Porady Prawne przez internet

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uregulowanie spraw majątkowych po zmarłym

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2019-11-29 • Aktualizacja: 2022-05-08

Jak uregulować sprawy majątkowych po zmarłym 3 lata temu ojcu (mama żyje)? Chcemy z rodzeństwem i mamą (jest nas pięcioro rodzeństwa, wszyscy dorośli) uregulować sprawy własności majątku w naszej rodzinie. Majątek stanowią dwie działki budowlane: jedna niezabudowana, zaś na drugiej stoi dom rodzinny. Działkę zabudowaną ma dostać jedno z rodzeństwa, druga działka ma zostać własnością pozostałego rodzeństwa. Co mamy zrobić, aby w przedstawiony sposób przeprowadzić tę sprawę? Do kogo się udać, do sądu czy notariusza?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uregulowanie spraw majątkowych po zmarłym

Przeprowadzenie postępowania spadkowego

Jak rozumiem, Państwa tata zmarł, ale nie zostało przeprowadzone jeszcze po nim postępowanie spadkowe.

Można to załatwić dwojako, zgodnie bowiem z art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.) – sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia.

Złożenie w sądzie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku lub sporządzenie poświadczenia dziedziczenia przez notariusza

Mogą Państwo zatem albo złożyć w sądzie rejonowym właściwym miejscowo dla ostatniego miejsca zamieszkania taty wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, albo pójść do wybranego notariusza, który sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia. Oba te dokumenty mają jednakową moc prawną i będzie z nich wynikał krąg spadkobierców i części w jakich Państwo dziedziczą.

To jest jak gdyby pierwszy, podstawowy krok, następnie będzie należało dokonać działu spadku. I znów można to zrobić na dwa sposoby: albo u notariusza, albo w postępowaniu sądowym o dział spadku.

Jeśli chodzi o postępowanie sądowe – to można pominąć ten pierwszy krok i od razu złożyć wniosek o dział spadku. Przepis art. 681 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) stanowi bowiem, że stwierdzenie nabycia spadku jeszcze nie nastąpiło i nie został sporządzony zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydaje sąd w toku postępowania działowego, stosując przepisy rozdziału 8.

Zobacz również: Czy rodzeństwo płaci za pobyt brata w DPS?

Tak więc, aby podzielić spadek, sąd musi najpierw ustalić krąg spadkobierców.

Od Państwa zależy, którą z dróg wybierzecie, na pewno u notariusza załatwicie to szybciej, bo właściwie od ręki. Oczywiście najpierw należy ustalić z wybranym z nich termin i będziecie wszyscy Państwo musieli się stawić w kancelarii notarialnej.

Określenie podziału nieruchomości przy dziale spadku

Jeżeli chodzi o sposób działu spadku, to w zasadzie w opisanej sytuacji są trzy możliwe: albo podział nieruchomości pomiędzy wszystkich w dowolnej konfiguracji, w tym tak, jak Państwo postanowiliście, że jedna działka przypadnie jednej osobie, a druga na współwłasność reszcie. Możliwe jest też przyznanie nieruchomości na własność jednemu lub kilku spadkobiercom z obowiązkiem spłaty udziałów pozostałych spadkobierców albo też sprzedaż tych działek i otrzymanie części ceny w stosunku do posiadanych udziałów. Generalnie to Państwo określacie, co Was interesuje i te uzgodnienia mają priorytet. Dopiero jeśli Państwo nie porozumiecie się zgodnie co do sposobu podziału, to wówczas „przymusowo” podziału dokonuje sąd, wybierając jedną z możliwych opcji. Zwykle, jeśli strony nie dojdą do porozumienia, to postępowanie o dział spadku trwa latami, ale u Państwa nie ma takiego problemu.

Ważne aby Państwo jasno określili, że chcecie dokonać albo działu spadku przed sądem, albo zawrzeć umowę o dział spadku przed notariuszem i resztą już pokieruje notariusz albo sąd.

W myśl art. 1037 § 1 K.c. – dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców i od Państwa woli zależy, który ze sposobów wybierzecie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »