Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ważność postanowienia o nabyciu spadku po rodzicach, jeśli jeden ze składników do nich nie należał

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2016-06-22

W 1997 r. zmarła moja mama, a rok późnie tata. Znalazłem w dokumentach akt własności ziemi z 1975 r., w którym rodzice wraz z wujkiem i ciotką są po połowie współwłaścicielami gospodarstwa rolnego. W 2002 r. złożyłem do sądu rejonowego wniosek o nabycie spadku po rodzicach, sąd podzielił na nas, czworo rodzeństwa – po 1/16 udziału (dom po rodzicach i dom po dziadkach). Niedawno dowiedziałem się od wujka, że w latach 90-tych odbyła się rozprawa w sądzie o anulowaniu tego aktu własności, ponoć gospodarstwo wróciło do dziadków. Czy wobec tego postanowienie o nabyciu spadku po rodzicach jest ważne?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Według polskiego Kodeksu postępowania cywilnego:

Art. 677. § 1. (...) W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd wymienia spadkodawcę oraz wszystkich spadkobierców, którym spadek przypadł, jak również wysokość ich udziałów.”

Stosownie zaś do Kodeksu cywilnego:

„Art. 922. § 1. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.”

„Art. 1025. § 2. Domniemywa się, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą.”

„Art. 1027. Względem osoby trzeciej, która nie rości sobie praw do spadku z tytułu dziedziczenia, spadkobierca może udowodnić swoje prawa wynikające z dziedziczenia tylko stwierdzeniem nabycia spadku albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia.”

Stosownie do powyższych przepisów sądowe stwierdzenie nabycia spadku ustala tylko, kto jest spadkobiercą oraz w jakim zakresie. Nic ponadto.

Takie postanowienie nie dzieli majątku należącego do spadku między spadkobierców, a tylko ustala ich udziały w tym majątku oraz jego poszczególnych składnikach.

Tym samym nie doszło, jak Pan pisze, do tego, że „sąd podzielił na nas, czworo rodzeństwa – po 1/16 udziału (dom po rodzicach i dom po dziadkach)”. Sąd ustalił tylko, że spadek odziedziczyły 4 osoby w jakimś ułamku.

Sąd nie ustalał w ramach postępowania o stwierdzeniu nabycia spadku, co wchodzi w skład spadku (czyni to w ramach sprawy o dział spadku).

Podział spadku pomiędzy spadkobierców nazywa się „działem spadku” i wymaga albo zawarcia umowy przez spadkobierców albo odrębnego postępowania sądowego.

O ile rodzice mieli udział w jakiejś nieruchomości, to z mocy dziedziczenia udział ten przeszedł na spadkobierców.

Ale jeżeli rodzice nie mieli danej nieruchomości lub udziału w nim – to nie wchodziła ona w skład spadku po nich.

Fakt, że jakiś składnik majątku nie należy do spadku lub też przestał należeć, nie wpływa na ustalony w postanowieniu krąg spadkobierców oraz ich udziały w spadku.

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po rodzicach jest nadal ważne. Zostało ono wydane przez sąd, uprawomocniło się.

Zmiany, o jakich Pan pisze, spowodowały tylko, że określony składnik majątku, jaki wg Pana należał do spadku – jak się okazuje, nie należy do niego wprost (rodzice przestali być właścicielami nieruchomości jeszcze przed swoją śmiercią). Zmiany te nie spowodowały, że zmieniła się liczba spadkobierców oraz ich udziały w spadku.

Pisze Pan o gospodarstwie rolnym należącym do rodziców w połowie. Jeżeli w postanowieniu zawarty był odrębny punkt co do dziedziczenia gospodarstwa rolnego, to w tym zakresie teoretycznie stało się ono nieaktualne. Wszak okazało się, że rodzice nie mieli w dniu swojej śmierci gospodarstwa rolnego. Ale nie zachodzi automatyczne uznanie, że jest ono nieważne.

Takie postanowienie mogłoby być ewentualnie zmienione.

Ponieważ pisze Pan o zaistniałych „ponoć” w latach 90-tych zdarzeniach, nie sposób odnieść się do tych zdarzeń w kontekście stwierdzenia nabycia spadku po rodzicach i stwierdzić, czy mogłyby one być podstawą do zmiany postanowienia w jaki sposób.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »