Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Testament małżonki

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 2015-07-12

Zmarła żona w odręcznym testamencie przepisała wszystko na mnie z pominięciem synów, a moich pasierbów. Czy to jest zgodne z prawem? Według jej woli ja mam przepisać później wszystko jej synom. Czy to ma sens, nawet jeżeli będą chcieli czekać i nie domagać się zachowku?

Rozumiem, że w tym pytaniu budzi Pana wątpliwość forma testamentu oraz zakres rozporządzenia swym majątkiem przez testatora (Pana żonę). Co do formy testamentu odręcznie napisanego (holograficznego) – jest ona prawem polskim przewidziana, Kodeks cywilny w tym względzie stanowi:

„Art. 949. [Testament holograficzny]

§ 1. Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą.

§ 2. Jednakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów”.

Co do zakresu rozporządzeń – Kodeks cywilny mówi :

„Art. 941. [Wyłączność testamentu] Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament.

Art. 942. [Wykluczenie testamentów wspólnych] Testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy.

Art. 943. [Odwołanie testamentu] Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia.

Art. 944. [Zdolność testowania]

§ 1. Sporządzić i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 2. Testamentu nie można sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela.

Art. 945. [Przesłanki nieważności testamentu]

§ 1. Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:

1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;

2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;

3) pod wpływem groźby.

§ 2. Na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku.

Art. 946. [Odwołanie testamentu] Odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament, bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania testament zniszczy lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność, bądź wreszcie w ten sposób, że dokona w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień.

Art. 947. [Skutki sporządzenia nowego testamentu] Jeżeli spadkodawca sporządził nowy testament nie zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, ulegają odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego testamentu.

Art. 948. [Wykładnia testamentu]

§ 1. Testament należy tak tłumaczyć, ażeby zapewnić możliwie najpełniejsze urzeczywistnienie woli spadkodawcy.

§ 2. Jeżeli testament może być tłumaczony rozmaicie, należy przyjąć taką wykładnię, która pozwala utrzymać rozporządzenia spadkodawcy w mocy i nadać im rozsądną treść”.

Jak wynika z powyższego – nie tylko brak jakichkolwiek nakazów co do sposobu dysponowania, ale wręcz nakaz tylko tą drogą (testamentu) rozporządzania swym majątkiem.

Dlatego w oparciu o powyższe proszę zweryfikować, czy testament Pana żony spełnia zarówno przytoczone kryteria formalne, jak i w zakresie jej zdolności do sporządzenia testamentu.

Co do drugiego pytania, to Kodeks cywilny wychodzi naprzeciw takim treściom testamentowym w art. 948 § 2: „jeżeli testament może być tłumaczony rozmaicie, należy przyjąć taką wykładnię, która pozwala utrzymać rozporządzenia spadkodawcy w mocy i nadać im rozsądną treść”.

Jedyne, co da się utrzymać z rozrządzeń spadkodawczyni, to uczynienie Pana jedynym spadkobiercą. Tak przynajmniej interpretuję Pana słowa – nie wiem, jak brzmią w oryginale (zastrzegam, że interpretacja słów wprost z testamentu może być inna) – stąd ponownie namawiam do załączenia skanu testamentu. Mogłoby się bowiem okazać, że matka na rzecz dzieci uczyniła zapisy, a Pan ma je wykonać – ale to bez treści testamentu tylko „gdybanie” teoretyczne.

Natomiast dzieci spadkodawczyni raczej nie będą czekać z zachowkiem, bo po prostu narażą się na przedawnienie swych roszczeń z upływem lat 5 od otwarcia testamentu. Dlatego na tę chwilę jedyna rozsądna wykładnia tego testamentu to przyjęcie przez Pana spadku w całości z pełną świadomością obowiązku spłaty zachowku, o ile dzieci spadkodawczyni będą go dochodziły.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Nie mogę znaleźć zmienionego testamentu

Moja partnerka zmarła nagle 10 lutego 2014 r. po ciężkiej chorobie. Nie zdążyliśmy wziąć ślubu. Zanim się poznaliśmy, partnerka sporządziła testament...

Dysponowanie rachunkiem maklerskim po śmierci męża

Mój mąż zmarł miesiąc temu. Pozostawił testament, w którym przekazuje wszystko mi. Czy mogę sprzedać jego samochód i dysponować rachunkiem...

Majątek z testamentu i spoza niego

Mama mieszkała sama we własnym domu. Miała dwóch synów, brata i mnie, jako jedynych spadkobierców. Niedawno mama zmarła. Okazało się, że brat posiada...

Jak zmienić porządek dziedziczenia?

Mam mieszkanie, którego współwłaścicielem jest mój mąż. Mamy dorosłą córkę, a mąż ma jeszcze dorosłego syna z pierwszego małżeństwa....

Testament u notariusza

Jestem 30 lat po ślubie. Mamy troje dzieci. Nasz dom wybudowaliśmy z mężem na jego działce otrzymanej w spadku po dziadkach jeszcze przed naszym...

Testament sprzed 20 lat

Prawie 20 lat temu ojciec zostawił mi testament, jako jego jedynej spadkobierczyni. Nigdy go nie otworzyłam, bo myślałam, że brat, który rozporządza całym...

Dziedziczenie z testamentu a konieczność odszukania dzieci ojczyma

Mama zapisała mi w testamencie mieszkanie, którego współwłaścicielem był jej drugi mąż. On też napisał testament i swoją część zapisał na...

Jak przeprowadzić postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku?

Mój zmarły mąż pozostawił testament, w którym jedynym spadkobiercą jestem ja (żona). Rodzice i rodzeństwo męża nie żyją. Nie mieliśmy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »