Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Testament spisany cudzą ręką

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-12-07

Dziadkowie zapisali dom i gospodarstwo wujkowi, który nigdy się nie ożenił i nie miał dzieci. W domu mieszkały z nim od zawsze dwie ciocie (stare panny). Dokładały się do gospodarstwa i dbały o nie wraz z wujkiem. Wujek zmarł 6 lat temu, podczas remontu ciocie odnalazły jego testament, w którym wszystko im zapisał. Niestety obawiam się, że testament jest nieważny, bo został spisany cudzą ręką (prawdopodobnie przez kolegę wujka), zmarły go tylko podpisał – co do podpisu nie ma wątpliwości, że należy do wujka. Moja mama już nie żyje, ale jest jeszcze dwoje rodzeństwa. Co w takim przypadku mogą zrobić ciocie, żeby nieruchomość przeszła na ich własność? Czy jest na to jakakolwiek szansa?

Dziedziczenie testamentowe polega na tym, iż na podstawie testamentu sporządzonego przez testatora (osobę, która rozporządza swoim majątkiem na wypadek śmierci) dokonuje się przekazania swojego majątku na rzecz spadkobierców. Testator sam decyduje, co komu przekaże i w jakiej części.

Wujek spisał testament, w którym przekazał cały swój majątek na rzecz swoich sióstr. Ma Pani jednakże wątpliwości co w sytuacji, gdy testament sporządziła inna osoba, a wujek się pod nim jedynie podpisał. No cóż, Pani o tym wie, ciocie zapewne też. Natomiast sąd nie wie, czy pismo na testamencie jest wujka, czy też nie i nie będzie tego badał z urzędu. Powinna Pani bowiem wiedzieć, że sąd bada jedynie ważność testamentu, tzn. czy jest opatrzony datą, czy zawiera rozporządzenie majątkiem zmarłego i czy jest podpisany. Jeżeli te aspekty są spełnione, to testament będzie prawdopodobnie ważny. Poza tym skąd ma Pani pewność, że ktoś będzie chciał ten testament podważyć? To bowiem na tej osobie, która chce testament podważyć, ciąży obowiązek udowodnienia przed sądem, że ten testament faktycznie jest nieważny. I to ta osoba musi przedstawić w sądzie dowody na swoje twierdzenia, a nie żadna z sióstr, które dziedziczą. Tak więc nie leży w interesie sióstr wskazanych w testamencie, aby informowały kogokolwiek, że testament może być nieważny. Jeżeli nikt ze spadkobierców ustawowych zmarłego nie będzie chciał testamentu podważyć albo pomimo próby podważenia to się nie uda – sąd testament zatwierdzi i ogłosi dziedziczenie zgodnie z jego treścią.

Jeżeli jednak komuś z innych spadkobierców udałoby się podważyć testament, właśnie z uwagi na to, że wujek nie sporządził go osobiście, to sąd stwierdzi nieważność testamentu i zarządzi dziedziczenie ustawowe. W tej sytuacji nie będzie już możliwości, aby cokolwiek zrobić, bowiem testament nieważny nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Teraz, już po śmierci spadkodawcy nie da się tego testamentu sanować, czyli spowodować aby stał się ważny. Ale tak jak napisałam, wszystko zależy, czy ktokolwiek będzie chciał ten testament faktycznie podważyć i czy uda mu się udowodnić, że to nie wujek go sporządził.

Tak czy inaczej w pierwszej kolejności panie wskazane w testamencie jako spadkobierczynie powinny złożyć do sądu rejonowego, właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu wraz z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku.

Wniosek taki powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko, datę i miejsce śmierci spadkodawcy oraz wskazanie ostatniego miejsca jego stałego zamieszkania;
 2. imię, nazwisko i adres wnioskodawcy;
 3. wskazanie pozostałych poza wnioskodawcą uczestników postępowania o stwierdzenie nabycia spadku (osób, które mogą być spadkobiercami) – imiona, nazwiska i adresy, czyli tutaj trzeba wskazać wszystkich spadkobierców ustawowych po zmarłym;
 4. żądanie stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym;
 5. informacje o testamentach pozostawionych przez zmarłego;
 6. wskazanie interesu, jaki wnioskodawca ma we wszczęciu postępowania o stwierdzenie nabycia spadku;
 7. uzasadnienie zawierające w szczególności opis pokrewieństwa pomiędzy spadkodawcą i uczestnikami postępowania.

Do wniosku powinny zostać dołączone następujące dokumenty:

 1. odpis aktu zgonu spadkodawcy;
 2. odpisy aktów stanu cywilnego, na podstawie których można ustalić pokrewieństwo uczestników postępowania ze zmarłym (odpisy skrócone aktu urodzenia lub odpisy skrócone aktu małżeństwa);
 3. testament,
 4. odpisy wniosku dla każdego z uczestników postępowania.

Wniosek należy opłacić znakami opłaty sądowej lub przelewem w kwocie 50 zł.

Po złożeniu kompletnego wniosku sędzia wyznacza rozprawę, na którą wzywa wnioskodawcę i uczestników postępowania. Pouczenie o obowiązku lub braku obowiązku stawiennictwa w sądzie znajdzie się na wezwaniu na rozprawę.

Po przeprowadzeniu rozprawy sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, w którym wymienia spadkodawcę oraz wszystkich spadkobierców, którym spadek przypadł, jak również wysokość ich udziałów (w postaci ułamka).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Jak uniknąć wypełnienia polecenia testamentowego?

Moja matka przed śmiercią sporządziła testament i przepisała na mnie cały swój majątek, wydziedziczając ojca i siostrę. W skład spadku wchodzi między...

Słowa obietnicy przed śmiercią - testament ustny

Czy ma to jakieś znaczenie dla sądu, że moja babcia śp. mówiła, że wszystko zapisze mi i mojej siostrze? Nie zdążyła tego zrobić przed śmiercią....

Dalszy tok sprawy związanej z testamentem

W kwietniu zmarł mój ojciec. Zgodnie z testamentem do dziedziczenia w całości powołany jestem ja. Tata drugiej żonie i siostrze nie zapisał...

Pominięcie w testamencie jednego z wnuków

Moja mama zmarła w 2009 r., miała dwóch synów. Zostawiła testament napisany w 1999 r., w którym swój majątek (udziały w kamienicy)...

Podważenie testamentu ze względu na alkoholizm

Czy można podważyć testament osoby uzależnionej skrajnie od alkoholu? Zmarły leczył się kilkakrotnie w szpitalu (detoks), jednak nieskutecznie....

Zabezpieczenie majątku dla dzieci z pierwszego małżeństwa

Mam dwoje dzieci z pierwszego małżeństwa, mój obecny partner też. Jestem jedyną właścicielką domu. Partner nie posiada znacznego majątku. Planujemy...

Jak zrzec się spadku, mając obce obywatelstwo?

Mój brat był obywatelem polskim i pozostawił po sobie długi. Ja mam obywatelstwo polsko-niemieckie, a moje dzieci niemieckie. W jaki sposób mogę zrzec się...

Jak napisać testament, aby małżonek dostał całość majątku?

Jak napisać testament, aby małżonek dostał całość majątku?

Z mężem mam współwłasność małżeńską, chcemy sobie w oddzielnych testamentach przepisać swoją część. Ja mam 3 siostry, mąż mamę i 2...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »