Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ważność testamentu po śmierci spadkobiercy

Autor: Katarzyna Bereda

Rok temu zmarła matka, pozostawiając testament, w którym zapisała swoją część majątku na ojca, a jej męża. W dalszej kolejności po ojcu, gdyby on nie chciał lub nie mógł dziedziczyć, powołała jako jedynego spadkobiercę swojego wnuka – syna mego brata. Teraz otrzymałam zawiadomienie o sprawie z wniosku ojca o nabycie przez niego w całości spadku po mamie przy uczestnictwie: moim, mojego brata i jego syna (tego wnuka z testamentu). Spadkobiercami ustawowymi są ojciec, ja i brat. Ojciec chce być spadkobiercą i chce po matce dziedziczyć w całości na podstawie wskazanego testamentu. W skład spadku wchodzi mieszkanie, w którym mieszka tylko ojciec, nie wchodzi gospodarstwo rolne, a spadkobierca nie składał oświadczeń o przyjęciu spadku lub jego odrzuceniu. Spadkobiercy ustawowi za życia spadkodawczyni nie zrzekali się dziedziczenia po niej. Jestem jedną z trojga ustawowym spadkobiercą, co muszę zrobić, aby mieć prawo do zachowku od części matki po śmierci ojca? Czy w dalszym ciągu po śmierci ojca do części po matce będzie miał prawo tak jak zapisane w testamencie, tylko mój brat, a jeśli on nie będzie mógł, to jego syn? Czy ojciec teraz po nabyciu spadku będzie mógł dowolnie, według własnej woli dysponować całym odziedziczonym po matce majątkiem i np. wszystko zapisać na mnie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ważność testamentu po śmierci spadkobiercy

Sprawa spadkowa w toku

Jest Pani w drobnym błędzie donośnie dziedziczenia wskazanego w testamencie. Jeżeli obecnie toczy się sprawą o nabycie spadku przez tatę na podstawie testamentu po mamie, to po jej zakończeniu i objęciu spadku w całości przez tatę to on stanie się właścicielem całej masy spadkowej.

Zamknięcie drogi spadkowej z testamentu

Nawet więc w przypadku jego późniejszej śmierci nie będzie miał już zastosowania testament po mamie, bowiem tata przyjmie spadek i będzie jej właścicielem. Jeżeli stanie się właścicielem masy spadkowej po mamie, to będzie mógł nią dowolnie rozporządzać, a więc darować Pani lub rozporządzić ją również w swoim testamencie. Po nabyciu więc spadku po tacie wskazane podstawienia nie będą już uwzględnione – tata bowiem nabędzie spadek i zamyka to drogę spadkową po mamie.

Dochodzenie zachowku

Idąc dalej, wskazuję, iż jeżeli chce Pani dochodzić zachowku po mamie, to musi to Pani uczynić za życia taty, bowiem to właśnie od niego może Pani dochodzić zachowku, jeżeli nie uzyskała Pani zaspokojenia z masy spadkowej lub innej przekazanej przez mamę darowizny.

Zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).

§ 2. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia”.

Zachowek należy się zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Prawo do zachowku służy zatem tylko tym osobom z kręgu potencjalnie uprawnionych, które w konkretnym wypadku byłyby powołane do spadku z ustawy. Roszczenie o zachowek jest zwykłą wierzytelnością pieniężną, do której stosuje się przepisy o takich wierzytelnościach. Jest to wierzytelność pieniężna sensu stricto, tzn. ma taki charakter od początku (np. wyrok SN z 25.6.2015 r., sygn. akt III CSK 375/14).

Roszczenie o zachowek jest dziedziczne według szczególnych reguł. Zgodnie natomiast z treścią art. 1007 § 1 „roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu”. Z uwagi na powyższe, roszczenie o zachowek ulega przedawnieniu, a więc nie może Pani wystąpić z tym roszczeniem w każdym czasie – każdorazowo jest to okres 5 lat od – co do zasady – otwarcia spadku, a więc śmierci spadkodawcy. Jeżeli więc będzie chciała Pani dochodzić zapłaty zachowku od taty, proponuję zrobić to od razu po zakończonej sprawie o nabycie spadku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl