Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ważność postanowienia o nabyciu spadku po rodzicach, jeśli jeden ze składników do nich nie należał

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2016-06-22

W 1997 r. zmarła moja mama, a rok późnie tata. Znalazłem w dokumentach akt własności ziemi z 1975 r., w którym rodzice wraz z wujkiem i ciotką są po połowie współwłaścicielami gospodarstwa rolnego. W 2002 r. złożyłem do sądu rejonowego wniosek o nabycie spadku po rodzicach, sąd podzielił na nas, czworo rodzeństwa – po 1\16 udziału (dom po rodzicach i dom po dziadkach). Niedawno dowiedziałem się od wujka, że w latach 90-tych odbyła się rozprawa w sądzie o anulowaniu tego aktu własności, ponoć gospodarstwo wróciło do dziadków. Czy wobec tego postanowienie o nabyciu spadku po rodzicach jest ważne?

Według polskiego Kodeksu postępowania cywilnego:

Art. 677. § 1. (...) W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd wymienia spadkodawcę oraz wszystkich spadkobierców, którym spadek przypadł, jak również wysokość ich udziałów.”

Stosownie zaś do Kodeksu cywilnego:

„Art. 922. § 1. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.”

„Art. 1025. § 2. Domniemywa się, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą.”

„Art. 1027. Względem osoby trzeciej, która nie rości sobie praw do spadku z tytułu dziedziczenia, spadkobierca może udowodnić swoje prawa wynikające z dziedziczenia tylko stwierdzeniem nabycia spadku albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia.”

Stosownie do powyższych przepisów sądowe stwierdzenie nabycia spadku ustala tylko, kto jest spadkobiercą oraz w jakim zakresie. Nic ponadto.

Takie postanowienie nie dzieli majątku należącego do spadku między spadkobierców, a tylko ustala ich udziały w tym majątku oraz jego poszczególnych składnikach.

Tym samym nie doszło, jak Pan pisze, do tego, że „sąd podzielił na nas, czworo rodzeństwa – po 1\16 udziału (dom po rodzicach i dom po dziadkach)”. Sąd ustalił tylko, że spadek odziedziczyły 4 osoby w jakimś ułamku.

Sąd nie ustalał w ramach postępowania o stwierdzeniu nabycia spadku, co wchodzi w skład spadku (czyni to w ramach sprawy o dział spadku).

Podział spadku pomiędzy spadkobierców nazywa się „działem spadku” i wymaga albo zawarcia umowy przez spadkobierców albo odrębnego postępowania sądowego.

O ile rodzice mieli udział w jakiejś nieruchomości, to z mocy dziedziczenia udział ten przeszedł na spadkobierców.

Ale jeżeli rodzice nie mieli danej nieruchomości lub udziału w nim – to nie wchodziła ona w skład spadku po nich.

Fakt, że jakiś składnik majątku nie należy do spadku lub też przestał należeć, nie wpływa na ustalony w postanowieniu krąg spadkobierców oraz ich udziały w spadku.

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po rodzicach jest nadal ważne. Zostało ono wydane przez sąd, uprawomocniło się.

Zmiany, o jakich Pan pisze, spowodowały tylko, że określony składnik majątku, jaki wg Pana należał do spadku – jak się okazuje, nie należy do niego wprost (rodzice przestali być właścicielami nieruchomości jeszcze przed swoją śmiercią). Zmiany te nie spowodowały, że zmieniła się liczba spadkobierców oraz ich udziały w spadku.

Pisze Pan o gospodarstwie rolnym należącym do rodziców w połowie. Jeżeli w postanowieniu zawarty był odrębny punkt co do dziedziczenia gospodarstwa rolnego, to w tym zakresie teoretycznie stało się ono nieaktualne. Wszak okazało się, że rodzice nie mieli w dniu swojej śmierci gospodarstwa rolnego. Ale nie zachodzi automatyczne uznanie, że jest ono nieważne.

Takie postanowienie mogłoby być ewentualnie zmienione.

Ponieważ pisze Pan o zaistniałych „ponoć” w latach 90-tych zdarzeniach, nie sposób odnieść się do tych zdarzeń w kontekście stwierdzenia nabycia spadku po rodzicach i stwierdzić, czy mogłyby one być podstawą do zmiany postanowienia w jaki sposób.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Dwóch spadkodawców i dziedziczenie

W spadku po nieżyjących rodzicach zostały 2 działki i dom. Obecnie, jak rozumiem, prawa do nieruchomości po dwóch spadkodawcach dziedziczą ich dzieci...

Prawidłowe odrzucenie spadku

Złożyłam u notariusza oświadczenie o odrzuceniu spadku. Nie ma w nim jednak informacji o innych spadkobiercach ustawowych, a jedynie...

Nieprzeprowadzona sprawa spadkowa po ojcu

Mama posiada działkę i stojący na niej dom. Chce mi to wszystko przepisać. W związku z tym mam pytanie: jakie będę miała zobowiązania wobec...

Przy próbie sprzedaży działki wyszło na jaw, że należała do mojego ojca

Tydzień temu dowiedziałem się, że odziedziczyłem półhektarową działkę po ojcu, który zmarł 12 lat temu. On ją odziedziczył po swoim ojcu. Ten fakt...

Pozbawienie spadku spadkobiercę ustawowego

Moją obecną żonę poznałem dwa lata temu, w tym czasie ona rozwiodła się ze swoim mężem, a ja ze swoją żona. Oboje mamy dzieci, tzn. moja żona...

Uznanie rodzeństwa za niegodne dziedziczenia

Jestem jednym z trojga dzieci. Sama opiekowałam się mamą od 2010 roku, byłam również jej opiekunem prawnym. Mama była ubezwłasnowolniona całkowicie....

Umowy majątkowe na przyszłość

W maju tego roku zmarła moja mama. Była współwłaścicielką domu oraz działki. Mam 2 siostry. Teraz chcemy zrzec się spadku na rzecz taty, a potem tata...

Jak syn może władać majątkiem ze spadku bez spłacania swoich długów?

Matka zamierza zabezpieczyć swój majątek w testamencie na rzecz jedynego syna. Syn jest dłużnikiem wobec wielu podmiotów. Syn ma dwoje dzieci....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »