Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie domu pozbawiając rodzeństwo prawa do zachowku

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2014-08-12

W 2000 r. moi rodzice wspólnie kupili dom. Oboje widnieją w KW jako właściciele. W 2008 r. zmarł ojciec, nie pozostawiając testamentu. Oprócz mnie rodzice mieli też siostrę. Czyj jest obecnie ten dom? Dodam, że nie przeprowadzaliśmy żadnej sprawy spadkowej. Zakładając, że dom należy do mamy, to czy może ona przekazać dom go mi lub siostrze, pozbawiając rodzeństwo prawa do zachowku?

Zgodnie z § 1 art. 922 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) „prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób”. Odpowiednio do art. 924 K.c. „spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku”. Stosownie do art. 931 K.c.:

„§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”.

Na podstawie powyższej informacji po śmierci spadkodawcy, czyli Pana ojca, spadek po nim odziedziczyli jego żona oraz dzieci. Z pytania nie wynika, aby ktoś z Państwa odrzucił spadek, tak więc w świetle prawa żona i dzieci zmarłego odziedziczyli spadek, każdy po 1/3 udziału.

W skład spadku po zmarłym wejdzie jego majątek osobisty + 1/2 udziału w majątku wspólnym małżeńskim. Z pytania wynika, że Pana ojciec nabył wraz z mamą dom, a więc jego udział w tej nieruchomości wynosi 1/2 i taki też udział będzie podzielony między spadkobierców ojca.

Proszę się nie obawiać, postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku można przeprowadzić w każdym czasie i nie ulega ono przedawnieniu.

Jeśli chodzi o drugie pytanie, to jak już napisałam Panu powyżej, spadek po Pana ojcu (a więc również połowa domu) przeszła nie tylko na Pana mamę, ale również na Pana i siostrę w równej części. Zatem na chwilę obecną Pana mama nie jest jedyną właścicielką nieruchomości, a współwłaścicielką razem z Panem i z siostrą.

Oczywiście nie zmienia to faktu, że mama może swój udział w nieruchomości przenieść na wybraną przez siebie osobę (osoby) w drodze umowy dożywocia.

Umowa dożywocia nie jest bezpłatnym przysporzeniem tak jak w przypadku darowizny i dlatego nie należy się od takiej umowy zachowek.

Zgodnie z regulacjami K.c. jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.

Dzieci dożywotnika nie tracą prawa do spadku, natomiast do masy spadkowej nie wejdzie nieruchomość, której własność została wcześniej przeniesiona na inną osobę z tytułu umowy dożywocia.

Umowa dożywocia jest najlepszym sposobem, żeby uchronić się przez wypłatą ewentualnego zachowku.

Wartości nieruchomości przeniesionej przez spadkodawcę na nabywcę w zamian za dożywotnie utrzymanie, tj. w wykonaniu umowy dożywocia, nie dolicza się do substratu zachowku. Dożywocie jest umową wzajemną i odpłatną i również przy liberalnym ujmowaniu darowizny w rozumieniu przepisów o zachowku nie może ona mieć znaczenia z tego punktu widzenia. Tak też stwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie w uzasadnieniu wyroku z 19 lipca 2006 r., sygn. akt VI ACa 99/2006.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Mieszkanie po ciotce za opiekowanie się

Żona w spadku dostała mieszkanie po swojej ciotce. Był to wyraz wdzięczności krewnej za opiekowanie się nią przez żonę w ostatnich latach życia....

W którym momencie można odrzucić spadek?

Półtora roku temu zmarła siostra mojej teściowej. Jej dzieci odrzuciły spadek. Podczas później toczącej się sprawy spadkowej spadek odrzuciło też...

Jak szybko przeprowadzić proces spadkowy?

Rok temu zmarł mój tata. Mama, ja i siostra nabyliśmy spadek każda po 1/3. Siostra zleciła wycenę majątku. Czy kwotę za wycenę dzielimy na trzy?...

Jak przyjąć spadek, by przeszedł na dzieci?

Jestem wdową, mam dwoje dzieci. Okazało się, że mam ze szwagrem dziedziczyć po mojej siostrze. Początkowo nie chciałam przyjąć spadku, ale ze względu na...

Rachunek oszczędnościowy zmarłej babci

Moja babcia założyła rachunek oszczędnościowy w jednym z banków w Warszawie. Nikt nie ma upoważnienia do tego konta. Babcia zmarła kilka miesięcy temu....

Spadek po teściowej i darowizny dla synowej

Mój mąż zmarł krótko po swoim ojcu, obaj w zeszłym roku. Żyje jeszcze teściowa, a mąż był jedynakiem. Mam troje nieletnich dzieci –...

Czy pieniądze pobrane z rachunku bankowego zmarłego należą do masy spadkowej?

Toczy się sprawa spadkowa po zmarłym rok temu tacie. Uprawnieni do spadku są: mama, ja oraz przyrodnia siostra (miała inną matkę). Moje pytanie dotyczy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »