Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowy majątkowe na przyszłość

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-07-06

W maju tego roku zmarła moja mama. Była współwłaścicielką domu oraz działki. Mam 2 siostry. Teraz chcemy zrzec się spadku na rzecz taty, a potem tata ma przepisać własność domu i działki na mnie i mojego męża. Siostry zgodziły się na odstąpienie od prawa do zachowku. Jednocześnie chcielibyśmy wycenić dom i działkę na dzień dzisiejszy i zawrzeć umowę, że jeśli w przyszłości dojdzie do sprzedaży domu, jego obecną wartość podzielimy pomiędzy wszystkie cztery siostry. Chcielibyśmy jednak zabezpieczyć się na wypadek np. dużego wzrostu inflacji czy spadku wartości nieruchomości. Potrzebuję rady, jak najprościej i najtaniej przeprowadzić tę sprawę umów majątkowych.

Zacznę od zrzeczenia się spadku. Przepisy dotyczące spadkobrania nie przewidują możliwości „zrzeczenia się” spadku czy udziału w spadku na korzyść innej osoby, także innego spadkobiercy. Spadkobierca ustawowy może zrzec się dziedziczenia tylko w drodze umowy notarialnej zawartej z przyszłym spadkodawcą na podstawie art. 1048 (tak orz. SN z 20 marca 1984 r., sygn. akt III CRN 35/84, OSNCP 1984, nr 10, poz. 184).

Pani rozwiązanie jest trochę skomplikowane. Nie ma sensu przepisywać całości na ojca, aby przepisać to potem na Panią i Pani męża. Po nabyciu spadku najlepiej udać się do notariusza i dokonać działu spadku na rzecz Pani, wraz ze zobowiązaniem do spłaty na rzecz rodzeństwa w przypadku sprzedaży nieruchomości.

Zniesienie współwłasności nieruchomości może nastąpić w drodze umowy zawartej przez wszystkich współwłaścicieli. Postępowanie sądowe będzie więc konieczne zazwyczaj wówczas, gdy co najmniej jeden ze współwłaścicieli sprzeciwia się podziałowi lub wybranemu przez pozostałych sposobowi podziału.

Pani zawiera z mężem – w tym samym akcie notarialnym – umowę majątkową małżeńską w zakresie rozszerzenia wspólności ustawowej o ten składnik majątkowy.

Małżeńska umowa majątkowa w zasadzie reguluje stosunki majątkowe między małżonkami na przyszłość, tj. umowa zawarta przed zawarciem małżeństwa – na czas od chwili zawarcia małżeństwa, a umowa zawarta w trakcie trwania małżeństwa – na czas od jej zawarcia. Strony jednak mogą określić inny, przyszły termin, z którego nadejściem umowa wejdzie w życie (art. 116 § 1 Kodeksu cywilnego). Rozszerzając lub ograniczając wspólność ustawową, strony mogą także nadać umowie skutek wsteczny w tym sensie, że w pierwszym wypadku mogą włączyć do majątku wspólnego przedmioty należące przed zawarciem umowy do ich majątków osobistych, a w drugim wypadku mogą wyłączyć z majątku wspólnego przedmioty należące przed zawarciem umowy do tego majątku.

Małżonkowie (przyszli małżonkowie) mogą przez umowę rozszerzyć wspólność ustawową na przedmioty i prawa majątkowe, które stosownie do art. 33 Kodeksu rodzinnego stanowią majątek osobisty każdego z małżonków, i w ten sposób ustanowić ustrój ogólnej wspólności majątkowej. Mogą też rozszerzyć wspólność na stanowiące majątek osobisty każdego z małżonków niektóre tylko rodzaje przedmiotów albo przedmioty oznaczone co do tożsamości.

Strony mogą się umówić, że rozszerzoną wspólnością objęte zostaną tylko przedmioty (wszystkie, określone ich rodzaje lub oznaczone co do tożsamości) należące do ich majątków osobistych przed zawarciem umowy, że wspólność obejmie tylko przedmioty nabyte po zawarciu małżeństwa albo że umowa spowoduje oba te skutki.

W ten sposób nieruchomość będzie Pani i męża. Siostry zasadniczo będą miały ograniczone prawo do zachowku po ojcu, bowiem przekaże on nieodpłatnie tylko swoją część. A nie całą nieruchomość.

Podobnie jak darowiznę sąd może potraktować nieodpłatne zniesienie współwłasności jako bezpłatne przysporzenie majątkowe na rzecz Pani po ojcu.

Jeśli chodzi o wysokość spłaty – najlepiej powołać rzeczoznawcę, ustalić wartość nieruchomości i określić konkretne kwoty przy zapisach o spłacie. Lub określić, iż siostrom należny jest ułamek ceny wynikającej z aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Ważność postanowienia o nabyciu spadku po rodzicach, jeśli jeden ze składników do nich nie należał

W 1997 r. zmarła moja mama, a rok późnie tata. Znalazłem w dokumentach akt własności ziemi z 1975 r., w którym rodzice wraz...

Pozbawienie spadku spadkobiercę ustawowego

Moją obecną żonę poznałem dwa lata temu, w tym czasie ona rozwiodła się ze swoim mężem, a ja ze swoją żona. Oboje mamy dzieci, tzn. moja żona...

Uznanie rodzeństwa za niegodne dziedziczenia

Jestem jednym z trojga dzieci. Sama opiekowałam się mamą od 2010 roku, byłam również jej opiekunem prawnym. Mama była ubezwłasnowolniona całkowicie....

Gospodarstwo rolne w spadku – apelacja

Moja teściowa zmarła w 1991 r., zostawiła po sobie gospodarstwo rolne. Mój mąż zmarł 3 lata po niej. Ja mieszkam w tym gospodarstwie do dziś. Brat...

Przyrodnie rodzeństwo – darowizna i dziedziczenie

Brat darował swojej siostrze przyrodniej część nieruchomości przypadającej mu po śmierci ojca i jednej z sióstr. Obdarowana siostra w wyniku...

Mieszkanie we własności męża a spadek

Teściowie i mąż są właścicielami domu (do męża należy 1/3). Ja z dzieckiem tylko tu mieszkamy. Mamy z mężem wspólność majątkową....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »