Kategoria: Testament

Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Testament z zapisem windykacyjnym

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-08-13

Tata zamierza spisać testament. W skład jego majątku wchodzą dwa samochody, które są zarejestrowane na niego, oraz mieszkanie. Nurtuje go głównie to, czy w swoim testamencie może tylko rozpisać same samochody, czy musi również wskazać spadkobiercę mieszkania. Tata chce podzielić samochody pomiędzy mnie i brata, natomiast mieszkanie ma być dla mamy.

Iryna Kowalczuk

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Możliwość takiego rozporządzenia majątkiem, jak opisany w pytaniu, daje Pani ojcu instytucja tzw. zapisu windykacyjnego.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Zgodnie z treścią przepisu art. 981 (1) § 1 Kodeksu cywilnego, w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego, spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (zapis windykacyjny). Przepisy kształtujące tę instytucję prawną zostały wprowadzone do polskiego prawa spadkowego niedawno, bo 23 października 2011 r. Dniem otwarcia spadku jest dzień śmierci spadkodawcy, z tą chwilą spadkobierca (lub zapisobierca windykacyjny) nabywa spadek (przedmiot zapisu windykacyjnego), niezależnie od tego, kiedy nastąpi formalne potwierdzenie praw do spadku (przedmiotu zapisu) – art. 924 i 925 K.c.

Przepis art. 981 (1) § 2 K.c. stanowi, że przedmiotem zapisu windykacyjnego może być:

1) rzecz oznaczona co do tożsamości,

2) zbywalne prawo majątkowe,

3) przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne,

4) ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności.

Należy jednak pamiętać, o czym pouczy także każdy notariusz sporządzający akt notarialny zawierający testament z zapisem windykacyjnym, iż takie rozrządzenie spadkodawcy na wypadek śmierci będzie bezskuteczne, jeśli w chwili otwarcia spadku przedmiot zapisu nie należy do spadkodawcy albo spadkodawca był zobowiązany do jego zbycia (por. art. 981 (2) K.c.). Taka regulacja prawna ma na celu zabezpieczenie praw osób trzecich przed nieuprawnionymi rozrządzeniami spadkodawcy na wypadek śmierci.

Przewidziana w nim ochrona dotyczy nie tylko takich przypadków, gdy przedmiot zapisu windykacyjnego nie należy do spadkodawcy, lecz również sytuacji, gdy spadkodawca zawarł za życia umowę zobowiązującą do przeniesienia prawa, stanowiącego przedmiot zapisu windykacyjnego o skutkach jedynie obligacyjnych (umowa przedwstępna sprzedaży) lub gdy z powodu innego zdarzenia niż umowa ciąży na nim tego rodzaju zobowiązanie, np. z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, z tytułu czynu niedozwolonego (por. M. Pazdan, Kodeks cywilny. Komentarz do art. 450-1088, pod red. H. Pietrzykowskiego, Wydawnictwo C. H. Beck, 2011, wydanie 6).

Analogicznie jak przy powołaniu spadkobiercy zapisu windykacyjnego nie można uzależnić od warunku lub terminu, takie zastrzeżenie spadkodawcy będzie bowiem uznawane, co do zasady, za nieistniejące (art. 981 (3) § 1 K.c.). Jeżeli jednak z treści testamentu lub z okoliczności wynika, że bez takiego zastrzeżenia zapis windykacyjny nie zostałby uczyniony, zapis windykacyjny będzie wówczas nieważny. Przepisów tych nie stosuje się, jeżeli ziszczenie lub nieziszczenie się warunku albo nadejście terminu nastąpiło przed otwarciem spadku. Ponadto, co istotne dla potwierdzenia praw do zapisu windykacyjnego, do jego nabycia stosuje się odpowiednio przepisy o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku, o zdolności do dziedziczenia, o niegodności dziedziczenia (art. 981 (5) K.c.).

Zapis windykacyjny nieważny ze względu na zastrzeżenie warunku lub terminu wywołuje skutki zapisu zwykłego uczynionego pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu, chyba że co innego wynika z treści testamentu lub z okoliczności (art. 981 (3) § 2 K.c.).

Reasumując, Pani ojciec poprzez poczynienie w testamencie notarialnym stosownych zapisów windykacyjnych może dowolnie rozporządzić swoim majątkiem, przydzielając jego składniki konkretnym osobom (czyli tak jak Pani napisała: samochody dla Pani i brata, natomiast mieszkanie dla Pani mamy).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »