Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozbawienie syna prawa do majątku

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2013-09-20

Mam syna z poprzedniego małżeństwa. Od kilku lat nie utrzymujemy żadnych kontaktów. Obecnie jestem w związku małżeńskim i z moją aktualną żoną mam córkę. Chciałbym darować mieszkanie i działkę córce. Jednocześnie chciałbym pozbawić syna praw do majątku. Co powinienem napisać w treści testamentu, aby skutecznie wydziedziczyć syna?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.).

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pana pytania wynika, iż z poprzedniego małżeństwa posiada Pan syna, z którym nie utrzymuje Pan żadnego kontaktu. Brak jakiegokolwiek kontaktu trwa od kilku lat. W chwili obecnej pozostaje Pan w związku małżeńskim, z którego pochodzi jedno dziecko (córka). Pana zamiarem jest darowanie mieszkania i nieruchomości gruntowej córce i pozbawienie syna prawa do majątku.

Pana syn, mimo że nie utrzymują Panowie kontaktu, jest Pana spadkobiercą ustawowym. Innymi słowy, jeżeli nie sporządzi Pan testamentu, Pana syn będzie uprawniony do dziedziczenia po Panu. Zasadne jest zatem sporządzenie testamentu. Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Brak daty nie powoduje jednak nieważności testamentu z mocy prawa, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.

Jednak należy podkreślić, iż powyższe także nie chroni interesów Pana córki w pełni, bowiem syn będzie wówczas uprawniony do zachowku. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek). Zachowek mógłby być pomniejszony w sytuacji, gdyby syn za Pana życia otrzymał od Pana jakiekolwiek darowizny. Mniemać należy jednak, iż skoro kontakt nie jest utrzymywany, to także darowizny na rzecz syna nie były dokonywane.

Mając na uwadze powyższe, w treści testamentu winien Pan powołać się na treść art. 1008 pkt 3 K.c., zgodnie z którym spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Ustawodawca wskazuje ponadto dwie inne przyczyny wydziedziczenia. Chodzi o sytuacje, gdy spadkobierca:

  • wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;
  • dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci.

Przyczyna wydziedziczenia uprawnionego do zachowku powinna wynikać z treści testamentu. Wydziedziczenie nie jest jednak możliwe, jeżeli przebaczył Pan uprawnionemu do zachowku.

Podsumowując, jeżeli jedna z podstaw wydziedziczenia w Pana ocenie ma miejsce, tj. np. syn sam zaprzestał kontaktować się z Panem, nie troszczy się o Pana, nie interesuje się Pana stanem zdrowia, w mojej ocenie w testamencie winno się wskazać na uporczywe niedopełnianie względem Pana obowiązków rodzinnych. Należy mieć jednak na uwadze, iż syn będzie miał prawo podważyć prawdziwość wskazanej w testamencie przesłanki wydziedziczenia. W takiej sytuacji sąd dokona oceny zachowania Pana i syna. Syn będzie jednak w trudniejszej sytuacji, bowiem Pana twierdzenie w testamencie będzie zmuszony obalić, a to z kolei bez dowodów nie będzie możliwe.

Pragnę ponadto wskazać, iż nawet gdyby synowi udało się podważyć ważność postanowienia testamentowego dotyczącego jego wydziedziczenia, darowizna nie będzie liczona do zachowku, jeżeli od czasu darowania mieszkania i działki córce do czasu otwarcia spadku (dnia Pana śmierci) upłynie okres 10 lat. Przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Jak uniknąć wypełnienia polecenia testamentowego?

Moja matka przed śmiercią sporządziła testament i przepisała na mnie cały swój majątek, wydziedziczając ojca i siostrę. W skład spadku wchodzi między...

Jakie są warunki prawidłowo sporządzonego testamentu ustnego?

Jakie są warunki prawidłowo sporządzonego testamentu ustnego ?

Testament holograficzny

Rodzeństwo – brat (A) i siostra (B) – wystąpiło do sądu o stwierdzenie nabycia spadku po swojej matce. Na rozprawie pojawiła się córka B i...

Testament a potencjalni spadkobiercy ustawowi

Zmarła siostra mojego dziadka, która nie miała dzieci ani męża. Jej rodzeństwo i rodzice nie żyją. Zmarła uczyniła mnie spadkobiercą...

Odwołanie testamentu

Moi rodzice wykupili mieszkanie z ADM. Zapłaciłem większą część ceny, rodzice dołożyli resztę. Oboje przepisali mieszkanie aktem notarialnym na mojego...

Unieważnienie testamentu

Tata sporządził notarialny testament, w którym uczynił moją córkę spadkobierczynią swojego mieszkania (mama nie żyje). Tata zaznaczył...

Przedawnienie testamentu

Moi rodzice zmarli na początku lat 90. Sporządzili testament, z którego wynikało, że do całego spadku (w tym mieszkania) był uprawniony mój brat....

Wykonawca testamentu

Jestem rozwiedziony. Chciałbym sporządzić testament na rzecz niepełnoletniej córki, której opiekunem prawnym jest moja była żona. Czy mogę to zrobić tak,...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »