Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wcześniejsza ignorancja sióstr i obecne domaganie się spłaty

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-09-04

Jestem w 1/4 właścicielką domu po rodzicach (spadek). Mieszkam w nim z moją rodziną i ogromnym nakładem dokonaliśmy remontu. Siostry wcześniej ignorowały temat tej nieruchomości. Obecnie domagają się spłaty. Nie mam tylu pieniędzy. Ile jestem im winna i jak to wygląda od strony prawnej i praktycznej?

Jest Pani wraz z siostrami współwłaścicielką nieruchomości. Dopóki stan ten trwa, można żądać zniesienia współwłasności. Jednym ze sposobów zniesienia współwłasności jest właśnie przyznanie na własność nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli ze spłatą wartości pozostałych. Rozumiem, że siostry się tego właśnie od Pani domagają.

Jeśli zaś chodzi o wartość spłat, to co do zasady odpowiadają one wartościom udziałów, które wynoszą 1/4.

Jeśli ma dojść do porozumienia pomiędzy Paniami poza postępowaniem sądowym, to wysokość spłat zależy od Pań uzgodnień. Koszty remontu winny bezwzględnie zostać odliczone od wartości gospodarstwa. Zasadą jest bowiem, że wydatki obciążają współwłaścicieli w stosunku do ich udziałów, czyli siostry winny co do zasady pokryć łącznie 3/4 kosztów remontu. Skoro tego nie zrobiły, co do zasady ma Pani się prawo domagać od nich zwrotu tych kosztów.

Podstawę prawną stanowi art. 207 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że „pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną”.

Jeśli się Pani nie porozumieją co do spłat poza sądem, to konieczne będzie wniesienie wniosku do sądu i zniesienie współwłasności w ten sposób. Wówczas zaś zastosowanie mieć będzie art. 216 Kodeksu cywilnego, który poniżej Pani cytuję:

„Art. 216. § 1. Wysokość przysługujących współwłaścicielom spłat z gospodarstwa rolnego ustala się stosownie do ich zgodnego porozumienia.

§ 2. W razie braku takiego porozumienia spłaty przysługujące współwłaścicielom mogą być obniżone. Przy określaniu stopnia ich obniżenia bierze się pod uwagę:

1) typ, wielkość i stan gospodarstwa rolnego będącego przedmiotem zniesienia współwłasności;

2) sytuację osobistą i majątkową współwłaściciela zobowiązanego do spłat i współwłaściciela uprawnionego do ich otrzymania.

§ 3. Obniżenie spłat, stosownie do przepisu paragrafu poprzedzającego, nie wyklucza możliwości rozłożenia ich na raty lub odroczenia terminu ich zapłaty, stosownie do przepisu art. 212 § 3.

§ 4. Przepisów § 2 i 3 nie stosuje się do spłat na rzecz małżonka w razie zniesienia współwłasności gospodarstwa rolnego, które stosownie do przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego należy do wspólnego majątku małżonków”.

Co do zasady zatem decyduje wartość rynkowa gospodarstwa, którą szacuje biegły, ale spłaty mogą ulec przez sąd obniżeniu w zależności od czynników w przepisie powyższym wymienionych.

Okres spłaty jest taki, jak Państwo uzgodnią, natomiast sąd może zgodnie z art. 212 § 3 Kodeksu cywilnego rozłożyć spłaty na okres maksymalnie lat 20.

Pytała też Pani czy jest jakieś inne rozwiązanie, a mianowicie można liczyć, że siostry nie wystąpią z wnioskiem o zniesienie współwłasności jeszcze przez lat 10, wówczas będzie Pani mogła nabyć udziały sióstr w gospodarstwie rolnym poprzez zasiedzenie. Aczkolwiek do zasiedzenia niezbędny jest upływ 30 lat nieprzerwanego posiadania przez Panią gospodarstwa rolnego. Jeśli siostry wystąpią na drogę postępowania sądowego, termin ten jednak ulegnie przerwaniu i zasiedzenie nie będzie możliwe.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Gospodarstwo rolne w spadku – apelacja

Moja teściowa zmarła w 1991 r., zostawiła po sobie gospodarstwo rolne. Mój mąż zmarł 3 lata po niej. Ja mieszkam w tym gospodarstwie do dziś. Brat...

Spłata długu mieszkaniowego rodziców

Spłaciłam dług mieszkaniowy rodziców (30 tys. zł), teraz rodzice chcą wykupić to mieszkanie. Oferuję im przekazanie całej kwoty na zakup. W zamian...

Przekazanie mieszkania i możliwość dalszego zamieszkiwania

Mój brat stał się jedynym właścicielem mojej mamy mieszkania (darowizna). Jeśli mój brat przedwcześnie umrze, to czy moja matka będzie mogła zajmować to...

Uzyskanie prawa do mieszkania spółdzielczego lokatorskiego po latach od śmierci najemcy

24 lata temu zmarł nasz tata, do dzisiaj nie przeprowadzono sprawy spadkowej. Tata nie posiadał żadnego majątku, ale był członkiem spółdzielni mieszkaniowej...

Powołane z ustawy – dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek

Przez 15 lat żyłam w nieformalnym związku z mężczyzną, prowadziliśmy wspólne gospodarstwo domowe,  mam z nim dwoje...

Stwierdzenie nabycia spadku po matce i ojcu w jednym postępowaniu

Mama zmarła 8 lat temu, po jej śmierci ojciec nie przeprowadzał sprawy spadkowej. Ojciec zmarł miesiąc temu, proszę więc o poradę, co teraz należy...

Czy teściowa może sama zadecydować o mieszkaniu?

Sprawa dotyczy prawa spadkowego i mieszkania w bloku. Właścicielami była moja teściowa i mój teść. 12 lat temu teściowie się rozwiedli....

Mieszkanie w spadku po teściowej

Zmarła moja teściowa. Zostawiła mieszkanie bez testamentu. Mąż ma dwie siostry, które chcą zrzec się mieszkania na korzyść męża. Proszę o radę,...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »