Porady Prawne przez internet

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wezwanie z banku do zapłaty długu

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2016-06-20 • Aktualizacja: 2022-05-15

Wczoraj moja żona otrzymała wezwanie z banku do zapłaty długu po swoim bracie, który zmarł dwa lata temu. Żona nie utrzymywała żadnych kontaktów z bratem. Brat był osobą bezrobotną i nie posiadał żadnego majątku. Czy żona będzie musiała spłacić ten dług?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wezwanie z banku do zapłaty długu

Czy siostra musi spłacać długi po zmarłym bracie?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c.

Z treści Pana pytania wynika, że Pana żona jako spadkobierczyni swojego brata została wezwana przez bank do zapłaty długu po tymże. Z bratem nie utrzymywała żadnych kontaktów. Brat żony był osobą bezrobotną i nie posiadał żadnego majątku.

W pierwszej kolejności należy ustalić, czy żona miała wiedzę o śmierci brata, tj. czy była na jego pogrzebie. Powyższe ma bardzo istotne znaczenie, albowiem od dnia dowiedzenia się o powołaniu do spadku, Pana żona miała możliwość złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Kolejną kwestią, która wymaga zainteresowania jest ustalenie, czy Pana szwagier w dniu śmierci był kawalerem, a także czy posiadał dzieci. Ponadto, czy na dzień śmierci przy życiu pozostawali jego rodzice lub jedno z nich.

W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.

Kto dziedziczy po bezdzietnym bracie?

W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.

Innymi słowy, jeżeli brat Pana żony nie miał dzieci, żony, a przy życiu nie pozostawało żadne z jego rodziców, spadek po nim (w tym przypadku długi) dziedziczy Pana żona. Mniemam, że bank mając interes prawny przeprowadził postępowanie spadkowe po Pana szwagrze, co z kolei powoduje, że do wezwania powinien być załączony odpis postanowienia.

Odrzucenie spadku po terminie

Najistotniejsze będzie jednak wskazanie, kiedy Pana żona dowiedziała się o śmierci brata. Zawsze może małżonka próbować składać wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia oświadczenia o odrzuceniu spadku z jednoczesnym złożeniem takiego oświadczenia.

Pragnę zwrócić uwagę na zapis art. 1019 K.c.:

„Art. 1019. § 1. Jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby, stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli z następującymi zmianami:

1) uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem;

2) spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca.

§ 2. Spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego oświadczenia w terminie, może w powyższy sposób uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu.

§ 3. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku wymaga zatwierdzenia przez sąd.”

Z powyższego wynika, że w sądzie ostatniego miejsca zamieszkania brata Pana żony małżonka może złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku wraz z takim oświadczeniem. W tym przypadku powoływać należy się na błąd to jest wskazanie, iż w razie braku majątku Pana żona myślała, że po pierwsze nie dziedziczy po bracie, a po drugie, że nie trzeba takiego postępowania przeprowadzać. Nikt nie da jednak Panu 100% gwarancji, że sąd przywróci termin i przyjmie uchylenie się od skutków prawnych niezachowania terminu wraz z odrzuceniem spadku.

Zobacz również: Kto dziedziczy po zmarłym bracie?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »