosowanie do spadków otwartych dopiero po 1 stycznia 2007 roku i niestety nie ma szans, żeby Pan otrzymał zwrot już zapłaconego podatek.

Co się tyczy spadku po Pana ojcu, to, jak rozumiem, Pan jest nadal współwłaścicielem 1/6 udziału w spadku, które Pan odziedziczył Pan nim. Jeśli spadek po ojcu nie został podzielony w sądzie lub u notariusza, to de facto każdy ze spadkobierców nadal ma swój udział w spadku. Jak wynika z opisu sprawy, dział spadku po Pana ojcu nie został przeprowadzony, a więc Pan nadal ma swój udział w spadku po ojcu.

Co się tyczy dziedziczenia po śmierci macochy. Powołanie do spadku jest instytucją, z której wynika prawna możliwość wejścia w ogół praw i obowiązków zmarłej osoby fizycznej. Zgodnie z treścią art. 926 § 1 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) wynika ono z ustawy albo z testamentu, które są jedynymi źródłami powołania do dziedziczenia występującymi w polskim prawie. Podstawą powołania do dziedziczenia ustawowego jest ustawa, natomiast powołanie do spadku w przypadku dziedziczenia testamentowego następuje na podstawie testamentu, czyli aktu woli spadkodawcy umożliwiającym zrealizowanie mu swoich zamierzeń na wypadek śmierci.

Sugerując się kolejnością wyliczenia tytułów powołania do spadku, zawartych w art. 926 § 1 K.c., należałoby stwierdzić, że ustawa ma pierwszeństwo przed testamentem. Jednak w rzeczywistości pierwszeństwo przyznać należy dziedziczeniu testamentowemu, czyli woli spadkodawcy, która została przez niego wyrażona w testamencie. Przyjęcie takiej zasady pierwszeństwa wynika także z art. 926 § 2 k.c., który stanowi, że dziedziczenie ustawowe występuje dopiero w następujących sytuacjach:

  • gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy, czyli nie sporządził testamentu,
  • gdy sporządzony testament okazał się nieważny lub też został przez spadkodawcę odwołany,
  • gdy żadna z osób powołanych do spadku nie chce lub nie może być spadkobiercą, co następuje na przykład gdy spadkobierca zrzekł się dziedziczenia, został uznany za niegodnego czy też nie dożył otwarcia spadku.

Dziedziczenie na podstawie ustawy następuje wówczas, gdy nie doszło do dziedziczenia na podstawie testamentu bądź też dziedziczenie to ma miejsce, m.in. gdy doszło do dziedziczenia testamentowego, ale powołany spadkobierca odrzucił spadek, czy też został uznany za niegodnego, a spadkodawca nie dokonał w testamencie podstawienia, a także do dziedziczenia ustawowego dojdzie wówczas, gdy testator zastosuje wyłączenie przyrostu.

Jak wynika z opisu sprawy, Pana macocha zostawiła testament na wypadek swojej śmierci, w którym do spadku powołała Pana w 1/6 udziału. W tym miejscu zaznaczę że Pan nie jest w kręgu osób, które są powołane do spadku w pierwszej kolejności, tak więc sporządzony testament daje Panu możliwość odziedziczyć część spadku po macosze. Gdyby nie został sporządzony testament na Pana rzecz, to z pewnością cały spadek odziedziczyłaby córka macochy.

Po śmierci macochy w skład spadku wejdzie jej majątek (1/2 udziału w majątku wspólnym małżeńskim, jej majątek osobisty w całości oraz udział, który ona odziedziczyła po śmierci jej męża, a Pana ojca). Macocha w testamencie może rozporządzić jedynie swoim majątkiem, który ona posiada, a nie może decydować o majątku (spadku po ojcu), który należy do innych współwłaścicieli. W takiej sytuacji ma Pan udział w spadku po ojcu w wysokości 1/6 oraz po śmierci macochy odziedziczy Pan również 1/6 udziału w jej majątku, który wejdzie w skład spadku po niej (pod warunkiem, że macocha nie zmieni testamentu na Pana niekorzyść).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »