Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wiadomość o długach zmarłego po upływie terminu na odrzucenie spadku

Przed 8 miesiącami zmarł mój przyrodni brat. Dzisiaj otrzymałem wiadomość i dowiedziałem się, że miał jakieś długi w banku i w opłatach za mieszkanie. Brat miał żonę i 3 dzieci. Dwoje jest już dorosłe, najmłodsze ma 11 lat. Dowiedziałem się też, że miał z żoną rozdzielność majątkową, a jego dzieci zrzekły się spadku. Żyje jeszcze jego ojciec i nasza mama. Nie miałem pojęcia ani o tych długach, ani o tym, że bezpośredni spadkobiercy zrzekli się spadku. Nasze kontakty były sporadyczne. W tym momencie minął termin na odrzucenie spadku i co powinienem w tej sytuacji zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawdopodobnie doszło do odrzucenia spadku; określenia: „zrzec się spadku” lub „zrzeczenie się spadku” jest używane często w różnych błędnych kontekstach, ponieważ umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia – art. 1048 i następne Kodeksu cywilnego (K.c.) – mogą zawrzeć jedynie (przyszły) spadkobierca ustawowy z (przyszłym) spadkodawcą ustawowym. Właśnie umowa o zrzeczeniu się dziedziczenia jest jedynym poprawnym kontekstem znaczeniowym określenia „zrzeczenie się spadku” – inaczej rzecz ujmując: inne konteksty znaczeniowe dotyczą na ogół czegoś innego (np. odrzucenia spadku lub zbycia spadku, zwłaszcza na rzecz osoby z kręgu rodzinnego).

Niestety, ustawodawca, rozszerzając krąg (potencjalnych) spadkobierców ustawowych (art. 931 i następne K.c.), sformułował zbyt ogólnikowe przepisy prawne; takie (nazwijmy problem wprost) partactwo legislacyjne przejawia się także w dotyczących oświadczeń co do spadku przepisach proceduralnych – art. 640 i następne Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.). Jakąś nadzieję w tym zakresie dają dość precyzyjne przepisy o odpowiedzialności za długi spadkowe (art. 1030 i następne K.c.) oraz o zabezpieczeniu spadku (art. 633 i następne K.c.). Jakieś sensowne wyniki prac legislacyjnych można dostrzec, ale – w interesującym nas szczególnie zakresie – brakuje jednoznacznego wskazania, kto ma obowiązek informować dalszych potencjalnych spadkobierców o odrzuceniu spadku („sąd spadku” czy osoba odrzucająca spadek). Rozsądna wykładnia wskazuje na „sąd spadku”, ale przydałoby się jednoznaczne sformułowanie przepisów prawa, bo aktualna treść art. 633 i następnych K.p.c. nie precyzuje tej kwestii.

Spadek (art. 922 K.c.) ze znacznymi długami może skłaniać do odrzucenia spadku; to jest uprawnieniem (potencjalnego) spadkobiercy. Pańskie słowa wskazują na to, że już doszło do odrzucenia spadku po Pańskim przyrodnim bracie; przynajmniej przez dzieci spadkodawcy, a być może także w imieniu jego niepełnoletniego dziecka (art. 10 i następne K.c.). Opis sytuacji sprawia, że nie wiadomo, czy spadek odrzuciła wdowa – taka informacja także może się przydać.

Obowiązujące przepisy prawne są takie, że wskazane jest (i to bardzo) „trzymanie ręki na pulsie”. Uzyskanie (zwłaszcza nieoficjalnie) sygnału o odrzuceniu spadku – zapewne dziedziczonego z ustawy (art. 931 i następne K.c.) – przez (przynajmniej) część tak zwanej pierwszej grupy spadkobierców ustawowych (art. 931 K.c.) stanowi wyzwanie, ale zapewne jeszcze nie jest (zwłaszcza oficjalnym) powiadomieniem o tym, że dla Pana zaczął biec sześciomiesięczny (art. 1015 K.c.) termin do złożenia oświadczenia co do spadku (art. 1012 i następne K.c.).

Niżej są zacytowane zarówno przepisy o dziedziczeniu ustawowym (art. 931 i następne K.c.), jak i o oświadczeniach co do spadku (art. 1012 i następne K.c.) i ich składaniu (art. 940 i następne K.p.c.). Powtarzanie treści przepisów wydaje się zbędne, za to wypada zwrócić uwagę na aspekty praktyczne, które czasami „umykają” (zwłaszcza bez rzeczywistej analizy przepisów prawnych).

Przyda się sporządzenie drzewa genealogicznego oraz zestawianie sytuacji (tak rodzinnej, jak też oświadczeń co do spadku i dat powiadamiania o tym) z przepisami prawnymi. Zreferowane przez Pana informacje pozwalają powątpiewać w to, czy dla Pana już zaczął biec termin do złożenia oświadczenia co do spadku. Wprawdzie nie można tego wykluczyć, ale proszę brać pod uwagę realia. Pierwszym jest to, że dla odrzucenia spadku w imieniu małoletniego wymagana jest zgoda „sądu rodzinnego”; chodzi o utrwaloną wykładnię przepisów o władzy rodzicielskiej oraz jej sprawowaniu – art. 92 i następne Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.). To dotyczyć może nie tylko wspomnianego przez Pana dziecka spadkodawcy, ale także zstępnych (w tym dzieci) innych osób (np.: wnucząt spadkodawcy lub dzieci przyrodniego rodzeństwa spadkodawcy). Jeżeli któreś z dzieci spadkodawcy ma dziecko (niepełnoletnie), to mogło jeszcze nie dojść do odrzucenia spadku w imieniu niepełnoletnich zstępnych spadkodawcy. Poza tym warto wiedzieć, czy spadek odrzuciła wdowa.

Niekiedy trzeba powtórnie składać oświadczenie co do spadku (np. o odrzuceniu spadku) – swe własne, a przecież także może w grę wchodzić tzw. transmisja (art. 1017 K.c.). Przykładowo: spadkobierca testamentowy, który spadek z testamentu odrzucił, może (choć nie ma obowiązku) odrzucić spadek z ustawy – jeżeli należy do grona spadkobierców ustawowych. Co więcej, krewni spadkodawcy (jakiegokolwiek) mogą dziedziczyć wspólnie z wdowcem (wdową); owdowiały małżonek z ustawy często dziedziczy z krewnymi spadkodawcy – także w przypadku odrzucenia spadku przez lub w imieniu dzieci spadkodawcy. Pojawić się może problem w synchronizacji czynności (np. składania oświadczeń woli) – każdy (potencjalny) spadkobierca ma swój półroczny (art. 1015 K.c.) termin do złożenia oświadczenia co do spadku (np. na odrzucenie spadku). Co w sytuacji, gdy zstępni (dzieci, wnuki…) spadkodawcy szybko odrzucają spadek, a owdowiały małżonek czyni to tuż przed upływem właściwego mu terminu? Na ogół (zwłaszcza w polskich realiach) jest to problem teoretyczny (bo ludzie najczęściej o śmierci swych najbliższych dowiadują się bardzo szybko); niekiedy jednak może być tak (np. wskutek długotrwałej i bardzo ciężkiej choroby), że ktoś dowiaduje się o śmierci swego małżonka po iluś miesiącach – już po odrzuceniu spadku przez (lub w imieniu) wszystkich zstępnych spadkodawcy. Skoro dalsi krewni mogą dziedziczyć wraz z owdowiałym małżonkiem – dla którego termin z art. 1015 K.c. zaczyna biec wraz z dowiedzeniem się o tytule swego powołania (czyli o statusie spadkobiercy) – to dla określonych dalszych krewnych bieg terminu dla nich właściwego do odrzucenia spadku może zacząć biec przed rozpoczęciem biegu analogicznego terminu dla owdowiałego małżonka. Czy dalsi krewni spadkodawcy powinni jeszcze raz odrzucić spadek po (późniejszym) odrzuceniu spadku przez owdowiałego małżonka? Ustawodawca nie daje odpowiedzi na takie pytanie, a jest ono ważne – także dlatego, że brak dziedziczenia przez owdowiałego małżonka spadkodawcy może umożliwiać dziedziczenie przez dziadków spadkodawcy (art. 934 K.c.). Oczywiście, w przedstawionej przez Pana sytuacji są rodzice spadkodawcy oraz jest jego rodzeństwo, ale odrzucenie spadku także przez wszystkich Państwa może uzasadniać dziedziczenie przez dziadków spadkodawcy (jeżeli spadkodawcę przeżyli). Samo brzmienie artykułu 934 K.c. może powodować wątpliwości co do tego, czy zstępni dziadków spadkodawcy (jakiegokolwiek) również powinni złożyć oświadczenie co do spadku ponownie – czyli po wcześniejszym odrzuceniu spadku (z uwagi na swe wcześniejsze miejsce w kolejce).

Oby sytuacja w związku ze spadkiem po Pańskim bracie okazała się w miarę prosta (w miarę, bo już zaczyna stanowić dla Państwa wyzwanie). Jednak nie można mieć takiej pewności; dlatego wskazałem na poważne wątpliwości (zwłaszcza praktyczne) po wprowadzeniu w K.c. przepisów umożliwiających dziedziczenie przez dalszych krewnych spadkodawcy. Ustawodawca niemalże przeoczył sytuacje trudne lub złożone; trudno się temu dziwić, skoro parlamentarzyści mają problemy z własnymi oświadczeniami majątkowymi.

Ustrój majątkowy małżeński w małżeństwie istniejącym za życia spadkodawcy jest bez znaczenia dla dziedziczenia ustawowego; separacja (jeżeli została orzeczona) wyklucza z dziedziczenia ustawowego.podtytuły brak wejść, przepisy

Państwu przyda się rzetelna wiedz o tym, jak przedstawia się składanie oświadczeń co do spadku po spadkodawcy – zwłaszcza oświadczeń o odrzuceniu spadku (bo to w praktyce oznacza sytuację przypominającą „przerzucanie gorącego kartofla do kogoś innego”); w „sądzie spadku” powinny znajdować się i być dostępne informacje o oświadczeniach co do spadku po spadkodawcy. Rodzice spadkodawcy żyją, więc zapewnie to dla nich jest teraz szczególne wyzwanie. Jeżeli Pańska mama odrzuci spadek, to dla jej dzieci sytuacja zacznie stanowić realne wyzwanie własne, a po dalszych odrzuceniach spadku także dla ich dzieci (czyli wnucząt Pańskie mamy). Pańska mama może potrzebować pomocy w załatwianiu formalności; proszę więc pamiętać, że pełnomocnikiem (art. 98 i następne K.c.) w sprawie cywilnej może być, między innymi, ktoś z bliskiego grona rodzinnego (art. 87 K.p.c.), np. dziecko. Jeżeli dojdzie do przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co teraz jest regułą (po zmianie artykułu 1015 K.c.), należy sporządzić i skierować do „sądu spadku” (także ewentualnie z pomocą notariusza) protokół dziedziczenia albo doprowadzić do sporządzenia spisu inwentarza przez komornika – z uwagi na opłaty komornicze i częste wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowego koszty dokonania spisu inwentarza są najczęściej znacznie wyższe od kosztów przygotowania wykazu inwentarza.

Proszę zatem opracować oraz właściwie realizować dobrą strategię w związku z dziedziczeniem po Pańskim bracie. Niestety, przepisy prawne (choć poprawiane) nadal są dalekie od jednoznaczności, co stanowi dodatkowe wyzwanie.

Zobacz również: Odrzucenie spadku przez rodzeństwo

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl